پاسخ به سوالات متداول قالی بافی

سوالات قالی بافی

۱- مقاط  چيست ؟

هر ۱۲ هزار گره اي که بافته مي شود يک مقاط نام دارد .

 

۲-من فرشم بالا زده است چه کنم؟

به چند دليل فرش در هنگام بافت بالا مي زند :

 

-به دليل چله کشي شل ،که براي اين مشکل مي توانيد از پيچهاي سردار استفاده کنيد و کارتان را سفت کنيد .

 

– به خاطر کم کوبيدن ، که براي فهميدن اين مساله مي توانيد در پشت فرش علامت گذاشته و۰ا رج ببافيد ،اگر ۵/۱ سانت بود (در رجشمار ۴۶)يعني اندازه کوبيدن شما خوب است و اگر بالا زده بود يعني علت بالا زدگي فرش شما کم کوبيدن است .

 

-به خاطر تراکم زياد چله ها مي باشد که بايد سعي کنيد چله ها را مرتب کنيدکه معمولاً بعد از شرو ع بافت اين کار خيلي سخت است و بهتر است همان ابتدا بعد از چله کشي ، چله ها را مرتب کنيد  تا بعداً دچار مشکل نشويد .

 

-به خاطر اينکه عرض فرش از آنچه که بايد باشد کمتر چله کشي شود که اگر بافت انجام شده باشد هيچ راهي براي درست کردن آن نيست و

در آخر به خاطر سفت زدن پود نازک فرش بالا ميزند ، که بايد تمرين کنيد تا پود نازک را شل تر بزنيد تا مشکلتان بر طرف شود .

 

۳-بافت از کدام سمت شروع مي شود ؟ اگر از سمت راست ببافيم چه مي شود ؟

برای بافت نقشه های سراسری مثل  طرح های منظره و چهره،از هر سمتی که نقشه خوانی انجام میشود،باید بافت هم از همان سمت شروع شود.به عنوان مثال اگر نقشه خوانی از سمت چپ به راست صورت گرفت،بنابراین،بافت هم باید از سمت چپ به راست انجام شود.در غیر این صورت طرح معکوس در می آید.در ضمن اگر نقشه یک دوم یا یک چهارم باشد،برای بافت قرینه،باید حتما از وسط چله،شروع به بافت کنید.به این صورت که هر تعداد گره سمت راست زدین،به همون تعداد،گره سمت چپ بزنید.

 

۴- علت پايين زدگي فرش چيست ؟

اول به خاطر زياد کوبيدن مي باشد . دوم ، به دليل زياد سفت بودن چله ها : که مي توانيد با شل کردن چله ها با کمک پيچهاي سر دار اين مشکل را رفع کنيد . سوم ، به خاطر تراکم کم چله ها اين مشکل پيش مي آيد که بايد سعي کنيد چله ها را مرتب کنيد که البته کار سختي است و بهتر است همان ابتدا و قبل از شروع بافت اينکار را انجام دهيد . چهارم ، به خاطر اينکه عرض فرش از اندازه داده شده بيشتر چله کشي شود که اگر بافت انجام شده باشد راهي براي رفعاين مشکل وجود ندارد و بايد چله کشي را باز کنيد .

 

۵-وقتي بافت تمام مي شود چگونه آن را ، از دار جدا کنيم ؟

بعد از اتمام بافت و زدن گليم آخر و قايقي (زنجيره اي ) ،به اندازه ي ۷ تا ۸ سانت براي ريشه روي چله ها با مداد علامت گذاري مي کنيم . سپس با استفاده از پيچهاي سر دار بافت را شل مي کنيم . بعد چند تار وسط را گرفته و از روي علامت قيچي مي کنيم . سپس چند تار از سمت راست را گرفته و قيچي مي کنيم و بعد چند تار از سمت چپ و به همين ترتيب ادامه مي دهيم تا فرش بافته شده کاملاً از دار جداشود .

 

۶- طريقه اندازه زدن در چله کشي ترکي چگونه است ؟

چون در چله کشي ترکي نمي توان از پشت فرش ارتفاع آن را اندازه زد بايد از همان ابتدا با مداد روي فرش به اندازه ۵/۱ يا ۳ سانت (در رجشمار ۴۶ ) علامت بزنيم تا هنگامی که ۱۰ يا ۲۰ رج بافتيم بايد به علامت برسيم .

 

۷- چه زمان از چله کشي ترکي استفاده کنيم ؟

زماني که طول فرش زياد باشد و در دار جا نشود از چله کشي ترکي استفاده مي کنيم که بعد از اينکه مقداري از فرش را بافتيم مي توانيم فرش را کاشف (پايين کشي فرش) کنيم . البته ، گاهي هم چون عرض فرش زياد است و در دار جا نمي شود مي توانيم با چرخاندن نقشه و چله کشي ترکي ، فرش را به جاي اين که از عرض ببافيم از قسمت طول تصوير ببافيم.

 

۸- چگونه مي توانيم فرش را کاشف کنيم ؟

از پايين کشي مجدداً پيچهاي سردار را پيچانده و کار را سفت مي کنيم . در موقع کاشف ، نخ هاي چله ي روي دار نامرتب مي شوند که بايد بعد از کاشف کردن دوباره آنها را مرتب کنيم .

 

۹- اگر تعداد گليم هاي کناره ، يکسان نباشد ايرادي در فرش به وجود مي آيد ؟  خير

 

۱۰- من بعد از کاشف کردن ، فرشم کج شده است . چه کنم ؟

شما با کمک علامت هايي که قبلاً زده ايد بافت را ادامه دهيد و به کج شدن فرش ، توجه اي نکنيد بعد از تمام شدن فرش و جدا کردن آن از دار متوجه مي شويد که فرشتان صاف بافته شده است .

 

۱۱- لطفاً ارتفاع فرش در رجشمار هاي مختلف را بگوييد.

_در رجشمار۴۶ هر ۱۰ رج ۵/۱ سانتي متر

_در رجشمار ۵۰ هر ۲۵ رج ۵/۳ سانتي متر

_در رجشمار۶۰ هر ۳۰ رج ۵/۳ سانتي متر

_در رجشمار ۷۰ هر ۱۰ رج ۱ سانتي متر

 

۱۲- طول گره ها چقدر بايد باشد تا بتوان فرش را پرداخت برجسته کرد ؟

همان اندازه اي که گفته شد براي پرداخت برجسته مناسب است ، يعني بين ۵/۲ تا ۳ سانت

 

۱۳- پود نازک را چگونه بزنيم  بهتر است ، شل يا سفت ؟

پود نازک در کيفيت بافت خيلي تاًثير دارد به همين خاطر پود نازک نه سفت بايد باشد نه شل . ولي ضرر سفت زدن پود نازک خيلي بيشتر است هم کار بالا مي زند و هم به چله آسيب مي رساند

 

۱۴- چگونه مي توانيم متوجه شويم که پود نازک را درست مي زنيم ؟

اگر بعد از زدن پود نازک توانستيم با ناخن آن را کمي بالا و پايين بکنيم ( به شرط اينکه نخ اضافي نداشته باشد) يعني اينکه پود نازک خوب زده شده است . ولي ، اگر به سختي جا به جا شد و به چله ها چسبيده بود يعني پود نازک را سفت زده ايم .

 

۱۵- اگر نخ چله کم بياوريم و از نخ چله اي که قبلاً داشتيم استفاده کنيم ايرادي دارد ؟

اگرتعداد نخهاي تابيده شده در چله ها يکسان باشد ايرادي ندارد .

 

۱۶-اگر ۲ کلاف چله ابريشم داشته باشيم و رنگ آنها متفاوت باشد آيا دربافت تاًثير مي گذارد ؟

رنگ چله در کيفيت بافت تاًثيري ندارد .

 

۱۷- من جديداً از شما طرحي خريداري کردم و متوجه شدم نخها مانند سابق شماره گذاري نشده است چه کنم ؟

شما با کمک سربند ها مي توانيد متوجه شماره نخها شويد . شماره ۱ سربند سفيد ، ۲(زرد ) ، ۳ (سبز) ،۴ (آبي ) ، ۵ (قرمز ) ، ۶ ( سفيد ) ، ۷ (زرد ) ، ۸( سبز ) ، ۹(آبي ) و شماره ي ۱۰ سربند قرمز دارد . از شماره ي ۱۰ به بعد بايد به عدد يکان توجه کنيد . مثلاًدر شماره ي ۴۶ ، عدد يکان ۶ و در نتيجه سربند آن سفيد مي باشد . سپس با توجه به پالت رنگ ، سر بند ها و اينکه در طيف ها نخ ها از کمرنگ به پر رنگ است مي توانيد نخها را شماره گذاري کنيد .فقط نکته اي که بايد به آن توجه کنيد اين است که نخ هاي ابريشم را هميشه در اول  طيف مي گذارند .

 

۱۸- اگر فقط چند تار از بافت شل باشد چه کنم ؟

شما مي توانيد در زيراين چند تار ،روي ميله سردار چيزي گذاشته (مداد،کاغذ تا شده و… ) تا کمي تارهاي شل را بالا بکشيد و سفت شود .

 

۱۹- منظور از گليم ابتدا و انتهاي فرش چيست ؟

در ابتدا و انتهاي فرش گليم زده مي شود . يعني يکبار پود ضخيم (القاچ) رد مي کنيم و يکبار پود نازک مي زنيم . نتيجه تکرار اين عمل گليم مي شود .

 

۲۰- آيا شما در چله کشي از کوجي استفاده مي کنيد ؟ اگر از کوجي استفاده کنيم ايرادي دارد ؟

ما از کوجي استفاده نمي کنيم ولي اگر شما از کوجي استفاده کنيد ايرادي ندارد .

 

۲۱- آيا لازم است هر رج پود ضخيم را به ميله هاي کناره ي دار ببنديم؟

اگر فرش شما در حال جمع شدن باشدو يا فرش حالت موجدار شده باشد مي توان پود ضخيم را به ميله هاي کناره ي دار يست .  ولي بهتر است هر رج اينکار را انجام ندهيم چون باعث مي شود فرش نا فرم شود .

 

۲۲- من در حال بافت فرش هستم و کارم موجدار شده است ، علت چيست و چه کنم ؟

هر وقت چله کشي يکدست نباشد يعني شل و سفت چله کشي شده باشد فرش در موقع بافت موجدار مي شود . براي رفع اين مشکل مي توان در زير چله هايي که شل هستند چيزي گذاشت تا چله ها کمي سفت  شود و همچنين بعد از چند رج مي توان پود ضخيم را به ميله ي کناره ي دار بست تا فرش صاف شود .

 

۲۳- گليم کناره فرشم پايين زده است چه کنم ؟

شما بهتر است فقط قسمت بافت را بکو بيدو گليم کناره را نکوبيد . چون در قسمت گليم ، بافت وجود ندارد اگر کوبيده شود به مرور پايين مي زند و اگر اين کار ادامه يابد باعث مي شودکناره هاي فرش هم پايين بزند .

 

۲۴- آيا پود نازک ابريشمي هم داريد ؟

بله ، در رجشمارهاي ۶۰ ،۷۰و۸۰ از پود نازک ابريشمي استفاده مي شود .

 

۲۵- من طرحي را مي بافم که رجشمار ۷۰ است و نمي توانم مانند زمانيکه رجشمار ۴۶ مي بافم پود نازک را خوب بزنم . چرا؟

در رجشمار ۷۰ چون هم پود نازک و هم چله ابريشمي است ، پود نازک خيلي خوب روي رج نمي نشيند و موقع کوبيدن ، پود نازک بالا مي آيد .

براي راحت زدن پود نازک بهتر است چله ها را با پارافين شمع کمي چرب کنيد .

 

 

۲۶- عرض قالیم نسبت به شروع حدود نيم سانت کم شده است چه کنم ؟

به چند دليل قالی شروع به جمع شدن مي کند . يکي نا مرتب بودن چله ها در بالاي دار که بايد مرتب شود . دوم اينکه وقتي پود ضخيم را رد مي کنيم بايد موقع کوبيدن ، آن را با دست نگه نداريم و گر نه به مرور کار جمع مي شود . سوم به خاطر پود نازک سفت ، که بايد شل تر زده شود .

 

۲۷- من مي خواهم طرحي را که خريده ام با چله ي ابريشم ببافم . تقريباً هر چند مقاط ، يک کلاف ابريشم لازم دارد ؟

تقريباً هر ۱۰ مقاط يک کلاف ابريشم .

 

۲۸- آيا مي شود بعد از چله کشي با استفاده از پيچهاي سر دار ، کشش چله ها را تنظيم کرد؟

بهتر است کشش چله ها همان موقع چله کشي تنظيم شود ولي اگر بعد از چله کشي احساس کرديد که چله ها شل و يا بيش از اندازه سفت هستند ، مي توانيد با استفاده از پيچهاي سردار کشش چله ها را تنظيم کنيد .

 

۲۹- آيا چله کشي را بايد کساني که تابلو فرش مي بافند انجام دهند يا اينکه هر کسي که قاليبافي بلد است مي تواند انجام دهد؟

چون چله کشي  چه در بافت تابلو فرش و چه در بافت فرش يکي مي باشد ، به همين خاطر هر کسي که به کار چله کشي وارد باشد مي تواند چله کشي را انجام دهد .

 

 

۳۰- اگر يک رج يادمان برود پود ضخيم را بزنيم ايراد دارد ؟

خير

 

۳۱- عرض فرش من ۳ سانتي متر بيشتر چله کشي شده است و حالا کارم پايين مي زند راهي براي درست کردن آن وجود دارد ؟

متاسفانه هيچ راهي براي رفع اين مشکل وجود ندارد.

 

۳۲- من بعد از اينکه يک رج از فرش را نبافته ام ، فرش هم پرداخت شده است آيا با رفو درست مي شود ؟

بله

 

۳۳- من بعد از اينکه يک رج گليم زدم حالا پود نازکم صاف پايين مي آيد و مانند قبل نيست .چرا ؟

شما پود ضخيم را به جاي اينکه از زير ضربدر بين بافت و چوب هاف رد کنيد از روي ضربدري رد کرده ايد و آن را از بين برده ايد و حالا پود نازک  صاف پايين مي آيد .

 

 

۳۴- من مي خواهم رجها کا ملاً روي هم قرار گيرند و زياد مي کوبم و حالا کارم پايين زده است چکار کنم ؟

شما بايد اول به اندازه ي فرش توجه کنيد و هر ۱۰ يا ۲۰ رج کارتان را اندازه بزنيد اگر ارتفاع فرشتان اندازه بود ولي بين رجها يک خط سفيد ديده مي شد ايرادي ندارد و نيازي به زياد کوبيدن نيست .

 

۳۵- من قالیم جمع شده است آيا بعد از جدا کردن از دار ، مي شود آن را درست کرد ؟

با دار کشي خيلي کم مي شود جمع شدگي قالی را درست کرد . پس بهتر است در حين بافت عرض فرش را اندازه بزنيم و هر وقت احساس کرديم که فرش در حال جمع شدن است همان جا مشکل آن را بر طرف کنيم تا بيشتر از اين عرض فرش کم نشود .

 

۳۶- چله کشي کارم نسبت به عرض داده شده ، ۱۰ سانتي متر کم است آ يا براي بافت مشکلي پيش مي آيد ؟

اندازه داده شده براي هر طرح بر اساس تعداد گره ها ، رجها و نوع چله مي باشد و اگر به اندازه هاي داده شده توجه نشود و کم و زياد چله کشي شود حتماًدر موقع بافت به مشکل بر مي خوريد .

 

۳۷- آيا بافت دارچوبکها فرقي مي کند ؟

بافت دارچوبکها هيچ فرقي با بافت ساير تابلو راگها ندارند فقط ابعاد آنها کوچک هستند .

 

 

۳۸- نخهاي طرحي که خريده ام کرک است و ابريشم ندارد آيا مي شود بعضي از رنگها ي آن را با ابريشم ببافم ؟

طراحان شرکت بر اساس تجربه اي که دارند و با توجه به تصوير ، مي دانند که در کدام قسمتها لازم است ابريشم به کار برود يا نه ، پس بهتر است به طراحان ما اعتماد کرده و با همان نخهايي که در اختيار شما قرار گرفته کار بافت را شروع کنيد . ولي اگر باز هم بخواهيد از ابريشم استفاده بکنيد ، تهيه نخ ابريشم به عهده خود شما مي باشد .

 

۳۹- آيا مي شود همه  طرحها را پرداخت برجسته کرد؟

بله . ولي پرداخت برجسته هر طرحي جالب نمي شود و بعضي از آنها اگر پرداخت تخت شوند بهتر است .

 

۴۰- آيا نخ چله تاريخ مصرف دارد ؟

خير – ولي اگر زمان زيادي است که نخ چله را داريد مي توانيد آن را با دو دست بکشيد اگر پاره شد يعني ديگر به درد چله کشي نمي خورد .

 

۴۱- آيا با چرخيده شدن نقشه ، شماره نخها هم تغيير مي کند؟

خير شماره ي نخها هيچ تغييري نمي کند فقط به جاي اينکه تابلو فرش از عرض بافته شود از طول بافته مي شود.

 

۴۲- آيا دارچوبکها فقط براي آموزش هستند؟

خير . دقيقاً همان استفاده اي که از يک تابلو فرش مي توان برد از دارچوبک هم مي توان استفاده کرد (آموزش ، هديه ،نصب در منزل و …)

 

۴۳-من در حال بافت یه تابلو فرش هستم . تو خونمون چند تا پروانه بید دیدم . این پروانه ها به چله آسیب می زنند؟ بهترین راه از بین بردنشون چیه؟

رشد حشرات تا حدود زیادی به رطوبت هوا و دمای اون بستگی داره. به طور کلی رشد و نمو حشرات در آب و هوای گرم و مرطوب بیشتراز سایر شرایط آب و هوایی هستش.
وقتی که بید به پروانة کامل تبدیل شد وبه اصطلاح بال در آورد، دیگه نمی تونه خسارت خاصی به منسوجات به ویژه فرش وارد کنه. چون دیگه قادر به تغذیه از طریق کراتین های الیاف نیست . بهترین راه برای از بین بردن بید، نظافت و تمیز کردن قالیها هستش . استفاده از انواع جاروهای دستی و برقی و همچنین برس های مخصوص باعث بیرون اومدن تخم های بید از لا به لای پرزهای قالی می شه. لازمه قالیها رو هر از گاهی (مثلا سه ماه یکبار) جا به جا نمود و تمام سطوح پشت و روی اونو در معرض جریان هوا به ویژه نور آفتاب قرار بدین. نور آفتاب از عوامل اصلی در مبارزه با بید هستش . از اونجائیکه بید عموما درانتهای پرز قالی تخم گذاری می کنه، بهتره سالی یک الی دو بار اونا رو به پشت خوابانده و ساعاتی در مقابل نور آفتاب قرار بدین و در همین زمان جارو هم بکنید.

 

۴۴-در چله کشی به روش فارسی برای قالی های با ابعاد بزرگ مثلا قالی های ۱۲ متری امکان پایین کشیدن چله وجود داره یا نه؟ البته فکر کنم وجود داشته باشه چونکه من خودم یک قالی که روی دار بود رو دیدم و بنظرم میرسید که چله ها رو در بالای دار گره زده بودن و در پایین هم بعد از پایین کشیدن اون ها رو به وسیله میخ به یک تسمه کوبیده بودن نمیدونم برداشت من درست بوده یا نه؟
کلا برای قالی های با ابعاد بزرگ که ارتفاع قالی و چله از خود دار قالی بزرگتره از چله ترکی استفاده میشه یا فارسی؟ و اگه کسی برای قالی های بزرگ از چله فارسی استفاده کنه پایین کشیدن و تنظیم ارتفاع فرش چطوری صورت میگیره؟

دارها به طور کلی به دو دسته افقی و عمودی تقسیم می شن.دارهای عمودی از لحاظ شکل و عملکرد به ۴ دسته تقسیم می شن که عبارت اند از:دار ثابت(فارسی)،دار ترکی(تبریزی)،دار فندک دار و دار گردان.
دار ثابت فارسی همون طور که از اسمش مشخصه این نوع دارها ثابت هستن و انتهای پایینی راست روها به اندازه ۳۰تا۴۰ سانتی متر داخل زمین فرو می کنن.در این نوع دارها از چله کشی فارسی استفاده می شه.بخاطر همین چله های اضافی رو روی سر دار گره می زنن و وقتی قالی بافته شد،عمل پایین کشی یا همون دوخت زنی،که به مهارت خاصی هم نیاز داره انجام می شه.از این نوع دار برای بافتن فرش های بزرگ و ظریف در مناطق فارسی استفاده می شه.
اما در دار گردان،سر دار و زیر دار با کمک اهرمی حول محور خودشون می چرخن و چله های اضافی روی سردار پیچیده می شه و با بافته شدن قالی،چله های اضافی از روی سر دار باز می کنن و قالی بافته شده روی زیر دار پیچیده می شه.برای شل و سفت کردن چله ها هم به این صورت عمل می کنن که روی سر دار دو عدد سوراخ عمود بر هم وجود داره که با عبور دادن اهرم در داخل یکی از سوراخ ها و کشیدن مداوم اهرم و تکرار این عمل ،تارها رو سفت می کنن.یکی از مزایای این نوع دار این هستش که قالی با درازی دلخواه تا ۱۵-۱۰ متر رو می شه بافت بدون اینکه نیاز به داری با طول بلند باشه.
روی لینک زیر کلیک کنید.تصویری از دار گردان رو براتون قرار دادم.
http://qalibafi.ir/wp-content/uploads/dar-gardan.jpg

 

۴۵-در واقع دار گردان باید نسل جدید و پیشرفته تر دار قالی باشه چون از نوع عملکرد دار معلومه هم از دار ترکی هم دار فارسی تکامل یافته تر باشه اینطور که من فهمیدم(( هم با دار فارسی و هم با دار گردان میشه قالی هایی با طول زیاد رو بافت—این رو درست فهمیدم؟—-)) ولی کار با دار گردان بسیار راحت تر و البته سریع تر از دار فارسیه چونکه هنگام پایین کشیدن چله ها همانند دار فارسی نیازی به دوختن یا میخ کوب کردن دوباره قالی بافته شده روی زیر دار نیست ، در مورد دار ترکی هم با این نوع دار تنها میشه قالی با طول دو برابر دار رو بافت و دار ترکی محدودیت اندازه بافت خیلی شدید تری نسبت به دار فارسی و گردان داره.
نمیدونم شما دار گردانی که چله کشی شده رو از نزدیک مشاهده کردید یا نه، یک ابهام برام بوجود اومده اونم اینه که توی دار گردان قالی بافته شده و به پایین کشیده شده همانند دار ترکی به پشت دار منتقل میشه یا اینکه نه به دور میله زیر دار پیچیده میشه و بصورت لول شده در میاد؟
و اینکه معایب دار گردان چه چیزهایی میتونه باشه؟ کاش میشد معایب دار گردان رو با معایب دار فارسی و ترکی مقایسه کرد.

بله درست متوجه شدین.در دارهای گردان میشه قالی با درازی دلخواه تا ۱۰-۱۵متر بافت.
به نظرم توی دار گردان قالی بافته شده به دور میله زیر دار پیچیده میشه و بصورت لول شده در میاد.البته من به عینه ندیدم اما فکر میکنم که اون طور باشه.
به طور کلی دارهایی که افقی بودن،چون بافنده مجبور بود روی دار خم بشه و عمل بافتن رو انجام بده،دچار کمر درد و پشت درد و حتی گوژپشتی و دست درد و پادرد میشد.همچنین قالی هایی که با دار افقی بافته میشدن،معمولا دارای عیب سرکجی و کیسی شدن،بودن.این معایب باعث شد که دارهای عمودی رو بسازن تا عیب ها رفع بشه.دارهای عمودی نسبت به دارهای افقی پیشرفته تر هستن و همون طور که قبلا اشاره کردم ۴دسته اند.بافندگان با توجه به سایز فرشی که میخوان ببافن،میتونن از هر کدوم از این ۴نوع دار استفاده کنن.در واقع میشه گفت دارهای عمودی نسبت بهم عیبی ندارن فقط بافنده متناسب با اندازه فرشی که میخواد ببافه،دار مناسبش انتخاب میکنه.به عنوان مثال با دار ثابت فارسی،فرش های بزرگ و ظریف میبافن.با دار ترکی (تبریزی)،فرشی که طولش کمی کمتر از دوبرابر طول دار باشه میبافن.دار گردان هم که فرش با درازی دلخواه از ۱۰تا۱۵متر میبافن.

 

۴۶-در مورد نخ چله یک سری اطلاعات لازم دارم، در مورد نخ چله من شنیدم از عباراتی به عنوان نخ چله ۹لا ، ۱۲لا ،۱۸لا، ۲۴لا و …. استفاده میشه این شماره نخ چله از چه عددی شروع میشه و چطور بیشتر میشه و آخرش بیشترین نمره ای که وجود داره چقدره و ضخامت های نخ چله بر اساس شماره لا چطوری تغییر می کنه؟ و کلا مثلا نخ ۹ لا یعنی چی؟
برای فرش ها با رج شمار های مختلف مخصوصا فرش های چله ابریشم نحوه انتخاب نخ چله چطوریه؟
البته خود من بیشتر دیدم از نخ چله ۹ لا برای فرش های ریز بافت با رج شمار۵۰ و ۶۰ و۷۰ استفاده میشه، کلا قانون انتخاب نخ چله برای رج شمار های مختلف چطوریه؟
و سوال مهم تر از همه اینکه آیا اعدادی وجود داره که ضخامت نخ های چله با نمره های مختلف رو بشه با استفاده از اون تعیین کرد؟ مثلا یک نخ چله ۹ لا ضخامت یا قطرش چند میلیمتره یا چند دهم میلیمتر ؟

فرش های ابریشمی بین رجشمار ۵۰تا۸۰ هستن که معمولا رجشمار ۵۰ تا ۷۰ بیشتر استفاده می شه.خیلی کم پیش میاد فرشی با رجشمار ۸۰ بافته بشه چون خیلی خیلی ریزبافته و به علت گرون بودنش،خریدار زیادی نداره.
توی کارگاههای قالی بافی،معمولا رجشمار ۴۶ تا ۵۰ برای بافت فرش های گل ابریشم استفاده می شه.فرش گل ابریشم،فرش هایی هستن که با نخ مرینوس بافته می شن و بعضی جاهای کوچیک فرش از نخ ابریشم هم برای بافت استفاده می کنن.چون ابریشم خالص خیلی گرونه و خریدار کمی داره همچنین چشم ها به شدت در معرض ضعیف شدن قرار می گیرن.
برای اندازه گیری تعداد گره ها در عرض فرش،از واحدهای گره ذرعی و دسیمتر مربع استفاده می شه.گره ذرعی در آذربایجان معادل ۷ سانتی متر هستش که به تعداد گره ها در واحد گره ذرعی،رجشمار گفته می شه.دسیمتر هم معادل یک دهم متر هستش.
بخاطر همین بعضی جاها رجشمار رو با واحد گره ذرعی میگن و بعضی جاها با واحد دسیمتر مربع.
به عنوان مثال : فرشی که در هر ۷ سانتی متر ۳۰ گره داره یعنی رجشمارش با اساس واحد گره ذرعی می شه ۳۰ و بر ساس دسیمتر مربع می شه ۴۶٫
به طور کلی رجشمار فرش ها بر ساس گره ذرعی،۵ تا ۵ تا مییره بالا.یعنی از رجشمار ۲۰ شروع می شه بعد ۲۵ بعد ۳۰ و….تا ۸۰٫و رجشمار فرش ها بر ساس دسیمتر مربع،۸ تایی و ۷ تایی مییره بالا.یعنی از رجشمار ۳۱ شروع می شه بعد۳۹ بعد ۴۶ بعد ۵۴ و….تا ۱۰۰ ادامه داره.
البته این ارقام قانون کلی هستش و بعضی از طراحان نقشه کمی از اعداد متفاوت برای رجشمار استفاده می کنن.به عنوان مثال همون طور که قبلا اشاره کردم رجشمار ۵ تا ۵ تا میره بالا اما بعضی نقشه ها رجشمارشون ۴۶ هستش.بنابراین طراح نقشه می تونه رجشمار رو یک شماره نسبت به استاندارد ها تغییر بده.

۴۷-اونجایی که گفتید : ((فرش های ابریشمی بین رجشمار ۵۰تا۸۰ هستن که معمولا رجشمار ۵۰ تا ۷۰ بیشتر استفاده می شه.خیلی کم پیش میاد فرشی با رجشمار ۸۰ بافته بشه چون خیلی خیلی ریزبافته و به علت گرون بودنش،خریدار زیادی نداره.
توی کارگاههای قالی بافی،معمولا رجشمار ۴۶ تا ۵۰ برای بافت فرش های گل ابریشم استفاده می شه.))
رج شمار ها و اعدادی که فرمودید بر اساس واحد رج شمار گره ذرعی بود دیگه درسته؟
بر اساس واحد دسیمتر مربع که نبود؟

بله.ارقامی که نوشتم،بر اساس واحد گره ذرع بود.
معمولا همه جا رجشمار رو بر اساس گره ذرع بیان میکنن.

 

۴۸-عمده بورس بازار فرش مخصوصا فرش های ابریشمی رو چه رج شماری به خودش اخصاص میده، یا واضح تر بگم معمولا تاجران بین المللی فرش برای صادرات فرش بیشتر از چه رج شماری استفاده می کنند؟ یا توی کارگاه های فرش بافی بیشتر فرش هایی با چه رج شماری وجود دارن؟
و اینکه رج شمار ها پله ای بالا میرن یعنی رج شمار۶۰ بعدش ۷۰ بعد رج شمار ۸۰ یا اینکه رج شمار فرش حتی میتونه عددی بین رج شمار هایی که گفتید مثلا ۷۳ یا ۶۵ هم باشه؟

ریز بافت ترین فرشی که توی بازار وجود داره چه فرشیه و تعداد گره هاش در هر سانتی متر عرض فرش چند عدده یا خانه شمار عرضیش چقدره یا کلا فرش هایی که بافته میشه در رده ریز بافت در هر سانتی متر (از لحاظ عرضی افقی ، نه سانتی متر مربع) حداکثر چند تا گره دارن یا میشه اینطوری هم گفت که مثلا یک فرش ریز بافت ذرع و نیم که ابعاد استانداردش ۱۰۴ سانت در ۱۵۶ سانتی متره تعداد کل گره های افقیش در عرض فرش و یا اینکه تعداد خانه های افقی ای که داره چند عدده این سوالو از خیلیای دیگه که توی زمینه فرش کار میکنن پرسیدم ولی اکثرا یک جواب رو بهم دادن و اونم اینه که بستگی به نقشه داره و بعضی از نقشه ها کمتر و بعضیها بیشتر ، خب این نظر رو قبول دارم ولی منظور من یک عدد واقعیه که تا حالا وجود داشته و روش کار کرده اند ، خانم معینی شما ریز بافت ترین نقشه فرش ذرع و نیمی( یا هر فرش دیگه ) که تا حالا دیدید هر نقشه اش در عرض فرش و بصورت افقی چند تا خانه داشته یا خانه شمار یا گره شمارش چند بوده ؟

یه بافنده ماهر می تونه حداکثر فرشی با رجشمار ۸۰ ببافه.
فرش هایی که رجشمار ۸۰ دارن،خیلی خیلی زیربافتن و بدیهی هستش که بافت ظریفتر نیازمند صرف وقت و دقت بیشتره. به همین دلیله که هر چه قدر فرش ریزبافت تر باشه، ارزش و قیمت بیشتری هم داره و اصطلاحا میگن فرش نفیس هستش.

خدمتتون عرض شود که به طور کلی فرش ها از نظر رجشمار به سه گروه: درشت بافت، نیمه ریز بافت و ریز بافت تقسیم می شن. فرش هایی که رج شمار آنها کمتر از۴۰ باشه درشت بافت، فرش هایی که رج شمار آنها بین ۶۰-۴۰باشه نیمه ریز بافت وبالاتراز ۶۰ ریزبافت هستن.

جزییات رجشمار فرش های دست بافت در بازار به شرح زیر هستش:

۱- رجشمار ۲۰ ( خیلی درشت بافت)
۲- رجشمار ۴۰ ( درشتبافت)
۳- رجشمار ۴۶ و ۵۰ ( استاندارد و نیمه ریز بافت)
۴- رجشمار ۶۰ (ریزبافت)
۵- رجشمار ۷۰ (خیلی ریزبافت )
۶- رجشمار ۸۰ ( خیلی خیلی ریزبافت)

۴۹-فرض کنیم داریم اولین پودضخیم را میزنیم این پود ضخیم را به کدام تار باید وصل کنیم و نحوه وصله زدن ایا به صورت خاصی میباشد؟و همینطور برای پود نازک این اضافات نخها را باید چکار کنیم؟ایا برای هر رج باید به اندازه عرض کارمون پود ضخیم برش بزنیم و با سیخ رد کنیم یا از اولین وصله ای که در ابندا پود ضخیم را میزنیم باید برای کل کار گلوله کنیم ؟ببخشید من سوالام یکمی گیج کننده هست.من میخوام که کل فایلهای دانلود شما را بگیرم ایا میتونم امیدی داشته باشم که کار تمیز بیرون بدم جوری که یه سود منطقی و کم داشته باشه؟

برای رد کردن پود کلفت،باید سیخ را از زیر تارهایی که چند میلی متر جلوتر هستند رد کنید.به عنوان نمونه اگر یک تار را انتخاب کنید در بالا مشاهده می کنید که تار انتخابی در زیر چوب هاف قرار دارد.پس سیخ را از زیر تاری که از پایین چند میلی جلوتر است و در بالا زیر چوب هاف قرار دارد،رد می کنیم.به قسمت سوراخ سیخ،نخ پود را گره زده و به همراه سیخ نخ پود را از سمت راست به سمت چپ می کشیم.در نهایت دفه می زنیم.بعد از این که پود زدین،نخ پودی که از سمت چپ و راست اضافه مونده،به صورت معکوس زیر ۲یا۳تا تار کنار کارتون با قلاب رد کنین.بعد با قیچی اضافه اش رو ببرین و دفه بزنین.بنابراین نخ پود ضخیم،به هیچ تاری وصل نیست یعنی به تاری گره نمی زنید فقط بین تارها همون طور که اشاره کردم رد می کنید و اضافه اش هم که بین چند تار معکوس میدین داخل فرش.لازم نیست حتما به اندازه عرض چله نخ بردارین،بلکه می تونید به اندازه ۳ الی ۴ برابر عرض چله،نخ پود ضخیم بردارین و همش قیچی نکنید.اگه نخ پود ضخیم خیلی بلند بردارین،باعث میشه که وقتی از بین تارها می کشین،مثل چاقو عمل کنه و تارها رو پاره کنه.
امیدوارم توضیحاتم براتون مفید واقع شده باشه.باز هم سوالی داشتین،بفرمایید.برای راهنمایی درخدمتم.انجام وظیفه ست.کمکی از دستم بربیاد،دریغ نمی کنم.
پکیج قالی بافی شامل تمامی مراحل برای بافت قالی هستش و شما با تماشای این فیلم ها می تونین در کوتاهترین زمان،همه چیزهایی که یک بافنده باید بدونه رو یاد بگیرین و به راحتی کار بافندگی رو شروع کنین.
در ضمن پس از خرید پکیج آموزشی،همواره پشتیبان شما خواهم بود و برای پاسخ گویی و راهنمایی درخدمتم.

۵۰-ر کتاب قالی بافی آمده است طول چله باید حداقل ۵۰ سانت بیشتر از طول طرح در نظر گرفته شود . همچنین در دارهای فلزی طول قابل بافت از طول دار بیشتر عنوان شده است .آیا در اینصورت طول (ارتفاع )قسمت باف در دارهای قالی باید به اندازه نصف طول طرح بعلاوه ۵۰ سانتی متر تنظیم شود یا خیر و اگر این طول بیشتر از این در نظر گرفته شود چله کشی را دچار ایراد خواهد نمود .لطفا توضیحاتی هم در رابطه با تنظیم نمودن دار قالی باتوجه به طول طرح ارائه بفرمایید.

طول و عرض تابلوفرشی که می بافین چند سانت بزرگتر از نقشه باشه،به نوع نخ و ضخامت نخ چله و بافت و نیز رج شمار چله کشی بستگی داره.اگه با نخ خامه(نخی که از پشم گوسفند ساخته شده)بخواهین فرش ببافین،در این صورت نخ چله ضخیم باید استفاده بشه همچنین تارهای چله با فواصل زیاد از هم قرار می گیرن و در نهایت عرض چله و بافتتون هم بزرگ می شه.به عنوان مثال اگه ۶۰۰تا تار برای بافت با نخ خامه،با رج شمار ۳۵ چله کشی کنید،عرض چله برای بافت حدودا ۹۰ سانتی متر می شه ولی اگه برای بافت با نخ مرینوس(پشم‌های ظریف خارجی)با رج شمار ۳۵ چله کشی کنید،عرض چله حدودا ۶۰سانتی متر می شه.در حالی که اندازه عرض نقشه روی کاغذ حدودا ۳۰ سانتی متر هستش.
هر چه قدر رج شمار فرش بالاتر باشه،اندازه عرض چله کشی کمتر می شه.رج شمار یعنی تعداد تارهایی که در هر ۷ سانتی متر جای می گیره. روش صحیح برای شروع چله کشی به این صورت هستش که برای به دست آوردن تعداد تارها در عرض،باید تعداد خونه های کوچک رو ضربدر ۲ بکنید.چون هر خونه کوچک معادل یک گره در بافت هستش.چون هر گره نیاز به دو تار داره بنابراین تعداد مربع های کوچک رو ضربدر ۲ می کنیم.
به عنوان مثال اگه تعداد مربع های عرض،۳۷۰خونه باشه، پس ۳۷۰ رو ضربدر۲ می کنیم می شه ۷۴۰تار.
اگه خواستین با رج شمار ۴۰ و نخ مرینوس ببافین،باید هر ۷ سانتی متر شامل ۸۰ تار باشه.بنابر این ۷ رو ضربدر۷۴۰ می کنیم بعد تقسیم بر۸۰ می کنیم که می شه تقریبا۶۵ سانتی متر.بعد ۶۵ رو تقسیم بر۷ می کنیم می شه تقریبا۹ .یعنی عرض دارتون رو باید به ۹ قسمت ۷ سانتی متری تقسیم کنید که هر ۷ سانتی متر شامل ۸۰ تار هستش.۹ تا ۸۰ تایی می شود ۷۲۰تار.شما باید تقریبا ۲سانتی متر هم ۲۰تار چله کشی کنید.تا در کل ۷۴۰تار بشود.
چند تار برای شیرازه هم باید مد نظر داشته باشید.معمولا هرطرف ۸تار کافی هستش.که در کل می شود ۱۶٫پس باید ۷۴۰ رو با ۱۶ جمع کنید که در کل می شود ۷۵۶تار باید چله کشی کنید.
در طول قالی هم هر ۷ سانتی متر شامل ۴۰رج هستش.به عنوان مثال اگه طول نقشه ۵۱۰خونه باشه، دیگه خودتون حساب کنید هر ۷ سانت می شه ۴۰رج.۵۱۰ رج چند سانت می شه.من حساب کردم حدودا ۹۰سانتی متر می شه.
در جمع بندی کلی خدمتتون عرض شود که هر چه قدر نخی که می خواهین ببافین،ریز باشه،اندازه تابلوفرشتون،نزدیک به اندازه نقشه می شه.به عبارت دیگه اگه با نخ ابریشمی و مرینوس تابلوفرش ببافین،در نهایت اندازه تابلوفرش،حدودا ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر بزرگتر از نقشه می شه.ولی به طور کلی نحوه صحیح و دقیق محاسبه اندازه بافت،همون طور که در بالا توضیح دادم هستش.
وقتی هم که خواستین دار قالی بسازسن یا به کسی اندازه بدین تا بسازه،باید اندازه طول و عرض بافتتون رو همون طور که توضیح دادم محاسبه کنید به علاوه ۲۰ سانتی متر اضافه تر.یعنی دار باید ۲۰ سانتی متر از هر طرف بزرگتر از اندازه چله کشی باشه.

 

۵۱-مشکل من هم شبیه مشکل یکی از دوستان هست. موقع پاره شدن یکی از تارها. فکر کنم موقع گره زدن تار پاره شده به تار کنار، اشتباه کردم و الان که دو رج بافتم می بینم دو تار کنار هم اشتباهً در رو قرار گرفتند و ترتیب یکی در میان به هم خورده. راهنمایی کنید چطور باید اصلاح کنم. به دوست مون گفتید اصلاح کنن تا در بقیه رج ها درست پیش برن، اما نحوه اصلاح باید چگونه باشد.

همون طور که برای دوست دیگری توضیح دادم ممکنه شما موقع گره زدن تار،جای اشتباه گره نزدین،چون اون وقت بلافاصله بعد از گره زدن تار و بافتن یک رج،متوجه می شدین دوتا تار کنار هم رو یا زیر قرار گرفتن.اما اشاره کردین بعد از بافت دو رج متوجه شدین زیر و رو دوتار رعایت نشده.اگه تابلوفرش می بافین،بعد از بافت هر رج،باید نخ پود کلفت و پود نازک رو از بین تارها رد کنید.احتمالا در حین پود کشی،اشتباهی رخ داده و نخ رو درست یکی درمیون از بین تارها رد نکردین.و باعث شده الان که رج بعدی رو می بافین،ببینین دوتا تار کنارهم رو یا دو تا تار زیر کنار هم قرار گرفتن.
به طور کلی می تونم بگم شما باید دقت کنید در هر مرحله که متوجه شدین زیر و رو بودن تارها بهم ریخته،ادامه ندین بلکه بشکافین دوباره انجام بدین.به عنوان مثال اگه بعد از گره زدن تار متوجه شدین دوتا تار کنار هم هستن،پس معلومه جای درست گره نزدین و باید دوباره تار رو پاره کنید و جای درست گره بزنید.اگه بعد از بافتن یک رج متوجه شدین دوتا تار کنار هم رو هستن،پس معلومه موقع بافتن اشتباهی رخ داده یعنی ممکنه یک تاری رو یا جا انداختین و نبافتینش یا اشتباهی برای بافت یک گره از ۳تا تار استفاده کردین.بنابراین باید اون رج رو که بافتین ،بشکافین و دوباره با دقت ببافین.اگه بعد از پود کشیدن متوجه شدین دوتا تار کنار هم رو هستن،پس معلومه موقع پود کشی اشتباهی رخ داده و باید نخ پود رو در بیارین دوباره از بین تارها رد کنید.
منظورم این بود که به این صورت ها می شه اصلاح کرد.

 

۵۲-میخواستم بدونم دار قالی ریز بافت ( تابلو فرش نه ) مثلا قالیهای یک ذرع و نیم و یا قالی های ۶ متری کرک و ابریشم آیا اونها دارهایشون با دار قالیهای معمولی فرق میکنه یا نه و سئوال دیگه اینکه دار قالیهای با شکل دایره و یا چند ضلعی چه طوری هست یعنی دار اونها هم با دیگر دارها فرق میکنه؟

خدمتتون عرض شود که برای بافت فرش های بزرگ و ظریف از دارهای افقی معمولی استفاده می شه.نحوه درست کردن دارها هیچ تغییری نمی کنه فقط سایز دار رو متناسب با اندازه فرش،بزرگ یا کوچیک درست می کنن.
دارهای قالی همیشه به شکل مربع یا مستطیل هستن.فرش های گرد و چند ضلعی هم روی دار های مستطیلی بافته می شه به این صورت که :
“فرش دایره ای
یکی از انواع فرشهای تزئینی در ممتاز بافی فرش دایره ای است که اغلب با طرحهای قرینه تهیه شده و تا حدودی از مظره و تابلو بافی در این نوع فرش استفاده می شود.
شیوه چله دوانی در فرش دایره ای مانند فرش مستطیل با چله کشی ترکی است با این تفاوت که در کنار فرش به جای افزودن هشت تار برای شیرازه کنار فرش تعداد بیشتری تار برای کناره بافی فرش در نظر کی گیرند و اطراف فرش را به اندازه سه تا پنج سانتیمتر گلیم بافی می کنند
عمل بافت قالی دايره ای
برای پیاده کرده نقشه و تعیین تعداد چله های مورد نیاز ابتدا خانه های کاغذ نقشه قالی را روی قطر دایره می شمارند و در هر طرف دو تا سه خانه با توجه به اندازه فرش به تعداد خانه های کاغذ نقشه اضافه می کنند عدد به دست آمده را ده برابر کرده و حاصل ضرب را در دو ضرب نی کنند با این محاسبه تعداد کل چله های لازم برای بافت فرش دایره ای به دست می اید برای چله کشی قالی دایره ای به روش چله کشی ترکی بافت عمل می کنند .
بعد از پایان چله کشی و قراردادن دو چوب به جای نخ مهار و نخ هاف روی چوب مهار را یک ردیف قایقی می بافند تا بدین ترتیب چوب مهار حرکت نکند و پایین فرش صاف بماند سپس چله وسط را پیدا کرده از بالا تا پایین رنگ می زنند تا وسط دایره مشخص شود آنگاه دو دایره یکی با قطر مساوی قطر نقشه فرش و دیگری دایره بزرگتر اندازه عرض چله های کشیده شده بر روی دار می برند دایره بزرگتر را طوری روی چله ها قرار می دهند که مرکز آن روی این دایره را بر روی چله ها با مداد رنگی رسم می کنند و آن را از روی چله ها بر می دارند سپس دایره کوچکتر را به صورت هم مرکز با دایره بزرگتر قرار داده و دور آن را نیز با مداد رنگی رسم می کنند بدیهی است که بین این دو دایره فاصله ای ایجاد می شود که این فاصله محل سوف بافی دور فرش دایره ای را مشخص می کند برای شروع سوف بافی در روی قسمت بافته شده به فاصله معین از دو طرف تار چله وسطی که قبلاً رنگ شده است شروع به گلیم بافی می کنند و طبق خط محیط دایره در هر دو دور تعدادی بر طرفین گلیم بافی اضافه می شود تا به محیط دایره کوچک برسد سپس در روی دایره کوچک هم به همین ترتیب بافت اصلی فرش شروع می شود.باید سعی شود در تمام مدت بافت قسمت اصلی فرش و سوف بافی دور آن در روی یک خط مستقیم که یکی از وترهای دایره بزرگتر است قرار داشته باشد و کناره های فرش پایین تر و یا بالاتر نباشد در غیر این صورت قالی کاملاً گرد و دایره ای بافته نشده و از کیفیت آن کاسته می شود.”

من به شخصه،در زمینه بافت فرش گرد،تجربه ای ندارم فقط صرفا جهت اطلاع از نحوه بافتش براتون مطلب جمع آوری کردم.

 

۵۳-تفاوت بافت قالی و گبه در چیست ؟ ( خودم فکر می کنم درتعداد رج شمار بافت و پودها باید باشه)

گـبه،معمولاً در اندازه کوچک توسط عشایر لر و قشقایی بافته می‌شه.
گبه پرزهای بلند داره و در بافتش،تعداد پود بیشتری به کار می‌ره که تاثیر چشمگیری بر نرمی گبه می‌گذاره. تعداد پود برخی از گبه‌ها گاهی از سه تا هشت پود در هر رج و بلندی پرزها گاهی تا یک سانتی متر هم می‌رسه.در گبه،جنس نخ پود هم از پشم گوسفند هستش و نخ های مورد استفاده در بافت گبه،از پشم بز تهیه میشه اما در بافت قالی،جنس نخ پود از پنبه هستش و از هر سه یا چهار رج،یک پود کشیده میشه و نخ بافت قالی از پشم گوسفند و یا پنبه هستش.همچنین در گبه چون نخ بافت کلفته،رج شمار پایینه.اما در بافت قالی،نخ های ابریشمی رج شمار بالایی دارن.

 

۵۴-من نمی دونم چطوربایدپودضخیم روباسیخ ردکنیم وقتی گوله پودسمت دیگه می مونه ووقتی میخوایم برای رج دیگه ردکنیم دولا میشه میشه پود رو قطع کردمن تاحالا قالی بافی نکردم جواب بدین ممنون میشم.

برای رد کردن پود ضخیم،در ابتدا به اندازه عرض چله نخ پود قیچی کنید سپس یک سر نخ رو به قسمت سوراخ سیخ گره بزنید.بعد سیخ رو از پشت تارهایی که چند میلی جلو هستن،رد می کنید و تا سمت دیگر می کشین.به این ترتیب به کمک سیخ،نخ از یک سمت به سمت دیگر کشیده می شه.در نهایت دفه می کوبید تا نخ کاملا در روی گره های بافته شده قرار بگیره.

 

۵۵-لطفا روش ترمیم ریشه های پوسیده و از بین رفته را بفرمایید.

عملیاتی ازقبیل رفوگری و رفع چروکیدگی فرش کاری است که تنها ازعهده رفوگر‌های متخصص برمی آید.
در اين نوع آسيب ديدگی از ريشه هاي آماده برای ترميم فرش استفاده مي شود. در موردی كه ريشه ها به طور تك تك و يا در فواصل مختلف از بين رفته باشد، مي توان با وارد كردن نخ های مشابه چله در گليم و در لبه فرش چله ها را كامل كرد.

 

۵۶-انواع گره ها را لطفا بیان کنید.ممنون.

انواع گره ها در قالی بافی عبارت اند از:
۱-گره های ترکی : گره ای که خامه فرش بدور دو تار زیر و رو گره میخورد.
۲- گره فارسی: گره ای که خامه فرش بدور یک تار گره خورده و از پشت تار بعدی بیرون میاد که برحسب جهت بر دو نوع است: ۱-گره فارسی چپ به راست ۲- راست به چپ
۳- گره های هنری: گره هایی هستند که برای فرشهای تابلویی چهره بافی و منظره بافی بکار میرود و برحسب نیاز در موارد متفاوت انواع گوناگونی دارد و بکار میرود. و عبارتند از:
۱- گره هنری تک تار:گرة تک تاری همان طوری که از نامش پیداست تنها بر روی یک تار انجام می گیرد. در بسیاری موارد در بافت قالیهای ظریف و بخصوص تصویری برای اجرای کامل نقطه ها و خطوط ظریف نظیر اجزای چشم، گره تنها بر روی یک تار اعمال می شود.
۲- گره آویز:گره ای است که از مجموع چهار گره تشکیل می شود ولی بجای یک گره بکار می رود و با استفاده از آن کار بافت طرحهای تصویری بویژه «صورت» در فرشهای درشت بافت امکان پذیر می شود.
۳- گره دو رنگ:گره دو رنگ با استفاده از دو خامه با رنگهای متفاوت به کار می رود و این در هنگامی است که یکی از خانه های جدول قالی که یک گره را تشکیل می دهد در مرز دو نگاره با رنگهای متفاوت قرار گیرد. رعایت این امر بیشتر در قالیهای ظریف با رجشمار بالا صدق می کند. گره دو رنگ همچنین برای اجرای سایه در نگاره های ظریفی که تنوع رنگ در آنها بسیار است خواه به صورت فارسی و یا ترکی انجام می شود.
۴- گره سنه:در این روش چنانچه تارهای زیر و رو را به دسته های دوتایی تقسیم کنیم و آنها را با شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ مشخص نمائیم، نحوه بافت چنین خواهد بود. یکبار تارهای ۱ و ۲ را با تار ۳ بهم گره خواهیم نمود و سپس تار شماره ۳ را با دو تار ۵ و ۴ گره خواهیم زد و به همین ترتیب ادامه خواهیم داد. پس از بافت یک رج و رد کردن پود، اینبار تار شماره ۱ را با دو تار ۲ و ۳ و تار شماره ۳ را با دو تار ۴ و ۵ گره خواهیم زد. این نوع بافت، حالت خاصی را به پشت فرش خواهد داد که در دیگر طرق بافت صادق نیست، بدین لحاظ در هنگام رفوء دستبافتهایی که با این روش بافته شده اند توجه به شیوه بافت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

۵۷-پرسشی که برام پیش اومده اینه که پیچیدن توپک نخ دور تارهای چله چطوری میتونه محکم بمونه در حالیکه هیچ گره یا اتکایی نداره و فقط دورتابیده شده آیا باعث نمیشه بعد از چندین رج شل و بد شکل دربیاد و کار را با اشکال مواجه کنه.

سوال خوبی پرسیدین.عرض شود خدمتتون که وقتی پود کلفت می زنید،از بین نصف تارهای شیرازه هم باید نخ پود رو رد کنید.یعنی وقتی پود کلفت می زنید،باید سیخ رو از زیر تارهایی که از پایین چند میلی جلو و از بالا زیر چوب هاف هستن رد کنید.این کار رو برای تارهای شیرازه هم باید انجام بدین.یعنی در سمت راست نخ پود رو به نصف تارهای شیرازه یعنی همون تارهایی که از پایین چند میلی جلو هستن گره بزنید.،سپس سیخ رو از زیر تارهایی که چند می لی جلو هستن رد کنین،و همین طور ادامه میدین تا سمت چپ.در نهایت اضافه نخ پود رو قیچی می کنید و به صورت معکوس به اندازه چند تار به داخل چله برمیگردونین تا زیبا شه و نخی بیرون آویزون نباشه.
به طور کلی،شیرازه،به وسیله همین نخ پود به بافت وصل میشه و به خاطر همین اسمش شیرازه متصل هستش.
دقت کنید که نخ رو وقتی دور چند تار می پیچین،نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت.یک نواخت توپک نخ رو دور تارها بعد از بافت هر رج و نیز بعد از رد کردن پود،یک بار بپیچین،مطمین باشین که شیرازه کاملا محکم هستش و شل نمی شه به شرطی که خودتون زیاد نخ رو شل نپیچین.
بهتره که به اندازه ۳ یا ۴ برابر عرض چله،نخ پود اندازه بگیرین و قیچی کنین تا مجبور نشین در هر رج هی به نصف تارهای شیرازه گره بزنین.یک بار نخ پود رو در یک سمت به نصف تارهای شیرازه گره می زنید و به سمت بعدی که رسیدین برای رج بعدی معکوس بر می گردین دوباره پود می زنید.
اگر فیلم آموزشی رو خواستین،در وبسایتم فیلم آموزش شیرازه و پود زدن قرار دادم می تونین دانلود کنین.

 

۵۸-در شیرازه پیچی متصل آیا میشه سر پود کلفت رو بیاریم توی کار یعنی سر پود آزاد نباشه؟و در این نوع شیرازه آیا به غیر از پیچیدن نخ به دور تار چله کار دیگه ایی لازمه؟

همون طور که خودتون اشاره کردین در شیرازه پیچی متصل،باید سر پود کلفت رو به اندازه ۲ الی ۳ تار به صورت معکوس به داخل چله در بین تارها وارد کنید تا آزاد بیرون نمونه.به طور کلی شیرازه بافی عبارت است از پیچیدن نخ دور چند تار که معمولا ۶الی ۸ تار مد نظر می گیرن.هر رج که می بافین،در انتها یک دور هم نخ به دور چند تا تار انتخابی می پیچین که به این کار شیرازه بافی می گن.دیگه شیرازه بافی،غیر از پیچیدن کار خاص دیگه ای نداره.

 

۵۹-اگه ممکنه نام چند تا شرکت خوب برای تهیه نخ و نقشه تو شهر تبریز رو بگین ممنون

در شهر تبریز،شرکت های خوب و معتبر زیادی وجود داره.یکی از بهترین شرکتها،شرکت “نقش آرا” می باشد.شرکت نقش آرا بزرگترین و مجهزترین مرکز تولید نخ و نقشه برای بافت تابلو فرش تبریز هستش.به آدرس سایت شرکت نقش آر
nagshara-farsh.ir می تونید مراجعه کنید.
شرکت های :
“پویا فرش تبریز” آدرس سایت : http://pouyacarpet.com/

“یگانه فراز شفیع تبریز” آدرس سایت : http://azimicarpet.ir/

“ایران فرش ” آدرس سایت : http://farshir.com/
این سه شرکت هم از جمله شرکتهای فعال در زمینه تولید نخ و نقشه فرش و تابلوفرش در شهر تبریز می باشند.

 

۶۰-چگونه سرعت بافتم را بالا ببرم؟

به مرور زمان هر چه قدر که میبافید،حرکات انگشتتان خودبه خود سریع می شود.
با کمی تمرین و تکرار ،می توانید سریع بافندگی کنین اما نکته قابل توجه این است که کار بافندکی باید پی در پی باشد.یعنی هر روز حداقل یک رج ببافین.این طور نباشد که یک روز ببافین و یه هفته نبافین.از روزی یک رج شروع کنین رفته رفته بعد از چند روز خودبه خود سرعت بافتتان بالا می رود و می توانید کم کم تعداد رج های بیشتری در روز ببافین.

 

۶۱-سلام خسته نباشی .میشه بگید واسه تابلو فرش نوشته کاغذ ۲۰۰رگ رجشمارش چند میشه .چحوری من رجشمارشو به دست بیارم؟
لفظ رک رو در فرشهای اراک و ساروق و .. کلا منطقه استان مرکزی بکارمیبرند
رجشمار ۲۵= ۱۰۰رک
رجشمار۳۰= ۱۲۰ رک
رجشمار ۳۵ = ۱۴۰ رک
رجشمار۴۰ = ۱۶۰ رک
رجشمار ۴۵ = ۱۸۰ رک
رجشمار ۵۰ = ۲۰۰ رک  اراکی ها میشه
که چوت فارسی باف هست در هر ۶.۵ سانت محاسبه میشه
متشکرم از آقا مهران که جواب این سوال رو نوشته بودن.

۶۲- من الان در حال بافت تابلدفرش دایره هستی با سایز ۱۱۰۰ گره در رج ۷۴۷…
الان رج ۱۰ هستم،این طرح جدیده دایره هستیه که ۱۳۹ رنگ داره و از این تعداد ۳۲ رنگش ابریشمه،حالا سوالی که دارم اینه که در این ۱۰ رجی که بافتم،اونجاهایی که ابریشم استفاده شده خط رج پایینتره و ی جاهایی هم که ابریشم اصلا به کار نرفته و مرینوسه بالاتر رفته،این اختلاف حدود ۱ میل هستش،آیا عادیه این اتفاق؟یا اینکه هرچقدر برم رج بالاتر ممکنه مشکل پیش بیاد؟
در آخر ی سوال دیگه که بین نخ های مرینوسی که بهم دادن تفاوت ضخامت وجود داره!مثلا بعضی از رنگهام نازکه و بعضی مثل سبز و قهوه ای ضخیم تر هستند به صورتی که با چشم کاملا مشخصه…این تفاوت در ابریشم ها هم وجود داره،بعضی از ابریشم هام با اینکه دولا هستند خیلی خیلی نازکن!به شکلی که تصمیم داشتم گره رو دولا بزنم ولی ترسیدم ابریشم کم بیاد.و بعضی ابریشمهاهم ضخامت دارند.ممنون میشم راهنمایی کنید که مشکلی پیش نیاد برام.

به بافتتون ادامه بدین مشکلی نداره . جاهایی که به علت ابریشمی بودن، کمی پایین زده شده ، به مرور که می بافید درست می شه چون در رجهای بعدی اون قسمتها که ابریشم بافتین، با نخ مرینوس می بافید کلا ابریشم در فرش حالت پخش هستش مشکلی ایجاد نمیشه. موقع دفه کوبیدن بیشتر دقت کنید با شدت ضربات کوبیدن دفه، کنترل کنید جاهایی که کمی پایینه، آهسته دفه بکوبین تقریبا در یک سطح بافت انجام شه. بعضی از نخ های مرینوس یا ابریشم اگه خیلی ضخیم هستن، تک لا ببافید تا ضخامتش با سایر نخ ها تقریبا یکی بشه چون اگه نخ های نازک رو چند لا کنید و گره بزنید، نخ کم میارید . البته نخ هم اگه تمام بشه، همون شرکت براتون مجدد نخ رنگرزی می کنه میفرسته.

 


 1. خانم خراط گفت:

  من بعدازبافتن رج دوم میخوام پودضخیم ردکنم اما نمیتونم اززیرضربدر ردکنم علت چیست؟یعنی تارهای زیرو رو به سختی ازبین سیخ ردمیشوند

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   برای پودکشی،باید سیخ رو از زیر تارهایی که از پایین وقتی نگاه میکنی چند میلیمتر جلو قرار دارن،رد کنی.حالا شما رج دوم هستی ممکنه یه کمی تارها زیاد جلو نباشن.عیبی نداره شما واسه این رج میتونین با کمک قلاب تارهایی که رو هستن رو به روی سیخ هدایت کنین و سیخ رو از زیر تارها رد کنین.رفته رفته در رجهای بعدی پودکشی راحت میشه.

 2. خانم زندی گفت:

  تارهای مربوط به ۷-۸ گره اخرم خیلی به هم نزدیکه تا رج هشتم بافتم بعد دیدم تو رجهای قبلی اشکال داشتم حالا حدود ده گره اخر چهار تا رج رو شکافتم میشه درستش کرد یا باید کلا بشکافم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   کار قالی بافی طوری هستش که باید از اول درست انجام بشه اگه اول کارتون اشکال داشته باشه،تا آخر قالیتون با مشکل پیش میره.بنابراین توصیه میکنم بشکافین و از ابتدا صحیح گره بزنید.فاصله تارهای آخرتون رو هم کمی بیشتر کنین تا متفاوت از سایر تارها نباشه.
   موفق باشید

   • خانم رسولی گفت:

    سلام, خسته نباشین,سمت راسته تابلو فرشم به اندازه یک سانت ونیم بالاتر از طرفه چپه, به نظرتون چیکار کنم؟ پود ضخیم را در قسمت چپ دوبار بزنم تا قدش بلند شه یا طرف راست رو خامه یک لا استفاده کنم که اندازه سمت چپ بشه؟ شماراه حل دیگه ای دارین؟

    • moeini moeini گفت:

     سلام سال نو مبارک سلامت باشی!
     از این دست مشکلات واسه خود من هم پیش اومده.سعی کنین از همون اول کار،بررسی کنین اگه متوجه شدین که یه طرف فرشتون دچار بالازدگی میشه،از همون رج های اولیه کم کم شروع کنین اون قسمت که بالامیزنه،نخی که میبافین تک لا کنین یعنی اون قسمت رو با نخ نازک ببافین جاهای دیگه رو با نخ دولا معمولی ببافین.پود کلفت چند لا بزنین زیاد تاثیری نداره.فقط حواستون به طرح فرشتون هم باشه زیاد متفاوت از سایر جاها دیده نشه.بخاطر همین از هر چند رج اون قسمت رو با نخ نازک ببافین انشالله که درست میشه.موفق باشی

 3. خانم محبت گفت:

  نخهای ابریشمی ام به صورت دولا باید استفاده کرد؟

  • moeini moeini گفت:

   بله.نخ های ابریشمی به صورت دولا آماده شده و به شکل توپ در بازار فروخته میشه.اگه خودتون هم میخواهین نخ ابریشم رو توپ کنین،دولا انجام بدین.

 4. خانم شکیبایی گفت:

  با سلام. من در حال بافت تابلو فرش ابریشمی تبریزی هستم. درپشت فرشم خطهای سفیدی رنگی دیده میشود .بعداز بافت هر ۱۰رج ارتفاع رااندازه گرفته و۱سانت ونیم بافت دارم. آیا بایدبیشتر دفتین بزنم در اینصورت فرشم دچار پاین زدگی نمی شود؟باتشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه منظورتون از خطهای سفیدی که پشت فرشتون دیده میشه،پود نازک هستش،سعی کنید موقع پود نازک زدنی،نخ رو محکم نکشین بلکه نخ باید شل باشه که کاملا موقع دفه زدن،در بین گره های بافت فرو بره همچنین نخی که برای پود نازک استفتده می کنید،باید خیلی نازک باشه به عنوان مثال می تونید از نخ دوک برای زدن پود نازک استفاده کنید.و اگه منظورتون از خطهای سفیدی که پشت فرشتون دیده میشه،پود کلفت هستش،باید موقع پود کلفت زدن،نخ رو محکم بکشین صاف بشه درنهایت محکم دفه هم بزنید اما دقت کنید همه جا یک دست دفه بزنید تا فرشتون دچار بالا یا پایین زدگی نشه.
   در مورد ارتفاع خدمتتون عرض شود پایه و اساس اندازه گیری به این شکل است که موقع چله کشی کردن شما باید عرض دارتون رو از هر ۷ سانتی متر علامت بزنید و در هر ۷سانتی متر ۰۸تا تار چله کشی کنید که معادل ۴۰ گره میشه.بنابراین در طول فرش هم باید هر ۴۰ رج،۷ سانتی متر بشود.شما اگه موقع چله کشی کردن،هر ۷سانت ،۸۰تار زده باشین،الان هر ۱و نیم سانت باید شامل ۸رج باشه.اگه می خواهین بیشتر دفه بزنین،بستگی به تعداد تارهای چله کشی شده در هر ۷سانت دارتون داره.همون طور که گفتم می تونین یه تناسب ساده ببندین و خودتون به دست بیارین.به طور کلی به نظرم شما خوب دفه زدین و میتوین همین طور ادامه بدین مشکلی نداره.نکته ای که هست اینه که اگه بعد از اتمام بافت(منظورم اینه که وقتی فرش رو بافتین کامل تموم شد)،اندازه گیری کنین ببینین ارتفاع فرش از اون چیزی که محاسبه کرده بودین،۵سانتی متر بیشتر هست،عیب بالا زده گی محسوب نمی شه.یعنی فرشتون می تونه تا ۵ سانتی متر ارتفاعش بیشتر از چیزی که دقیق محاسبه می کنی باشه.برعکس اگه ۵ سانتی متر هم کم باشه،پایین زدگی محسوب نمی شه.
   موفق باشین

 5. خانم شکیبایی گفت:

  باسلام وتشکر. در هنگام رد کردن پود نازک بااینکه پود نازکم را اصلا نمی کشم و سر آن کاملا ازاد است اما وقتی از بالای زیگزاگ به جلوی کار میزنم سفت میشود وباید با انگشت انرا شل کنم که خیلی وقتگیر است باید چکار کنم پود نازک شل باشد و چطور متوجه شوم که پود نازک را سفت نزده ام .باسپاس

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   وقتی پود نازک رو از بین تارها کشیدین سمت چپ،سپس برای شل کردن باید در فواصل حدودا۴سانتی متری یه کمی نخ رو با استفاده از قلاب بکشین بیرون بعد از سمت راست شروع کنین به دفه زدن.به این صورت که وقتی دفه می زنید،نخ کم کم پایین می آید و کاملا در بین گره ها فرو می رود.این کار زمانبری نیست در عرض چند دقیقه می تونین پود نازک بزنین.توجه کنین که پود نازک رو کمی بالاتر از بافت رد کنین که راحت میتونین از هر چند سانت یه کمی بکشین بیرون شل شه بعد دفه زدنی نخ پود نازک از بالا به پایین بیاید.همون طور که پود نازک می زنید کم کم بررسی هم بکنین ببینین اگه نخ پود نازک رو که دفه زدین روی گره ها،بشه با انگشت بالا کشید،پس پود نازک رو خوب زدین.پس هر چه قدر که بتونین پود نازک رو به راحتی از روی گره ها جدا کرده و بالا بکشین،درست تر هستش.هر چه قدر پود نازک از بافت،سخت جدا بشه یعنی پود نازک رو سفت کشیدین و خوب نیست.

 6. خانم جوادی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  ایادر دوره های قالی بافی تابلو فرش هم یاد میدن؟
  و فرق بافت فرش با تابلو فرش در چیه؟ هردو رو به روش شماره بافی یاد میدن یا فقط تابلو فرش رو؟
  با سپاس

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   نحوه بافتن تابلو فرش با سایر قالیچه ها فرقی نداره.انواع نقشه داریم.نقشه های شطرنجی و کددار.معمولا نقشه های کد دار برای بافت تابلو فرش استفاده میشه.نقشه های شطرنجی برای بافت تابلوفرش و قالیچه هم استفاده میشه.در کلاسهای آموزش قالی بافی،نقشه خوانی هم شطرنجی و هم کددار آموزش داده میشه.

 7. خانم جوادی گفت:

  با سلام مجدد و سپاس از پاسخگویی صریح شما
  به نظر شما اموزشگاه فنی حرفه ای گلیم بافی رو خوب یاد میدن یا اموزشگاههای آزاد ؟ میخام کم هزینه کنم
  و دوره های فنی حرفه ای چه جوریه الان برای گلیم و فرش ثبت نام میکنه؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام .ممنون از حضور گرمتون در وبسایت قالی بافی!
   سازمانهای فنی حرفه ای خوب هستن.با کمترین هزینه،بهترین آموزشها رو میدن.شما میتونین به سایت سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به آدرس http://www.portaltvto.com/ مراجعه کنین و از زمان ثبتنام برای کلاسهای فنی حرفه ای مطلع بشین.البته بهتره اول حضوری به موسسه های فنی حرفه ای استان یا شهرستان خودتون مراجعه کنین و بپرسین چه کلاسهایی با چه شرایطی دارن و ثبتنام کنین.
   موفق باشین

 8. باسلام .یه سوال داشتم .اینکه میگن واسه بافت تابلو فرش رجشمار ۵۰ یا ۴۰ حساب کنیم .ایا این ذجشمارا ثابتن یا اینکه خودمون میتونیم قالیمونو بر حسب هر رجشماری که دوست داشته باشیم درست کنم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   رجشمار متناسب با نوع نخ متفاوت است.یعنی اگر با نخ خامه می خواهین فرش ببافین ،رج شمار ۳۵ است یعنی در عرض فرش هر ۷ سانتی متر باید شامل ۷۰تار باشه.در طول فرش هم هر ۷ سانتی متر شامل ۳۵ رج است. و اگر با نخ مرینوس می خواهین ببافین،رج شمار۴۰ هستش یعنی در فرش هر ۷ سانتی متر باید شامل ۸۰ تار باشه.در طول فرش هم هر ۷ سانتی متر شامل ۴۰ رج است.

 9. خانم عظیمی گفت:

  می خواستم بدونم که چطوری چله دار(ترکی) قالی رو پایین ببریم که بتونیم بقیه بافت مانده قالی رو ببافیم؟ اگه سدی آموزشی هم دارین معرفی کنین مرسی

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از خریدتون.امیدوارم فیلم های اموزشی براتون مفید واقع بشه.
   پکیج کامل آموزش قالی بافی در سایتم قرار دادم.می تونین دانلود کنین.
   بعد از این که کمی بافتین و خواستین قسمت بافته شده رو هدایت کنین پشت و دوباره شروع کنین به بافتن،به این صورت هستش که اول کمی پیچ دارتون رو می چرخونید تا تارها شل بشن و قابل چرخیدن باشن.بعد چوب تسمه را از دار خارج می کنید.سپس دستتون رو سمت چپ و راست بافتتون قرار می دین و می کشین پایین تا بافت بچرخه و بره پشت دار.با دفه هم آخر سر بکوبین تا فرشی که بافتین کاملا صاف بشه یعنی یک طرف بالا و یک طرف پایین نباشه.در نهایت پیچ دارتون روبپیچوین تا تارها مثل سابق سفت باشن.
   اگه خوب متوجه نشدین،اطلاغ بدین براتون فیلم آموزشی رو ایمیل می کنم.
   موفق باشید

 10. خانم احمدی گفت:

  سلام.يه تابلو فرش درحال بافت دارم اوايل قيچی را فشارميدادم بعد كه گفتند ميدي تخت ميكنند ديگه قيچی را بلند زدم حالا فرشم خط خطی شده آيا با پرداخت صاف ميشه يانه

 11. خانم تقوی گفت:

  خسته نباشید میخواستم بدونم بعد از کوبیدن پود نازک سر پودها که از کناره های کار بیرون مونده رو چه کار باید بکنیم ممنون از سایت خوبتون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حضور گرمتون در وبسایت قالی بافی.
   بعد از این که پود زدین،نخ پودی که از سمت چپ و راست اضافه مونده،به صورت معکوس زیر ۲یا۳تا تار کنار کارتون با قلاب رد کنین.بعد با قیچی اضافه اش رو ببرین و دفه بزنین.
   موفق باشید

 12. سلام خیلی خوشحال شدم که این ادرس رو پیدا کردم و از انلاین بودنتون بیشتر خوشم اومد
  راستش من تابلوم داره تموم میشه یعنی یه رج دیگه مونده و ۵ رج هم کناره که دور کارم هست
  میخواستم ببینم برای پایین اوردن کارم باید چه بافتی رو انجام بدم که چله ها جدا نشه؟
  تابلو قبلی چند رجی رو پود دادم مثل بافت پود زیرو رو با هم
  میخوام ببینیم برای این یکی چه بافتی انجام بدم بهتره؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   منم از حضور گرمتون در وبسایت قالی بافی خیلی خوشحالم.
   ممنون از حسن توجهتون سوال خوبی کردین.خدمتتون عرض شود که وقتی میخواهین شروع به بافت بکنین،اولش یه رج زنجیره می بافین بعد چند رج که معمولا ۴رج کافی هستش،گلیم می بافین.وقتی هم که بافت تموم شد درپایان کار هم باید مثل ابتدای کارتون زنجیره و گلیم رو ببافین.درواقع بافت زنجیره و گلیم در ابتدا و انتهای بافت،باعث استحکام و دوام فرشتون میشه که بعد از پایین آوردن از دار،فرشتون متلاشی نمی شه.
   همون طور که اشاره کردین، از روش پود ضخیم و نازک در انتهای کارتون استفاده کردین.این نوع روش،گلیم بافی فارس بافت نام داره.در کل می تونین به روش ترکی یا فارسی گلیم ببافین.در زمینه آموزش گلیم بافی و زنجیره بافی در سایتم فیلم های آموزشی قرار دادم.اگه تمایل داشتین می تونین به راحتی خرید کنین و اگه باز هم سوالی داشتین برای پاسخ گویی در خدمتم.
   موفق باشید

 13. میخوام یه طرح بگیرم ببافم
  یه شرکتی رو میخوام بهم معرفی کنید که طرح بافته با عکسی که نشونمون میدن از نظر رنگ امیزی بهم بخورن
  چون دو تا کار تا حالا گرفتم از دو تا شرکت مختلف رنگ نخی که بهمون دادن با طرح اصلی که نشونمون داد چند درجه فرق میکرد
  یه شرکته شناخته شده میخوام که این ایراد رو نداشته باشه

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   شرکت رنگ و ترنج و شرکت پرند که هر دو مال مشهد هستن،خیلی شرکت های معتبری هستن و کارهاشون هم خیلی خوبه.آدرس سایت شرکت رنگ و ترنج مشهد http://www.rangotoranj.com هستش و آدرس سایت شرکت پرند مشهد http://parand-rug.com/ هستش.
   شما می تونید به آدرس این دوتا سایت مراجعه کنید.شماره تماس در سایتشون قرار دادن.با شماره ها تماس بگیرین صحبت کنید و کامل خواسته هاتون رو در زمینه تابلوفرش توضیح بدین تا بعد از خرید مشکلی نداشته باشین.
   موفق باشید

 14. خانم صفوی گفت:

  باسلام به شما دوست عزیز… در پاسخ یکی از دوستان اشاره کردید که برای پود کلفت باید سیخ را از زیر تاری که چند میلی جلوتر هست رد کنیم درسته؟.. یعنی وقتی سیخ را ببالا میکشیم تارها یکی در میان عقب و جلو قرار می گیرند؟…. ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   بله درسته در بالا تارها یکی درمیان زیر و روی چوب هاف قرار می گیرند.برای رد کردن پود کلفت،باید سیخ را از زیر تارهایی که چند میلی متر جلوتر هستند رد کنید.به عنوان نمونه اگر یک تار را انتخاب کنید در بالا مشاهده می کنید که تار انتخابی در زیر چوب هاف قرار دارد.پس سیخ را از زیر تاری که از پایین چند میلی جلوتر است و در بالا زیر چوب هاف قرار دارد،رد می کنیم.به قسمت سوراخ سیخ،نخ پود را گره زده و به همراه سیخ نخ پود را از سمت راست به سمت چپ می کشیم.در نهایت دفه می زنیم.
   اگر از توضیحاتم نحوه پود کشی رو خوب متوجه نشدین،می تونید فیلم آموزش پود کشی رو از همین وبسایت قالی بافی دانلود کنید.
   باز هم اگه سوالی داشتین برای پاسخ گویی در خدمتم.
   موفق باشید

   • سهیلا خانم گفت:

    سلام خسته نباشین،من یه تابلو فرش خریدم،که در چله کشی آن،در اول و آخر،تار برای گلیم بافی نزاشتن،حالا باید پود ضخیم رو دور شیرازه بپیچم؟چطور این کارو کنم؟و اینکه پود ضخیم برای رفت و برگشت چطور رد کنم و باید کجا قیچیش کنم؟ببخش اگه سوالم گیج کننده اس

    • moeini moeini گفت:

     سلام بر شما بزرگوار
     اگه تابلوفرش نیمه کاره هستش یعنی هنوز تمام نشده، انتهای کار می تونید گلیم ببافید. همون با نخ چله ، گلیم انتهای کار رو می بافید. ولی اگه تابلوفرش کامل بافته شده دیگه نمی شه کاری کرد. برای تابلوفرش ، بافتن گلیم در ابتدا و انتهای کار زیاد واجب نیست چون می خواهید قاب کنید بزنید دیوار و نیازی نیست استحکامی داشته باشه. معمولا در فرشهای زیرپایی، ابتدا و انتهاش رو گلیم می بافن که مستحکم باشه. لازم به ذکر هستش که بگم گلیم رو در عرض فرش میبافن. و شیرازه رو در راستای طول فرش می پیچن. بنابراین چیزی که در طول فرش استحکام ایجاد می کنه، اسمش شیرازه هستش و چیزی که در عرض فرش استحکام ایجاد میکنه، گلیم و زنجیره هستش.
     جهت یادگیری نحوه پود کشی می تونید روی لینک زیر کلیک بفرمایید فیلم آموزشی موجود داریم
     http://qalibafi.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%86/
     موفق باشید

 15. آقای نقی لو گفت:

  ضمنا اگر تعداد تارهای چله در ۷سانت بجای ۸۰تا ۱۰۰ تا باشه چه اشکالی پیش میاد؟

  • moeini moeini گفت:

   اگر تعداد تارها در هر ۷ سانتی متر،خیلی زیاد باشه،در این صورت فاصله بین تارها کم می شه و تارها خیلی نزدیک بهم می شن.این مساله باعث می شه که عیب بالازدگی در فرشتون ایجاد بشه.بالازدگی یعنی موقع بافت گره که می زنید،با کوبیدن دفه،گره ها کامل پایین نمی آیند و حالت تپه به وجود می آید.برعکس اگه هم فاصله بین تارها زیاد باشه و تعداد تارها در هر ۷ سانت خیلی کم باشه،باعث می شه که گره ها بافاصله کنار هم باشن و فرش زیبایی و کیفیتش رو از دست میده.
   به طور کلی،موقع چله کشی دقت کنید که بین تارها باید اندازه یک ناخن فاصله باشه.و این فاصله بین همه تارها رعایت بشه.

 16. moeini moeini گفت:

  سلام
  از حسن توجه شما به هنر قالی بافی بسیار ممنونم.
  سوال خیلی خوب و ظریفی پرسیدین.
  خدمتتون عرض شود که وقتی به بازار مراجعه می کنید تا نخ چله بخرین،انواع نخ های چله با نمره های ۶۰ تا۱۶۰ موجود هستش.با افزایش عدد نمره نخ،ضخامت نخ چله هم افزایش پیدا می کنه.بنابراین وقتی می خواهین بافت فرش رو شروع کنین،اول باید نوع نخی که می خواهین باهاش ببافین رو مشخص کنید.به طور کلی ۳ نوع نخ برای بافت داریم:۱-نخ های خامه(به نخی که از پشم گوسفند ساخته شده باشه نخ خامه می گن)۲-نخ مرینوس(نوعی از پشم‌های ظریف خارجی)۳-نخ ابریشمی(این نوع نخ بسیار بسیار نازک هستش).
  اگر خواستین با نخ خامه فرش ببافین،نخ چله ضخیم می خرین و موقع چله کشی در هر ۷سانتی متر باید ۷۰ تار داشته داشته باشین.یعنی رج شمار ۳۵ است.
  اگر خواستین با نخ مرینوس فرش ببافین،نخ چله کمی نازک می خرین و موقع چله کشی،هر ۷ سانتی متر باید ۸۰تار داشته باشین.یعنی رج شمار ۴۰ است.
  اگر هم خواستین با نخ های بسیار بسیار ظریف بافت فرش رو انجام بدین،باید در هر ۷سانت تعداد تار۹۰ تا چله کشی بکنین.
  هر چه قدر نخی که با آن فرش می بافید،ظریف تر باشد،رج شمار فرش هم بالا تر می رود.
  معمولا فرش هایی که طرح خیلی ظریفی دارن،با نخ های ابریشمی بسیار بسیار نازک با رجشمار بالا بافته شدن که این نوع فرش ها دارای تراکم بالا و کیفیت عالی هستن.

 17. خانم صولتی گفت:

  سلام .
  ممنون از وقتی که برای جواب دادن سوالات صرف میکنید.
  ممنون میشم اگر به سوالم پاسخ بدید.
  من سه سال پیش یک دار تهیه کردم و ۱۰۰رجی هم بافتم ولی بعد به خاطر مشکلاتی که داشتم کمتر تونستم به صورت مداوم ببافم و فاصله افتاد . میخواستم بدونم آیا نخ چله تابلو فرشم الان نپوسیده باشه یا دوامش کمتر نشده باشه؟
  الان ۵۰۰رجش باقی مونده.
  با تشکر از سایت فوق العادتون

  • moeini moeini گفت:

   سلام از حسن توجه شما.انجام وظیفه ست.هر کمکی از دستم بربیاد دریغ نمیکنم.
   نخ های چله از پنبه و ابریشم ساخته شدن.بسیار محکم هستن.نگران نباشید تا ۲۵سال هیچ پوسیدگی ایجاد نمیشه.فقط دارقالیتون رو در معرض نور مستقیم آفتاب و رطوبت قرار ندین تا سالهای خیلی طولانی نخ هاتون سالم و قابل استفاده بمونه.
   موفق باشید.

 18. حانم حمزه گفت:

  سلام
  من همه چیزم آماده است واسه بافت تابلو فرش ولی نمیدونم چطوری شروع کنم میشه راهنماییم کنید؟
  این روش درسته که ابتدا ۵_۶ ردیف پود نازک وکلفت را دفعه بزنم بعد شروع به بافت کنم؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   برای شروع بافت،اول باید دارتون رو چله کشی کنین.بعد یک رج زنجیره ببافین.بعد ۴رج گلیم ببافین.دو نوع گلیم بافی داریم:یه نوع گلیم فارس بافت هستش که اصلاحا گلیم کرباس گفته می شه.نوع دوم گلیم بافی ترک بافت هستش که اصطلاحا گلیم سوف گفته می شه.
   باف گلیم سوف به این صورت هستش که یک رج پود کلفت زده می شه و یک رج پود نازک.بافت گلیم کرباس بسیار راحت است که با جابجا کردن تارها بافته می شود.من هم در پکیج آموزشی،نحوه بافت گلیم کرباس رو آموزش دادم.چون کار گلیم به روش کرباس زیباتر و راحت تر هستش.البته اضافه کنم که در پکیج اموزشی،نحوه پود کلفت و پود نازک رو هم آموزش دادم که به سلیقه خودتون با هر روش که تمایل داشتین ببافین.
   در کل پیشنهاد می کنم گلیم کرباس ببافین که هم زیباتره و هم راحت تر.
   پکیج قالی بافی شامل تمامی مراحل برای بافت قالی هستش و شما با تماشای این فیلم ها می تونین در کوتاهترین زمان،همه چیزهایی که یک بافنده باید بدونه رو یاد بگیرین و به راحتی کار بافندگی رو شروع کنین.
   در ضمن پس از خرید پکیج آموزشی،همواره پشتیبان شما خواهم بود و برای پاسخ گویی درخدمتم.
   در سایتم پکیج کامل آموزش بافت قالی رو قرار دادم.پکیج کامل فیلم های آموزش قالی بافی،۸قسمت هستش شامل:
   فیلم آموزش چله کشی
   فیلم آموزش وصل کردن چوب هاف
   فیلم آموزش زنجیره بافی
   فیلم آموزش گلیم بافی
   فیلم آموزش زدن شیرازه
   فیلم آموزش بافت
   فیلم آموزش اصلاح تار پاره شده در هنگام بافت یا چله کشی
   فیلم آموزش نحوه قیچی کردن و پایین کشی قالی از روی دار
   فیلم های آموزشی کاملا ساده و روان در کوتاهترین زمان ممکن توسط خودم تهیه شدن. می تونید به راحتی پکیج کامل آموزشی رو از سایتم خرید کنید.
   برای خرید پکیج کامل آموزش قالی بافی،روی لینک زیر کلیک کنید.
   http://qalibafi.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C/

 19. خانم علویان گفت:

  سلام خسته نباشید چند تار چله من در حین بافت پاره شده تار ها کنار هم هستن و هم زیر وهم رو باید چه کار کنم؟؟؟؟؟؟

 20. خانم نصیری گفت:

  باسلام وخسته نباشیداگر در قسمتی از محصول بافت دچارپایین زدگی یا بالا زدگی باشد در زمان عملیات پایین کشی برای این قسمت های چیکار باید کرد البته برای چله کشی های فارسی ممنون میشم جواب بدین باتشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   وقتی فرش رو بافتین و تموم شده درحال پایین کشی از دار هستین،دیگه نمی شه مشکل بالازدگی یا پایین زدگی رو برطرف کرد.باید بعد از چله کشی،تارها رو خوب بررسی کنید که فاصله بینشون یکسان باشه یعنی یک سمت تارها زیاد بهم چسبیده نباشه و یک سمت تارها زیاد از هم بافاصله نباشه.اگر در حین بافت احساس کردین که فرشتون داره دچار بالازدگی یا پایین زدگی میشه،در حین دفه زدن و پود زدن،تنظیم کنید.جاهایی که بالازده هستش،محکمتر دفه بکوبین و جاهایی که پایین زده هستش،چند لا پود بزنید.
   اما توجه داشته باشین که این کارها هر چند عیب بالازدگی یا پایین زدگی رو کمی برطرف می کنه اما از کیفیت فرشتون کاسته می شه و یک فرش بدون عیب نمی شه.
   همیشه موقع بافتن،متر کنارتون باشه از هر ۵ سانتی متر که بافتین،اندازه گیری کنید ببینین اگر یک سمت فرشتون بالا یا پایین بود،همون موقع در چند رج با دفه زدن و پود زدن کنترلش کنین تا تنطیم شه.وگرنه بعد از اتمام کار در حین پایین کشی،دیگه نمیشه کاری کرد.

 21. خانم احمدی گفت:

  سلام رج شمار مثلا ۴۶ ۵۰ یا ۶۰ یعنی چی؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   رج شمار ۴۵ یعنی وقتی می خواهین چله کشی کنید،در هر ۷ سانتی متر باید۹۰ عدد تار چله کشی انجام بدین.
   رج شمار ۵۰ یعنی وقتی می خواهین چله کشی کنید،در هر ۷ سانتی متر باید۱۰۰ عدد تار چله کشی انجام بدین.
   رج شمار ۶۰ یعنی وقتی می خواهین چله کشی کنید،در هر ۷ سانتی متر باید۱۲۰ عدد تار چله کشی انجام بدین.
   هر چه قدر تعداد تار ها در هر ۷ سانتی متر بیشتر باشه،فرش بافته شده دارای تراکم بالا و کیفیت خوب و طرح ظریفی هستش.

 22. خانم امیری گفت:

  سلام وممنون از سایت خوبتون
  من یه فرش ده گره بیست گره سنتی دارم میبافم .می خواهم در حین بافت پرداختش هم کنم یعنی برجستگی و فرورفتگی ایجاد کنم .میشه توضیح بدین چه طوری این کار را کنم.بازم ممنون بابت زحماتتون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.
   کار پرداخت فرش،توسط دستگاه های ماشین پرداخت بشکل برقی و همچنین توسط شخص ماهر انجام میشه. بعلاوه امروزه پرداخت برجسته نیز یکی از هنرها و مهارت های مطرح در امر پرداخت هستش که توسط قیچی های مخصوص انجام می گیره. بنابراین پس از پایان بافت،فرشتون رو باید به شخص ماهری که شغلشون کار پرداخت فرش هستش بسپارین تا همون طور که خواستین به صورت برجسته پرداخت کنن.چون کار پرداخت،بسیار حساس هستش و به مهارت و تجربه خاصی نیاز داره و کوچکترین بی دقتی باعث آسیب دایمی به فرش می شه.

 23. خانم احمدی گفت:

  با سلام. من هفده رج از قالیم رو بافتم. تازه متوجه شدم که چله ها یکنواخت نیستن و الان با مشکل بالازدگی مواجه شدم.(شاید لازم باشه که توضیح بدم تعداد تارهایی که تراکم اونها زیاده، کم هم نیست. در واقع سمت چپ کاملا متراکمه و سمت راست تراکم چله ها خیلی کمه). این بافت اولمه و نمیدونم باید چجوری حلش کنم. شما میتونین کمک کنید؟ راستش پرسیدم گفتن باید بشکافم و از اول ببافم!! نظر شما چیه؟
  با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنونم از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی
   کار قالی بافی طوری هستش که باید از ابتدا درست انجام بشه تا مشکلی پیش نیاد.پایه قالی بافی،چله کشی هستش.اگه چله کشی درست انجام بشه دیگه همه چیز هم به خوبی پیش میره.
   پیشنهاد می کنم قالی تون رو بررسی کنید اگه یک سمت قالیتون خیلی بالا زده و یک سمت دیگه خیلی پایین هستش مثلا ۲یا ۳سانتی متر،طوری که به زیبایی فرش لطمه زده،بهتره که بشکافین و فاصله بین تارها رو یک اندازه کنید تا مشکل برطرف بشه.اما اگه یک سمت قالی کمی دچار بالازدگی شده مثلا ۱سانتی متر،می تونید در چند رج،اون قسمت ها رو که بالا زده، با نخ تک لا ببافین و همچنین اون قسمت ها محکمتر دفه بکوبین و راه حل دیگه این که قسمت های پایین زده در چند رج،به جای یک لا،چند لا پود کلفت بزنید که کمی بالا بیاید.
   البته توجه کنید که این کارها رو نباید بیشتر از چند رج انجام بدین چون کیفیت و طرح فرشتون خراب می شه.اگه چند رجی این کارها رو انجام دادین و دیدین تاثیر چندانی نداره ،بهتره قالی رو بشکافین و فاصله تارهای چله کشی رو یک دست کنید.طوری که بین هر تار به اندازه یک ناخن فاصله باشه.

 24. خانم صادقی گفت:

  سلام ، خیلی ممنون بابت سایت خوبتون و وقتیکه برای جوابگویی به سوالات میذارید.
  اگه ممکنه درمورد حل مشکل پایین زدگی گلیم بافیه کناره های تابلو فرش راهنماییم کنید.
  با چه روشی باید این مشکل رو حل کرد؟؟
  آیا در فیلمهای آموزشیتون در مورد این مساله هم توضیحی داده اید؟؟
  پیشاپیش سپاسگذارم…

  • moeini moeini گفت:

   سلام طاعاتتون قبول حق!
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.انجام وظیفه ست.هر کمکی از دستم بربیاد،دریغ نمی کنم.
   بعد از اینکه گلیم ابتدای فرشتون رو بافتین،موقع دفه زدنی،باید خیلی دقت کنید که کناره های سمت چپ و راست گلیمتون رو محکم دفه نزنید چون دچار پایین زدگی میشه.
   اگه یک سمت گلیمتون ،پایین تر از سمت دیگه شده،زیاد جای نگرانی نداره چون موقع بافت می تونین برطرفش کنین.به این صورت که بافتنی،اون قسمت ها که پایین تره،نختون رو چند لا کنید تا کلفت بشه و بعد گره بزنید تا بالا بیاد و با سایر قسمت ها در یک سطح بشه.بعد بقیه جاها رو عادی با نخ دولا ببافین.این کار رو در دو رج انجام بدین،مشکل پایین زدگی حل می شه و رجی که می بافین،صاف و یک دست درمیاد.
   ان شاءالله به زودی،فیلم آموزشی کامل در زمینه رفع عیوب فرش تهیه خواهم کرد و در وب سایتم قرار می دم.
   موفق باشید.

 25. خانم احمدی گفت:

  با سلام دوباره، ممنون از راهنماییتون. کمک بزرگی به من کردین. یه سوال دیگه هم دارم. اینکه اگه از قسمت بالای دار چله ها رو از هم باز کنم، مشکل عدم یکنواختی اونها حل میشه؟ شرمنده بابت مزاحمت های پی در پی و تشکر برای وقتی که در اختیار خوانندگان وب قرار میدین 🙂

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   وقتی که چند رج بافتین،دیگه نمیتونین فاصله تارهای پایین دارتون رو کم یا زیاد کنید اما تارهای سردارتون رو می تونین کم یا زیاد کنید.ولی این کار فایده نداره چون هر چند در سر دار،فاصله تارها رو یکنواخت کردین اما در پایین چون بافت صورت گرفته دیگه فاصله تارها قابل تنطیم نیستن و همچنان حالت نامنظم بافت صورت می گیره و عیب بالازدگی و پایین زدگی به وجود میاد.
   خوشحال می شم کمکی از دستم بربیاد انجام بدم تا مشکل برطرف بشه.باز هم سوالی داشتین بپرسین برای پاسخ گویی درخدمتم.انجام وظیفه ست.
   موفق و سربلند باشید.

 26. moeini moeini گفت:

  فیلم آموزشی در زمینه اصلاح عبوب فرش در حین بافت و همچنین فیلم آموزش بافت گلیم ساده و سوف تهیه کردم و در منوی فیلم های آموزشی قرار دادم.
  علاقه مندان،جهت خرید می تونن به منوی فیلم های آموزشی در وب سایت مراجعه کنند.
  امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه.

 27. خانم نیها گفت:

  سلام خانم معینی…خسته نباشید..نماز روزتون قبول حق…
  راستش نزدیک دو ساله ی تابلو کوثر جلی سر انداختم ک ۳۶۰رج و ۵۴۰گره است و الان ۱۳۰تا رج زدم… دیگ خسته شدم الان نزدیک چار پنج ماهه هیچ نزدیک قالی نرفتم… چیکار کنم…انرژی برگرده و تمومش کنم…
  واینکه تو شهر قدس قالی بافی هست؟؟؟ اگ هست بگید کجاست..ممنونم…یاعلی

  • moeini moeini گفت:

   سلامت باشی طاعات شما هم قبول حق ان شاءالله!
   ممنون از اینکه با سایت قالی بافی ارتباط برقرار کردین.
   داشتن علاقه یکی از مهمترین فاکتورها برای ادامه کار قالیبافی هستش و این علاقه وقتی خودتان پای دار می نشینید،چندین برابر می شه.وقتی پای دار بشینین،فکر و خیال آزاردهنده سراغتون نمیاد و چنان آرامشی بهتون دست میده که اصلا متوجه گذر زمان نمی شین.حتی بچه هاتون هم می فهمن که وقتی پای دار قالی هستین،اخلاقتون بهتره و خوش روتر از همیشه میشه.
   نباید به سادگی مایوس بشین.
   جایی نوشته شده بود:
   دستورات پنچگانه زير را رعايت كن !
   ۱- بايد بفهمم.
   ۲- بايد شروع كنم .
   ۳- بايد برنامه ريزي كنم .
   ۴- بايد دست به كار شوم .
   ۵- بايد ادامه دهم.
   هنر قالی بافی بسیار شیرین و موجب آرامش روح و لطافت قلب می شه.فقط کافیه با روزی یک ساعت شروع کنید و با یاد خدا پای دار قالیتون بشینین و ببافین.دقایقی به طرحی که از سرانگشتان هنرمندتون بافته شده نگاه کنید و از صبر و حوصله خودتون که برای بافت این کار استفاده کردین،لذت ببرین.قطعا شروع خیلی سخته اما همین که اراده کنید و کم کم ببافین،رفته رفته،هم علاقه سابقتون برمیگرده و هم با دیدن طرحی که بافتین،انگیزه بیشتری برای ادامه پیدا میکنید.
   براتون سلامتی و دلی شاد آرزومندم.
   خدمتتون عرض شود که من ساکن استان زنجان هستم و از مراکز قالی بافی سایر استانها اطلاعی ندارم.می تونین با پرسجو از همشهریانتون اطلاعات کسب کنید.
   در پناه حق پاینده باشید.

  • آقای صبوری گفت:

   سلام خسته نباشید بنده بعد از صدو پنجاه تا رج که بافتم متوجه شدم گره هام اشتباه بوده یعنی اول چله زیر هافو میگرفتم آیا الان میشه گره رو درستش کرد یا همین مدلی ببافم

   • moeini moeini گفت:

    سلام بر شما
    احتمالا یا در نحوه چله کشی و یا در پود کشی، زیر و رو تارها رو اشتباهی انجام دادین که موقع گره زدن، به این صورت که اشاره کردین، پیش اومده.
    به نظرم همون مدلی ادامه بدین ببافید دیگه الان نمیشه کاری کرد.

 28. خانم احمدی گفت:

  مرسی خانم معینی عزیز 🙂

 29. خانم نمکی گفت:

  سلام من دو تار از چله ام پار شده بوده
  درستشون کردم،اما الان میبینم جای تار زیر با رو اشتباه شده،بعث از بافت چند رج دوباره پارشون کردم خیلی دقت کردم جابه جا نشن،درست هم بود،اما باز الان دوباره می بینم جابه جا شدن، چه کار کنم تا درست بشه،اصلا میخوام بدونم جابه جداشدن تارها مشکلی برای کارم ایجاد میکنه ممنون که جواب میدید،

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   وقتی بعد از بافتن چند رج متوجه شدین که تاری در جای مناسب خودش نیست یعنی دوتا تار زیر یا دو تا تار رو کنار هم قرار گرفتن،پس مشخصه که ایراد جدیدا در رجی که بافتین به وجود اومده و از قبل نبوده.چون اگه موقعی که تار پاره شده بود و گره زدین و یک رج بافتین،همون موقع اگه تار رو جای غلط گره زده بودین،متوجه می شدین.
   پس پیشنهاد می کنم که رجی که بافتین رو بشکافین چون احتمالا در حین بافت،ممکنه تاری رو جا انداخته باشین و نبافتین و یا اینکه اشتباها برای گره زدن یک گره،به جای دو تار،از سه تار استفاده کرده باشین.یا اینکه موقع پود کشیدن،دوتا تار رو یا دو تا تار زیر کنار هم انتخاب کردین و موقع بافت رج جدید متوجه شدین دوتا از تارها یکی درمیان نیستن.
   اگه منظورتون از جابجا شدن تارها این هستش که تارها یکی درمیان زیر و رو نیستن و چند تار کنارهم رو یا زیر هستن،باید بگم اگه همین طور ادامه بدین بله فرشتون از کیفیتش کاسته می شه و پشت فرش رو که نگاه کنی،کاملا مشخصه که کدوم قسمت ها زیر و رو رعایت نشده و گره محکمی زده نشده.
   سعی کنید همون یک رج رو که بافتین،اصلاح کنید و موقع بافتن و پود کشی،دقت داشته باشین تا با مشکل جابجا شدن تارها در رج های بعدی روبه رو نشین.
   موفق باشید

 30. خانم صادقی گفت:

  با عرض سلام و قبولیه طاعات.
  من بعد از بافتن ۱۰ رج از تابلو فرشم ، اندازه گیری که کردم حدود ۲میلی پایین زدگی داشتم و امروز بعد از اتمام رج ۲۰ دوباره ۲میلی دیگه پایین زدگی اضافه شده بود.یعنی باید ۳ سانت باشه حدودا ۲وشش میلی بود !!!
  این پایین زدگی در کل رج دیده میشه و البته سمت چپ هم به اندازه ۱ میلی دیگر پایین تر است (یعنی ۲ونیم میلی است) !!!
  قابل ذکره که من اصلا دفتین رو سفت نمیزنم مخصوصا توی ۱۰ رج دوم که فهمیدم پایین زدگی دارم ، ولی اصلا جبران نشد !!!
  الان نمیدونم چیکار کنم ، چون کار اولمه
  راستی تابلو فرشم رجشمار ۴۶ است
  ممنون از راهنماییتون …

  • moeini moeini گفت:

   سلام طاعات و عبادات شما هم قبول حق ان شا ءالله!
   تابلوفرش شما هیچ مشکلی نداره.یک تابلوفرش می تونه تا ۵ سانتی متر بیشتر یا کمتر از اندازه دقیقی که محاسبه می کنید باشه..بنابر این اصلا جای نگرانی نیست شما به بافتتون ادامه بدین خیلی هم عالیه.مطینا تابلوفرش زیبایی با انگشتان هنرمند شما بافته میشه.
   موفق باشید

 31. خانم صادقی گفت:

  خیلی ممنون از دلگرمیه شما ستاد عزیز

 32. خانم راد گفت:

  سلام خسته نباشی .دوست خوبم من امتحان تابلو فرش داشتم وقبل از اون الان تازگیا اول امتحان اماده سازی دار قالی میگیرین .تابلو رو نمره قبولی گرفتم .اما اماده سازی دار قالی نه .ایا شماسوالتی راجب اماده سازی دا ر قالی دارید

  • moeini moeini گفت:

   سلام قبولیتون رو در امتحان تابلوفرش تبریک می گم.
   در وب سایتم مطلبی در مورد انواع دار قالی بافی گداشتم.می تونید مطالعه کنید.
   من یه کتابی دارم شامل مجموعه سوالات قالی باف درجه۲ که قابل استفاده برای دانش آموزان کاردانش و متقاضیان آزمونهای ادواری قالی بافی هستش.
   می تونم از سوالات فصل شناخت دار کتابم عکس بگیرم و براتون ایمیل کنم.شامل ۲۰ تا سوال تستی هستش.
   اگه تمایل دارین،بهم اطلاع بدین تا براتون ایمیل بفرستم.
   موفق باشید.

 33. خانم علی زاده گفت:

  سپاس بیکران بخاطر پاسخهای دلسوزانتون.

 34. خانم دشتی گفت:

  سلام
  من الان دارم شاعر جوان میبافم که اندازه ان ۴۵۱*۷۰۰ بالازدگی و پایین زدگی داره چکار کنم از هر روطرف به دار قالی بستم دفعه زدنم نه سفت نه شل چکار کنم میسه رود راهنمایی کنید الان لای ۳۶ نگرانم باید چکار کنم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   عواملی که باعث ایجاد بالازدگی یا پایین زدگی میشه،فقط نحوه دفه کوبیدن نیست.بلکه عواملی مثل شلی یا سفتی تارها و یا تراکم تارها یعنی فاصله نامناسب تارها همچنین ضخامت نخ باعث ایجاد بالا و پایین زدگی در کارتون میشه.
   برای رفع بالا و پایین زدگی،فیلم آموزشی تهیه کردم که می تونید در منوی فیلم های آموزشی وب سایتم دانلود کنید.
   نگران نباشید.اگه کارهایی که در فیلم آموزشی توضیح دادم رو انجام بدین،نتیجه مطلوبی می گیرین و تا حدودی می تونین از روند ایجاد بالازدگی و پایین زدگی جلوگیری کنید.
   موفق باشید

 35. خانم الماسی گفت:

  با سلام من دارم یه تابلو فرش میبافم با نخ مرینوس و تازه شروع کردم و ۱۲ رج بافتم.صفحه اول نقشه نوشته برای هر خط ۴۷ لایه ببافید.من متوجه این جمله نمیشم.ونمیدونم که چند رج از بافتم باید چند سانت باشه ،تا بتونم اندازه گیری کنم ودچار بالازدگی یا پایین زدگی نشوم.لطفا راهنمایی کنید

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   متوجه جمله ای که نوشتین نشدم.نقشه شما اگه کد دار باشه،صفحه اولش رج شمار و تعداد گره ها رو می نویسه.به عنوان مثال اگه رج شمار فرشتون ۵۰ باشه یعنی در عرض،هر ۷ سانتی متر ۱۰۰تار چله کشی شده و در طول هم هر ۷ سانتی متر شامل ۵۰ رج هستش.
   به طور کلی باید طبق نقشه یک سری آموزش های اولیه رو ببینین تا این نکته ها رو براتون تشریح کنن.بعد شروع به بافت کنین.

 36. خانم آرزو گفت:

  سلام ببخشيد من دارم تابلو فرش بدرقه. رو ميبافم. که شامل ۱۵۰گره و۷۱۷رج هست،نقشه م ناقص هست و رج شيش و هفت رو نداشت من هم تلاش کردم اما نشد ازجاى بخرم از يه بافنده پرسيدم گفتن چون شروع کار هست رج شيش و هفت ورو جا بذارم و از رج هشت ببافم به نظرتون کار اشتباهی کردم،درضمن اون کسی که ازش نخ و نقشه خريدمو گم کردم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حضور گرمتون در وبسایت قالی بافی!
   به نظر من هم اگه رج ۶ و ۷ رو نبافین،عیبی نداره چون معمولا شروع نقشه ها ،حالت ساده بافی دارن و نبافتنش لطمه ای به طرحتون نمی زنه.
   ان شاءالله فرش زیبایی با انگشتان هنرمند شما دوست عزیز بافته می شه.
   موفق باشید

 37. خانم احمدی گفت:

  سلام، آیا رنگ و ضخامت پود نازک اهمیت دارد؟ برای یک فرش زرونیم با رجشمار ۵۰ چه ضخامتی خوب است تا پشت فرش سفیدک نزند؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   برای اینکه پشت کارتون خوب و تمیز دربیاد،خوبه که در انتخاب رنگ نخ پود نازک و ضخامت و همچنین در نحوه کوبیدن نخ پود نازک،دقت زیادی داشته باشین.
   نخ پود نازک باید به رنگ زمینه فرشتون باشه.به عنوان مثال اگه زمینه فرشتون به رنگ قرمز هستش،باید از نخ قرمز به عنوان پود نازک استفاده کنید.همچنین ضخامت نخ پود نازک در حد نخ دوک کافی هستش.بنابراین برای پود نازک،میتونین از نخ های رنگی دوک متناسب با رنگ زمینه فرشتون استفاده کنین.در هنگام کوبیدن پود نازک هم دقت کنید تا نخ پود نازک کاملا دربین تارها جای بگیره و به بهترین شکل ممکن این کار رو انجام بدین.با انجام این کارها،پشت فرشتون زیبا و بدون نقص میشه.
   موفق باشید

 38. خانم میرزایی گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
  میخواستم بدونم شما شرکت های قالی بافی در تهران سراغ دارید؟ میخواستم یک دار قالیچه با نقشه و ابریشم تهیه کنم
  ممنون

 39. خانم یگانه گفت:

  سلام. پود نازک من مانند یک نخ صاف رازبین نخ چله عبورکرد ، مشکل چیست؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   برای رد کردن پود نازک،باید نخ رو به وسیله سیخ از جایی که نخ هاف رفته،عبور بدین.سپس نخ پود نازک رو با انگشت یا قلاب،از هر چند سانتی بکشین سمت خودتون بعنی شل شل کنید تا وقتی دفه می کوبید،نخ کاملا در بین تارهای چله قرار بگیره.در وب سایتم منوی فیلم های آموزشی ،فیلم آموزش پود زدن قرار دادم.برای راهنمایی بیشتر میتونید فیلم رو دانلود کنید و دقیقا نحوه پود زدن رو یاد بگیرین.
   موفق باشید.

 40. خانم محبت گفت:

  سلام خسته نباشی لطف میکنید طریقه ماسوره درست کردن پود ریز رو یاد بدهید

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   من در زمینه درست کردن ماسوره،مهارت ندارم اما مطلبی در این زمینه پیدا کردم به شرح زیر.امیدوارم براتون مفید واقع بشه:

   پود و پودگذاری:
   پود يا در اصطلاح شربافان «باف »، نيز از جنس ابريشم است كه پس از رنگرزی و بارگيری آن را به وسیله چرخ ماسوره پيچی يا چرخچه به دور ميله ميان تهی به نام ماسوره می‌پيچند. برای گذراندن پود از خلال چله ماسوره را در ماكو يا به اصطلاح «مكو » می‌گذارند. گفتنی است، ماكویی كه در گذشته به كار برده می‌شده تقريبا یک دوم ماكوی امروزی بوده كه توسط خراط ها و نجارهای دوره‌گرد و محلی ساخته می‌شده‌است.
   اين ماكو كه در گذشته با دست از ميان چله می‌گذراندند تا چند سال پيش مورد استفاده قرار می‌گرفته؛ اما از زمانی كه جعبه و موشک به دستگاه قديمی اضافه شد و به تعبير ديگر دستگاه «چک باف» شد، ماكوهای ضايعاتی شركت مخمل و حرير كاشان جايگزين ماكوی قديمی شد.
   به هر حال در موقع بافتن، بافنده با پاهايش پاتخته يا پدال‌ها را بر اساس طرح و نقشه فشار می‌دهند كه با اين كار یک ورد بالا كشيده می‌شود و مقدار تارهایی كه به اين ورد متصل شده از بقيه چله فاصله گرفته، فضا ايجاد می‌كند. در اين فرصت ماكو را چه با دست و چه از طريق چک با ضربه‌های موشک از یک طرف چله به طرف ديگر چله پرتاب می‌كنند كه در هر مرحله به نوبه خود پاتخته‌ها را فشار می‌دهند و ماكوی حاوی ماسوره و پود را از خلال چله رد می‌كنند و یکی دو بار دفتين را بر لبه كار زده پود را به چله می‌بافند.

 41. خانم شهبازی گفت:

  سلام، من بد از اتمام رج سر گره ها را قیچی میکنم یعنی الان اندازه ی گره ها ۷ یا ۸ میلی متر است آیا برای پرداخت فرشم مشکلی پیش می آید؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما دوست عزیز
   اگه می خواهین پرداخت کردنی،حالت برجسته انجام بشه،باید طول گره ها،حدودا ۲ سانتی متر باشه اما اگه می خواهین پرداخت کردنی،حالت صاف و معمولی باشه،طول گره ها حدودا ۱ سانتی متر باید باشه.اگه فرش شما به عنوان زیر انداز هستش،۷ یا ۸ میلیمتر برای طول گره ها اصلا مناسب نیست چون پرداخت که میکنن فرش خیلی نازک می شه و برای نشستن زیاد مناسب نمیشه.اما اگه تابلوفرش هستش،با طول ۷ یا ۸ میلیمتر مشکلی پیش نمیاد چون تابلوفرش ها رو که پرداخت می کنن،مثل موکت نازک میشن و هیچ ایرادی نداره.

 42. خانم شهبازی گفت:

  سلام.با عرض پوزش من مشغول بافت تابلو فرشم ولی فکر میکنه رنگی که برای کارم بهم دادن کمتر از احتیاجم اگا رنگام کم اومد چیکار کنم.

 43. خانم شهبازی گفت:

  سلام با عرض پوزش میخاستم بدونم استاندارد طول گره باید چقدر باشه که رنگ کم نیاریم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه خواستین برای فرشتون به شکل برجسته،کار پرداخت انجام بشه،طول گره ها ۲سانتی متر باید باشه.ولی اگه خواستین معمولی صاف پرداخت بشه،طول گره ها ۱سانتی متر باشه خوبه.

   • خانم شهبازی گفت:

    سلام شرمنده خانم معینی منظور من از استاندار گره موقع بافتنه که رنگ موقع کار کم نیاد.از جواب هاتون یک دنیا ممنون و سپاسگزازم

    • moeini moeini گفت:

     سلام
     وقتی به مراکز فروش نخ و نقشه مراجعه می کنید،همون جا کسی که بهتون نقشه می ده،نخ هم متناسب با نقشه به اندازه کافی میده چون اون شخص خودش در این زمینه مهارت داره.موقع بافت هم طول گره هایی که می بافین،نباید زیاد باشه چون موقع قیچی کردن اسراف می شه و نخ هاتون کم میاد.همون طور که قبلا اشاره کردم،طول گره ها در حد ۱ سانتی متر باشه خوبه. بعد بافت یک رج،۲ یا ۳ میلیمتر قیچی می کنید تا گره ها ی بافته شده صاف و یک دست بشه.

 44. خانم اسماعیلی کیا گفت:

  سلام فرش من بعد ازکاشف شدن چله دم کار بصورت موجهای ریزیکه بادست فقط حس میشوند در امده ایا برایفرشم در پایان کار مشکلی پیش میاد ؟ وروی دار خیلی کم موقع کوبیدن پود ضخیم حرکتمیکنه چهکار کنم؟ با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   شما با کمک علامت هايي که قبلاً زده ايد بافت را ادامه دهيد و به کج شدن فرش ، توجه اي نکنيد بعد از تمام شدن فرش و جدا کردن آن از دار متوجه مي شويد که فرشتان صاف بافته شده است .
   احتمالا موقع پود نازک زدنیٰ، نخ کلفت استفاده کردین که الان موقع پود کلف کشیدن،حالت سفتی به وجود اومده.برای زدن پود نازکٰ،از نخ نازک مثل نخ دوک استفاده کنید در این صورت موقع پود کلفت زدنٰ، به راحتی نخ پود کشیده می شه و دفه زدنی به پایین روی گره ها حرکت می کنه.

 45. خانم سیدی گفت:

  سلام میشه راهنمایی کنید که کیفیت نخ مرینوس اروگوِیه خوبه یا نه و در کل چند نوع نخ مرینوس داریم و کدوم کیفیتش خوبه تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   مناسبترین پشم برای نخ فرش دستباف، پشم ایرانی هستش. بیشترگوسفندان ایران ازنوع نژادهایی باپشم ضخیم هستن بخاطر همین کیفیت پشم، زبرتر و ضخیم تر و مستحکم تربوده وبرای قالی بافی کاملامناسب است. نخ های مرینوس هم نوعی پشم میباشند که عمدتا از کشورهای استرالیا ,نیوزلند و اروگوعه وارد میشن. همه نخ های مرینوس کیفیت خوبی دارن صددرصد مارک ایرانی از همشون بهتره.نخ های مرینوس در ضخامت تنوع دارن و نوعی پشم‌های ظریف خارجی هستن.

 46. خانم خانم شهبازی گفت:

  سلام، من مشغول بافت تابلو فرش هستم ولی متاسفانه رنگ کم اوردم خواستم بدونم میتونم از رنگهایی که از تابلو فرش قبل اضافه اومده استفاده کنم مثلا همون سبز یا قرمز منتها با درجه کم و زیاد ممنون .

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه تفاوت رنگی زیاد نیست،می تونید استفاده کنید اما خوب دقت کنید که اخلاف رنگی زیاد نباشه چون بعد از بافت به تابلوفرشتون که نگاه کنید عیب دو رنگی رو مشاهده می کنید.

 47. خانم خیری گفت:

  با سلام خدمت خانم معینی،برای شروع نقشه وان یکاد از کدوم طرف قالی باید نقشه رو پیاده کنم،باتشکر

 48. خانم احمدی گفت:

  با سلام سوالی داشتم درباره نقشه ی شطرنجی فرش ، من در زمینه طراحی فرش و تذهیب کارکردم خواستم بدونم اگه بخوام طرح رو شطرنجی کنم باید اندازه کاغذ و طرح به اندازه فرشی که قراره بافته بشه طراحی کنم ،لطفا توضیحی درباره ابعاد و روش شطرنجی کردن بدید. با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   کاغذهای شطرنجی میلیمتری هستن که در ابعاد کوچیک می تونید طرح فرشتون رو شکل شطرنجی بکشین یعنی مربع های کوچیک رو رنگ کنید.به عنوان مثال یه نقشه وان یکاد با ۳۰۰مربع کوچیک در عرض و ۲۰۰مربع کوچیک در طول،سایزش در کاغذ شطرنجی می شه ۳۰ در ۴۰سانتی متر.که اگه با نخ ابریشم ببافین اندازه حدودا۴۰ در۵۰میشه و اگه با نخ ضخیم مثل نخ خامه ببافین حدودا ۹۰در ۶۰سانتی متری می شه

 49. خانم احمدی گفت:

  باسلام سوال دیگه ای داشتم وقتی مثلافرش ۶ متری هست نقشه شطرنجی هم ۶ مترمربع است یا اینکه فقط بخاطر ضخامت نخ ابعادش تغییر می کنه یا مثلا همون فرشی که ابعادش ۲۰در ۳۰ سانت هست رو بخوایم خیلی بزرگتر بافته بشه باید ابعاد نقشه رو بزرگتر کنیم .باتشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   کاغذ های شطرنجی میلیمتری بسیار ریز هستن و طرح فرش های بزرگ رو می تونین توش در سایز های کوچیک بکشین.معمولا بیشتر فرش های بزرگ،نقشه های یک دوم یا یک چهارم دارن.یعنی نصف یا یک چهارم طرح روی کاغذ شطرنجی کشیده می شه بعد در سایر بخش ها تکرار می شه.به عنوان مثال من یه نقشه شطرنجی سایز تقریبا ۱۵ در۳۰ سانتی متر خریدم که نقشه یک چهارم فرشم بود.موقع بافت نصف فرشم رو به صورت قرینه بافتم بعد نصف بقیه رو دوباره همون طور تکرار کردم.درنهایت فرشی که بافتم با نخ خامه اندازه ۹۰ در ۱۵۰سانتی متری شد.
   بزرگ کردن ابعاد نقشه،تاثیری در بزرگ شدن فرش نداره.چون به ازای هر مربع کوچیک می خواهین گره بزنید دیگه مربع کاغذ شطرنجی بزرگ باشه یا کوچیک،هیچ تاثیری در اندازه فرش بافته شده نداره فقط چشمهاتون راحت تر مربع ها رو می بینه و در نقشه خوانی کمتر اشتباه می کنید.
   اندازه ضخامت نخ و همچنین تعداد گره هایی که می زنید ،در اندازه فرش بافته شده تاثیر داره.
   در وب سایتم بخش نقشه قالی می تونید انواع نقشه ها رو ببینید.روی لینک زیر کلیک کنید.
   http://qalibafi.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C/

 50. خانم عیوضی گفت:

  سلام خسته نباشین.۱-من نقشه خریدم که روش نوشته رجشمار ۴۶ و نخش پشم هستو ابریشم.الان ۱۵رج بافتم ارتفاعش ۲سانت شده.به نظرتون مشکلی داره؟۲-سوال بعدیم اینه که موقع چله کشی یه نخ اضافه اومد وسط فرش دیگه اونو نبافتم و پشت فرش هست.تو بافت نیست.باید چیکار کنم؟؟۳-نخای ابریشم یه کم از نخای دیگه نازک تره وقتی گره میزنم از نخای دیگه خیلی کم پایینتره.مشکلی پیش نمیاد؟ببخشید طولانی شد ممنوووون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   رجشمار ۴۶یعنی باید هر ۷سانتی متر،۹۲عدد تار چله کشی کنی.وقتی هم با پشم ببافی و هم با ابریشم،کار خوب درنمیاد چون ضخامت نخ ها خیلی متفاوته و باعث ایجاد بالا و پایین زدگی در فرش میشه.
   رج شمار ۴۶برای بافت با نخ ابریشم و مرینوس مناسب هستش نه پشم و خامه.
   اگه با رج شمار ۴۶چله کشی کرده باشین،با نخ ابریشم هر ۲سانتی متر باید شامل ۲۶رج باشه.بنظرم چون با نخ پشم بافتین،۱۵رج در ۲سانتی متر،تقریبا خوبه مشکلی نداره.
   اگه تار چله اضافه اومده،توی شیرازه استفاده بکنین خیلی بهتره که دیده هم نمیشه.
   پیشنهاد میکنم اگه با نخ پشمی و ابریشمی میخواهین ببافین،نخ پشمی رو تک لا کنید و ببافین تا ضخامتش کم شه و کارتون زیاد دچار بالا و پایین زدگی نشه.
   موفق باشید

 51. خانم کریمی گفت:

  باسلام
  اندازه دارم یک متر مقاط طرحم ۲۲ چه مقدار نخ چله ابریشم نیاز است

  با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   استفاده از واحد مقاط در منطقه خراسان رایج هستش و معادل ۱۲۰۰۰ریشه(ایلمک)می شه.دقیق متوجه سوال نشدم .آیا منظورتون از اینکه نوشتین مقاط طرحتون ۲۲ هستش،یعنی رجشمار فرشتون ۲۲ می شه؟
   مقدار نخ چله،بستگی به نقشه شما داره.اگه می خواهین کل یک متر دارتون رو چله کشی کنیید،معمولا یک کیلو نخ چله کافی میشه.

 52. خانم کریمی گفت:

  باپوزش فراوان

  تعدادگره در عرض ۴۵۰ و تعدادگره درطول ۶۰۰ میباشد،رج شمار ۴۵،طول دار یک متر میباشد براساس این اندازه ها چه مقدارنخ چله ابریشم نیاز است.شما فرمودید میزان نخ چله به طرح بستگی دارد یعنی اندازه دار تاثیری در مقدار نخ چله ندارد؟
  باتشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   متناسب با تعداد گره های نقشه تون که ذکر کردین،یک کیلو نخ چله کافی میشه.چون شما قبلا اندازه نقشه رو نگفته بودین،من بر اساس اندازه دار،مقدار نخ چله رو تخمین زدم.
   اندازه دار هم در میزان نخ چله تاثبر داره.اندازه دار بزرگ باشه،متقابلا نخ بیشتری هم استفاده میشه.برای چله کشی اندازه یک متر در یک متر،یک کیلو نخ چله کافیه.
   شما باید هر ۷سانتی متر،۹۰تار چله کشی کنید.در عرض ۷۰سانتی متر چله کشی کنید و در طول ۹۳سانتی متر لازم دارین.یعنی فرشی که میخواهین ببافین عرضش ۷۰و طولش ۹۳ میخواد بشه.با این حساب،یک کیلو نخ چله کافی هستش.

 53. خانم کریمی گفت:

  باسلام
  باتناسب به نخ چله ابریشم پود ضخیم باید چندلا باشد.

  با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   شماره نخ چله و نخ پود،بستگی به رجشمار فرشتون داره.اگه بخواهین فرشی با رجشمار کمتر از ۳۰ ببافین،معمولا نخ چله ۱۸ لا و نخ پود ۳۰ لا مورد استفاده قرار می گیره.به این گونه فرش ها،درشت بافت گفته می شه که به عنوان زیر انداز استفاده می کنن.اگه بخواهین فرشی با رجشمار بیشتر از ۳۵ ببافین،معمولا نخ چله ۱۲ لا و نخ پود ۱۵ لا مورد استفاده قرار می گیره.اگه بخواهین فرشی با رجشمار بیشتر از ۴۰ ببافین،معمولا نخ چله ۹ لا و نخ پود ۱۲ لا مورد استفاده قرار می گیره.

 54. خانم مرادی گفت:

  باسلام.من چهارمین تابلوفرشمو میبافم.قبلی رجشمار۴۶بود ونخ چله۹لاو پودضخیم ۱۲ ویکبار هم۱۵ استفاده کردم و مشکلی نداشتم.اما درحال حاضررجشمار۴۸ونخ چله۱۲ لا و پودضخیم ۱۶ لا دارم…پشت تابلو هرکاری میکنم سفیدک میزنه…میدونم ک پودنازک رو سفت نمیزنم،گرچه زدن پودنازک هم خیلی سخت شده وسخت میخوابه و وقت بیشتری میگیره…علت سفیدک پشت کارم چیه؟اگه پودضخیم رو عوض کنم درست میشه؟چندلا بگیرم؟چله هم پنبه هست.باتشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام دوست عزیز
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالیبافی!بهتون خدا قوت می گم.ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرش زیبایی می بافین.
   به نظرم نخ پود شما کلفت هستش و همین عامل باعث شده که پود نازک رو هم به سختی بزنین و سفیدک پشت کارتون دیده بشه.پیشنهاد می کنم نخ پود ۱۲ لا استفاده کنید چون رجشمار فرشتون هم بالاست باید از نخ های ظریفتر استفاده بشه.برای پود نازک هم از نخ دوک استفاده کنید اما توجه کنید که هم رنگ زمینه فرشتون باشه.به عنوان مثال اگه زمینه فرش مشکی هستش،از نخ دوک مشکی برای پود نازک استفاده کنید.
   موفق باشید

 55. خانم کریمی گفت:

  با سلام وممنون از راهنمایی های خوبتون

  درچه بندی های نخه چله از نوع ابریشم را چگونه می توان تشخیص داد.
  وقیمت یک کیلونخ چله ابریشم درجه یک چقدر میباشد.

  با تشکر فراوان

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   همه نخ های چله و نخ های پود،شامل چندین تار هستن که به هم تابیده شدن یعنی دور هم پیچیدن.وقتی نخ چله یا نخ پود،دستتون گرفتین و خواستین که بدونین شماره چنده،کافیه سر نخ رو یه کمی بشکافین اصطلاحا ریش ریش کنید تا تارهای بسیار ریز رو ببینید.تعداد تارها رو می شمارین.به عنوان مثال اگه یک نخ چله از ۱۵ تار ریز تشکیل شده باشه پس متوجه می شین که شماره اون نخ ۱۵ هستش و اصطلاحا ۱۵ لا میگن.
   در حال حاضر حدودا قیمت یک کیلو نخ ابریشم ۶۰ هزار تومان هستش و غیر ابریشم،کیلویی ۲۴ هزار تومان هستش.

 56. خانم کریمی گفت:

  با پوزش فراوان

  مثل اینکه منظورم را بد رساندم. منظورم کیفیت و مرغوبیت چله ابریشم بود.شنیده بودم درجه ۱ تا درجه ۵ دارد میخواستم بدونم چگونه میتوان مرغوبیت آن راتشخیص داد.
  وقیمت یک کیلو چله ابریشم درجه یک چقدرمیباشد؟

  با پوزشی دوباره وتشکری فراوان

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   معذرت می خوام که سوال قبلیتون رو اشتباه متوجه شدم.
   خدمتتون عرض شود که دونوع نخ ابریشمی داریم شامل طبیعی و مصنوعی.نخ ابریشم طبیعی به ۳ دسته تقسیم مشن شامل:۱-ابریشم خام که مستقیم از پیله کرم ابریشم گرفته شده و به نخ تبدیل شده.رنگ این نخ ابریشم،کرم یا زرد هستش.۲-ابریشم پخته که در عملیات قلیاب کشی صمغ گرفته شده و با این عمل نخ ابریشم سفید رنگ می شه.۳-ابریشم چگچین که از باقی مانده الیاف از پیله کرم ابریشم ساخته شده و کیفیت نامرغوبی داره. بنابراین نخ ابریشم طبیعی که رنگ سفید داره و حالت ارتجاعی بالایی هم داره یعنی هر چه قدر بکشن،کش میاد از همه مناسبتر هستش.
   اگه ابریشم طبیعی رو به شعله نزدیک کنید،به آرومی می سوزه و بوی پر سوخته میده در صورتی که ابریشم مصنوعی بوی لاستیک یا دود میده همچنین خاکستر نخ ابریشم طبیعی،به رنگ سیاه هستش و به راحتی پودر می شه ولی خاکستر ابریشم مصنوعی تکه ای و مقاوم هستش.
   متاسفانه از قیمت ها ی دقیق اطلاعی ندارم اما حدودا ۶۰ الی ۷۰ هزار تومنی میشن.

 57. خانم کریمی گفت:

  ممنون .سپاسگذار از شما

 58. خانم صدری گفت:

  سلام,ممنون که جواب میدین
  من میخوام فرش بافی شروع کنم,می خوام بدونم شما که تجربشو دارین,ایا بعد از یادگیری و شروع به کار کردن,بازار فروش خوبه.یعنی میشه کار کرد و فرشهایی که میبافم رو بفروشم?

 59. خانم سرایی گفت:

  سلام اندازه های طرحم ۵۰۰ گره در ۴۰۰ رج میباشد و دارم یکمتر بلندی دارد چند گرم نخ چله نیاز دارم و چطور محاسبه کردید؟؟رجشمار ۴۶

 60. خانم کریمی گفت:

  سلام من دارم تابلو فرش میبافم وکار اولم هست ی دونه از نخ پله هام بریده چیکارش نکم

 61. خانم رضایی گفت:

  به نام خدا
  با سلام
  باز هم مزاحمتون شدم. اون دفعه برای پاره شدن تار بود و حالا یه اشتباه دیگه
  طبق معمول همیشه تار رویی رو با تار کناری که از پشت چوب جدا کننده اومده می بافته می شه. الان بعد بافت صد و خورده ای رج، دیدم که اولین تار رو که می خوایم با کناریش بگیریم و ببافیم، تار کناری هم از رو اومده و جز اون چند تار کنار هست که برای شیرزازه نگه داشته می شه.
  به نظرتون چطور باید اصلاح کنم؟

  • moeini moeini گفت:

   به نام ایزد منان
   سلام
   همون طور که اشاره کردین بعد از بافت چند رج متوجه شدین زیر و رو دوتار رعایت نشده.اگه تابلوفرش می بافین،بعد از بافت هر رج،باید نخ پود کلفت و پود نازک رو از بین تارها رد کنید.احتمالا در حین پود کشی،اشتباهی رخ داده و نخ رو درست یکی درمیون از بین تارها رد نکردین.و باعث شده الان که رج بعدی رو می بافین،ببینین دوتا تار کنارهم رو یا دو تا تار زیر کنار هم قرار گرفتن.
   به طور کلی می تونم بگم شما باید دقت کنید در هر مرحله که متوجه شدین زیر و رو بودن تارها بهم ریخته،ادامه ندین بلکه بشکافین دوباره انجام بدین.به عنوان مثال اگه بعد از بافتن یک رج متوجه شدین دوتا تار کنار هم رو هستن،پس معلومه موقع بافتن اشتباهی رخ داده یعنی ممکنه یک تاری رو یا جا انداختین و نبافتینش یا اشتباهی برای بافت یک گره از ۳تا تار استفاده کردین.بنابراین باید اون رج رو که بافتین ،بشکافین و دوباره با دقت ببافین.اگه بعد از پود کشیدن بررسی کردین متوجه شدین دوتا تار کنار هم رو هستن،پس معلومه موقع پود کشی اشتباهی رخ داده و باید نخ پود رو در بیارین دوباره از بین تارها رد کنید.

 62. خانم اوجی گفت:

  با سلام.من در حال بافت ۱تابلو فرش وان یکاد هستم و چوب مهر و هاف برای چله کشی زدم اما متاسفانه سمت پشت چله ها نزدم.حالا چجوری میتونم از چله های پشت هم برای ۱بافت جدید استفاده کنم؟ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   خدمتتون عرض شود که دو طرف دار رو به صورت زیر و رو چله کشی نمیکنن.فقط جلوی دار،تارها زیر و رو چله کشی می شن و چوب هاف و چوب تسمه قرار میدن. پشت دار هم که تارها مستقیم صاف قرار میگیرن.وقتی بافت فرش در جلوی دار تموم شد و دیگر فضایی برای بافت باقی نموند،اون وقت فرش بافته شده رو میچرخونن به پشت دار و تارهای پشت دار رو میکشن میاد جلو در این صورت تارهای پشتی میاد جلو و زیر و روی نخ تسمه و نخ هاف قرار میگیره.دوباره ادامه بافت انجام میشه.
   برای چرخودن فرش به این صورت عمل میکنید:اول پیچ های سر دار رو میچرخونید تا تارها کمی شل بشن.بعد چوب تسمه رو از بین تارها میکشین بیرون و می گذارین کنار دیگه باهاش کاری نداریم.در سمت چپ و راست دار قسمت پایین فرشتون اگه نخی به راست روها وصل کرده بودین و مانع چرخش میشد رو قیچی می کنید.سپس به کمک دو دستتون،سمت چپ و راست فرش رو بگیرین بکشین پایین انقدر بکشین تا هر چه قدر که خواستین، فرش بره به پشت دار و تارهای پشت بیان جلو.در نهایت پیچ سر دار رو سفت کنید و همچنین بررسی کنید تارها بهم ریخته نشده باشن.به این ترتیب می تونین ادامه بافتتون رو انجام بدین.

 63. خانم یاسی گفت:

  با سلام،در گلیم شیریکی بافت به چه صورت است ،پله ای یا ردیفی،ودر اینصورت پودکشی آن چگونه میباشد،آیا ضخیم هست یا نازک؟ممنون از سایت خوبتان.

 64. خانم فاطمی گفت:

  سلام
  ببخشید پس زنجیره زنی باید ان را با دف پایین اورد؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   بعد از اینکه زنجیره ها را بافتین تموم شد،با استفاده از کوبیدن دفه،آنهارا به پایین هدایت می کنید تا یک دست همه زنجیره ها صاف در یک مسیر مستقیم قرار بگیرن.

 65. خانم فاطمی گفت:

  سلام ممنونم
  یه سوال دیگه داشتم بعداز زنجیره زنی واسه گلیمه دادن گرفتن نخ های رو بسیار مشکل شده ایا این طبیعی هست یا نه ؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   برای بافت گلیم،اگه گرفتن نخ ها براتون مشکله،میتونید از قلاب کمک بگیرین و این طبیعیه مشکلی نداره.
   در وب سایتم فیلم های آموزشی موجود هست.درصورت تمایل میتونید دانلود کنید.
   موفق باشید

 66. خانم شکیبایی گفت:

  باسلام وتشکرازپاسخگویی شما.تابلوفرشم دارای کنارپیچ منفصل هست که پودکلفت درهررج ازهرطرف ۵سانت اویزان است وهرچندرج پودکلفت رابه میله های کناری می بندم. هنگامی که دارمرابرای تعیین ارتفاع پایین کشیدم (فقط ارتفاع داررا پایین کشیدم)مجبورشدم پودهای کلفت را از میله های بغل بازبکنم برای همین در قسمت وسط فرش مقداری چین افتاده البته وقتی از کنارهها میکشم این تاخوردگی برطرف میشود الان پایان کارهستم ایا این مشکل برطرف میشوددرضمن چله هاابریشمی است.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   عیبی نداره.شما به بافتتون ادامه بدین.وقتی تابلوفرشتون رو میدین پرداخت کنن،قسمت کناری های فرش رو می کشن صاف می کنن و نخ های پود رو طوری میدوزن که شکل شیرازه می شه.
   ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا می بافین.
   موفق باشید

 67. خانم حیدری گفت:

  سلام
  يه سوال داشتم پودنازكن دربغضي ازقسمتهاي چله كشي بهزير پودنازك ميرود دليل ان چيست؟

 68. خانم امانی گفت:

  سلام یه سوال دارم من تازه وسائل کار رو خریدم و شروع به چله کشی کردم تقریبا اخرای چله کشی متوجه شدم دار از سمت بالا قوس پیدا کرده وهمچنین میله سمت چپ هم به طرف داخل خم شده چکار کنم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   احتمالا قطر آهن هایی که برای ساخت دار شما استفاده شده،کم هستش.قطر آهن های مورد استفاده برای ساخت دار،باید بین ۴ الی ۶ سانتی متر باشه.
   پیشنهاد می کنم روی تارها که چله کشی کردین رو با یه چیز ضخیم مثل پتوی کهنه،بپوشونین بعد دار رو بدین جوشکار تا اتصالات آهن رو دوباره جوش کنه محکم شه چون همون طور که اشاره کردین آهن قوس پیدا کرده،حتما موقع سفت کردن چله ها،شکسته می شه و طاقت نمیاره.
   بررسی کنید اگه قطر آهن های دارتون کم هستش،کلا چله کشی رو بشکافین و یه دار دیگه بخرین.
   موفق باشید

 69. خانم شعبانی گفت:

  سلام خانم معنی عزیز
  چند روز پیش چله کشی انجام دادم چله هم ابریشم هست ابتدا و انتها چله کشی برای بافت مناسب است اما وسط کارم نسبت به ابتدا و انتها شل تر شده است و الان فقط یک رج بافتم و میدانم اگر به بافت ادامه بدهم وسط کارم بالا میزند نمیدونم باید چکار کنم لطفا راهنماییم کنید با سپاس از شما

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   برای رفع شل بودن تارهای وسط چله تون میتونید یه چیز لوله ای شکل بردارین.ضخامت لوله بستگی داره به اینکه خودتون چه قدر میخواهین تارها سفت بشه.لوله رو کمی پایین تر از چوب هاف،زیر تارهایی که میخواهین سفت بشن قرار بدین.اگه تعداد تارها کم هستش،میتونید از یه خودکار استفاده کنید و زیر چوب هاف قرار بدین و اگه تعداد تارها زیاد هستش میتونید از لوله درازتری استفاده کنید به این صورت که مثل چوب هاف از بین تارها رد کرده و زیر چوب هاف قرار بدین تا تارهای شل کشیده بشن و مثل سایر تارها سفت بشن.

 70. خانم شعبانی گفت:

  سلام خانم معینی
  سوالی داشتم ازتون
  برای تابلوفرشم با رجشمار ۵۰ و چله ابریشم و نخ مرینوس و نخ ابریشم پود ضخیم ۱۲ لا استفاده میکنم که پشت کارم تمیز و رج ها کاملا روی هم سوار نیستند الان ۱۱ رج زدم شده است ۱٫۵ سانت نظر شما رو میخواهم بدونم که چه کنم با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   با توجه به رجشمار فرشتون،هر ۱ونیم سانت باید شامل ۱۰ رج باشه.شما کارتون خیلی خوبه همین طور ادامه بدین.اگه پشت کارتون احساس می کنید نخ پودتون کمی به چشم میزنه،موقع دفه کوبیدن بیشتر دقت کنید.کمی محکمتر دفه بکوبین و بافت رو ادامه بدین.
   ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا می بافین.
   موفق باشید.

 71. خانم شعبانی گفت:

  اصلاح میکنم پشت کارم تمیز نیست و من خیلی حساس که بین رج ها خطی نباشد

 72. خانم سعیدی گفت:

  سلام و ممنون از پاسخگویی
  من تو خوندن نقشه مشکل دارم یعنی رجها با هم قاطی میشه. چطوری میتونم راحت نقشه رو بخونم؟ راهی هست؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام دوست عزیز
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.برای نقشه خوانی،اگه رج ها رو قاطی میکنید،میتونید روی کاغذ هر رج رو بنویسین و بافتنی بذارین جلوتون ببافین.براین اینکه رج ها رو اشتباه نکنید،یه کاغذ سفید بردارین بذارین روی سطری که خوندین تموم شده.اون وقت فقط سطری که میخواهین ببافین رو میبینین و اصلا اشتباه نمیکنید راحت روی یه کاغذ بنویسین.به عنوان مثال از سمت راست شروع کنید به نقشه خوانی و روی کاغذ هر چند رنگ در اون سطر بود با تعداد بنویسین مثلا از سمت راست به چپ بنویسین آبی ۴تا،قرمز۸تا….به این صورت اگه نقشه خوانی رو رج به رج روی کاغذ بنویسین و با یه کاغذ روی رج های خونده شده رو بپوشونین کارتون راحت میشه.
   امیدوارم توضیحاتم براتون مفید واقع شده باشه.
   باز اگه سوالی داشتین،بفرمایید بپرسین.برای راهنمایی درخدمتم.
   موفق باشید

   • خانم سعیدی گفت:

    خیلی ازتون ممنونم فکر کنم با این توضیحات مشکلم حل بشه. ممنون که هستید.

    • moeini moeini گفت:

     خواهش میکنم.انجام وظیفه ست.خوشحالم که با علاقه هنر زیبای قالی بافی رو یاد میگیرین.
     ان شاءالله با سرانگشنان هنرمندتون فرشی زیبا میبافین و از دیدنش لذت میبرین.
     من هم کمکی از دستم بربیاد دریغ نمیکنم

 73. خانم شهبازی گفت:

  سلام خدمت خانم معینی. سوالی داشتم. من مشغول بافت تابلو فرش هستم چون دار قالی من بلنده خیلی چله اضافه اومده میخاستم روی همین یک تابلو فرش دیگه ببافم خواستم بدونم میتونم و چطوری این کارا باید انجام بدم .ممنون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.برای فرش اولتون وقتی گلیم و زنجیره پایانی رو بافتین تموم شد،میتونید برای بافت فرش دوم،چوب تسمه رو از بین تارها رد کنید مثل همون فرش اولتون.بعد در ادامه زنجیره و گلیم ابتدای فرش رو ببافین و بافت فرش دوم رو شروع کنید.فقط توجه کنید که چوب تسمه با عرض زیاد باشه حداقل ۱۰سانتی متر بشه.چون در نهایت وقتی چوب تسمه رو درآوردین،موقع قیچی کردن و پایین کشی فرش از روی دار،ریشه های فرشتون نباید زیاد کوتاه باشه.درواقع نصف عرض چوب تسمه برای ریشه فرش اول و نصفه دیگه برای ریشه فرش دوم محسوب میشه.
   اگه جایی از توضیحاتم مبهم بود بفرمایید بپرسین.برای راهنمایی درخدمتم.
   موفق باشید

 74. خانم میرزاده گفت:

  سلام می خوام بدونم اصطلاح جل جلاله یعنی چی؟ بعضی از تابلو فرش های (و ان یکاد..) این اصطلاح رو دارند؟ آیا داشتن این اصطلاح قیمتو ارزش ویژهای به تابلو فرش میده؟؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اصطلاح جل جلاله یعنی “بزرگ است قدر و جلال او”. که بعد از بردن نام ایزد تعالی می گن: خدای جَل َّ جلالُه .
   جمال و جلال جزء صفات خداوند هستش.قطعا در افزایش ارزش فرش بی تاثیر نیست اما چیزی که ارزش فرش و قیمت فرش دست بافت رو بالا می بره،بافت خوب با نخ مرینوس و تیکه های ابریشمی و کیفیت عالی،رجشمار بالا،نخ چله ابریشمی و پود نازک خوب دفه زده شده هستش.چرا که استحکام و دوام فرش با نخ چله ابریشمی و پود نازک خوب کوبیده شده بالا میره.
   اگه اینها رو کنار هم بذارین،فرشی زیبا و نفیس و با ارزشی می تونین ببافین و به قیمت خوبی بفروشین.

 75. خانم کریمی گفت:

  باسلام
  میخواستم بدونم نخ مرینوس خوب چه ویژگیهای دارد؟
  نخ میرینوسی خریدم که هنگام استفاده از آن دستم و نخ چله را رنگی میکند آیا نشان نامرغوب بودن نخ مرینوس میباشد؟ باتشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   نخ مرینوس مناسب نخی هستش که از استحکام کافی برخوردار باشه یعنی با کوچکترین کشش زود پاره نشه.همچنین ثبات رنگ داشته باشه یعنی با شستشو رنگ پس نده که باعث بهم ریختگی ترکیب رنگی فرش میشه.نخی که شما تهیه کردین،از کیفیت مرغوبی برخوردار نیست چرا که بعد اتمام کار،موقع شستشو،فرش دچار بهم ریختگی ترکیب رنگی میشه.پیشنهاد میکنم نخ ها رو ببرین تعویض کنین تا بعدا به مشکل برنخورید.

 76. خانم کریمی گفت:

  باسلام وتشکراز شمادوست خوب
  دیروز سوالی در مورد نخ میرینوس پرسیدم
  نخ میرینوسی که گرفتم محکم هستش به راحتی پاره نمیشودولی دوتاازرنگهای تیره آن رنگش روی دستم و روی چله مینشیند. حدود هفت سانت از تابلو فرشم رابافتم فکر نکنم بتونم پس بدم. به نظر شما چقدر توی فرش تاثیر میزاره؟
  سوال بعدی که از شما داشتم درموردقیمت فروش تابلوفرش مینیاتوری فرشچیان وساطت
  ۵۹۳ در ۴۳۶ گره میباشد بانخ چله ابریشم وپنج رنگ ابریشم
  باتشکر فراوان برای اطلاعات خوب شما وراهنمایی های مفیدتان

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنونم از حسن توجهتون.
   اگه نخ ها دارای استحکام کافی هستن،به بافتن ادامه بدین.دو نوع نخی که اشاره کردین رنگ پس میدن،مشکلی نداره ببافین کارتون تموم شد دیگه فرشتون رو نشورین تا ترکیب رنگی بهم نخوره.ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا میبافین. عوامل مختلفی در قیمت های فرش دستبافت تاثیر میذارن.به عنوان مثال پود نازک خوب کوبیده شده باشه و طرح تمیز و واضح بافته شده باشه همچنین عیب خلوت بافی یا بالا و پایین زدگی نداشته باشه و خیلی عوامل دیگه در قیمت گذاری فرش تاثیر دارن.به طور کلی اگه نخ چله ابریشمی باشه و پود نازک و بافت خوب انجام گرفته باشه ،تابلو فرشهای مینیاتوری را در رنج قیمت ۶تا۷ملیون میخرن.شاید هم کمی بیشتر.باز بستگی به کیفیت بافت داره.

 77. خانم بدیعی گفت:

  با سلام و تشکر از شما
  میشه راهنمایی کنید که چطور میشه در سوف بالا یا پایین تابلو فرش، بتونیم اسم خودمون رو هم ببافیم؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   گلیم سوف ابتدا و انتهای فرش،برای استحکام بخشیدن به فرش استفاده میشه.اگه مبخواهین چیزی بنویسین،لوار فرش برای نوشتن مناسبه.لوار همون ساده بافی حدود ده رج دور فرش هستش.

 78. خانم زمانی گفت:

  سلام خسته نباشید.من سر دار تابلو فرشم کجه،ینی حدود ۲ سانت سمت راست سر دار پایین تر از سمت چپه وقتی ستون هاشو اندازه گرفتم دیدم ایراد از ستون هاست که به اندازه بریده نشده،اگه بخوام جوری پیچ هاشو تنظیم کنم که سردارم صاف بشه،میزان کشش چله در دو طرف برابر نمیشه یا یه سمت خیلی سفت میشه یا اون یکی سمت شل،حالا میخواستم بدونم این موضوع ایرادی ایجاد میکنه تو بافتم و اینکه میزان کشش نخ هام برام مهم باشه یا صافی سر دارم؟ ممنون.

 79. خانم ایزدی گفت:

  سلام و خسته نباشید
  باتشکر از سایت مفیدتون
  جدیدا یه طرح تابلو فرش کددار برای بافت تهیه کردم که داری ۲۴۵ گره و ۳۲۹ لایه هست میخواستم راهنمایی بفرمایید رجشمار ان چند میشود.
  با احترام

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.طرح هایی که کددار هستن،یه کاغذ کوچیک همراهشون هست که همه مشخصات فرش از جمله تعداد رنگ،تعداد مقاط،ابعاد به گره و رجشمار نوشته شده.از روی تعداد گره که شما ذکر کردین نمیشه رجشمار رو به دست آورد.معمولا رجشمار طرح های کددار ۴۶یا۵۰میشه.اما برای دونستن رجشمار باید به کاغذ همراه نقشه مراجعه کنید یا از فروشنده سوال کنید.

 80. خانم نجف زاده گفت:

  باسلام میشه طریقه زنجیره بافی را در پایان کار بگویید.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   نحوه بافت زنجیره در انتهای بافت،مثل بافت زنجیره ابتدای کار هستش.
   جهت دانلود فیلم آموزش بافت زنجیره، روی لینک زیر کلیک کنید.
   qalibafi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%81%db%8c-2/
   امیدوارم براتون مفید واقع بشه.
   باز هم اگه سوالی داشتین،بفرمایید بپرسین.برای راهنمایی درخدمم.
   موفق باشید

 81. خانم فرهنگ گفت:

  سلام
  من با نخ چله ۱۲لا چله کشی کردم تو ۷ سانت ۴۵ ریشه ریختم.الان ۴۰ رج بافتم ۷ میلی متر پایین زدگی داره.الان پود زیر ۱۵میدم فایده نداره.نخم ۳لا بود الان چهارلا کردم هنو ۷ میل کم داره چکار کنم؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   خدمتتون عرض شود که وقتی کلا بافتین و کارتون تموم شد،می شه فرش، ۲ تا۳ سانتی متر از اندازه دقیق،کوچکتر یا بزرگتر باشه.یعنی در این صورت عیب بالا یا پایین زدگی محسوب نمی شه و شما مجاز هستین تا ۲ یا ۳ سانت نسبت به اندازه دقیق بزرگ یا کوچک ببافین.الان کار شما ۷ میلیمتر کمتر از اندازه دقیق هستش بنابراین هیچ مشکلی نداره.کارتون خوبه همین طور ادامه بدین فقط کمی سعی کنید آهسته تر دفه بکوبین تا رفته رفته این مقدار زیاد نشه و عیب پایین زدگی به وجود نیاد.

 82. خانم فرهنگ گفت:

  ممنونم

 83. خانم الهه گفت:

  سلام خسته نباشید.ممنون از اطلاعات و راهنمایلی های خوبتون.من دارم ستاره صبحگاهی استاد فرشچیانو میبافم که نسبتا بزرگه و۱۰ ۰رنکه و چون طرحش پخشه تقریبا هر رج همشو استفاده میکنم وهی رنک عوض کردن سخته.میخام ببیننم نخهارو بایداز چله اویزون کنم.چطوری که همش جا بشه ؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   سپاس از حسن توجهتون.
   خدمتتون عرض شود که می تونید لوله ای بالای دارتون قرار بدین و به صورت چند ردیفه توپ های نخ رو ازش آویزون کنید.
   به عنوان مثال روی لینک زیر کلیک کنید.لینک زیر حاوی عکسی هستش که برای آویزون کزدن ۷۰ توپ نخ،از میله لوله ای استفاده کردن و دو ردیف توپ نخ رو آویزون کردن.شما هم می تونید چنین کاری انجام بدین.
   http://qalibafi.ir/wp-content/uploads/20151013_165408-e1444903516751.jpg
   امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه.
   موفق باشید

 84. خانم عنایتی گفت:

  سلام وخسته نباشید من دارم تابلو فرش پاسور باز رو میبافم و وسط تابلو کمی پایین زدگی داشت به خاطر همین من دو تا پود کلفت کشیدم به نظرتون بعدا وسط کارم فاصله ایجاد تشه ممنون از راهنمایی هاتون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   سعی کنید از این به بعد قسمت هایی که احساس می کنید کمی پایینتره،آرومتر دفه بکوبید یا اینکه پود نازک رو کمی اون قسمت های پاینتر،سفت بکشین تا بالا بیاد.هر چند این کار باعث می شه کشیدن پود کلفت برای رج بعدی،کمی سخت شه اما فقط یک بار این کار رو در یک رج انجام بدین تا پایین زدگی رفع شه.با کشیدن دو تا پود کلفت روی هم،مشکل خاصی برای کارتون پیش نمیاد.فقط پشت کارتون رو بعد از اتمام نگاه کنید میبینید یه خط کلفتی کشیده شده و کمی زیبایی پشت فرشتون کم می شه.اگه هم پود نازک رو سفت بکشین،پشت کارتون خط نازکی دیده می شه اما چون پود نازک خیلی ظریفه،زیاد به چشم نمیاد و زیبایی پشت فرش بهم نمی خوره.
   امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه
   موفق باشید

 85. خانم امانی گفت:

  با سلام من رج بیستم تابلوفرشم هستم ولی گلیم کناره داره جمع میشه علتش چیه ؟ چیکارش کنم درست بشه؟ یه مشکل دیگه هم پیدا کردم اینکه رجهای اول اصلا کارم رو نکوبیدم الان هر چقدر که می کوبم این بالا زدگی رفع نمیشه ؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   علت جمع شدن کناره فرشتون،این هستش که موقع پود کشی،محکم می کشید.وقتی نخ پود کلفت رو می کشین،آهسته بکشین تا وقتی به کناری فرشتون رسید،کشیده نشه.اصطلاحا کناره های فرشتون مثل کیسه جمع نشه.کمی نخ رو کمتر بکشین تا جمع نشه.اگه توضیحاتم واضح نبود می تونید در وب سایتم بخش فیلم های آموزشی،فیلم آموزش پود کشی رو دانلود کنید.
   برای رفع بالازدگی هم می تونید نختون رو اگه دوتا هستش،تک لا کنید و ببافین.محکمتر دفه بکوبید.البته با نخ تک لا فقط دو یا سه رج ببافین تا در زیبایی طرحتون خدشه وارد نشه.برای رفع بالا و پایین زدگی هم می تونید به بخش فیلم های آموزشی وب سایتم مراجعه کنید و فیلم آموزشی رو دانلود کنید.
   موفق باشید

 86. خانم امینی گفت:

  سلام، دليل خط هاي سفيدي كه گاهي در پشت كار ديده ميشه چيه؟ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه پود نازک رو خوب نزنین،یعنی موقع کشیدن نخ پود نازک،نخ رو سفت بکشین، در اون صورت نخ هایی در پشت قالی دیده میشه که زیبایی پشت کار رو خدشه دار میکنه.برای زدن پود نازک،باید نخ رو شل کنید و موقع کوبیدن دفه،با نوک دفه بکوبین طوری که نخ ها مثل زیگ زاگ بین تارها جای بگیره.

 87. خانم اکبری گفت:

  سلام من چپ دستم.میشه چاقو رو دست چپ بگیرم؟آخه اینجوری خیلی سختمه.اگه این کارو بکنم بعدش باید نخ زیری رو از سمت راست بگیرم؟؟؟یه دنیااااااا ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   به طور کلی درست این هستش که قلاب رو با دست راست بگیرین تا بتونین به درستی گره بزنید و ببافین.
   اگه قلاب رو با دست چپ بگیرین،نمی تونین راحت و درست گره بزنید.
   کافیه چند بار قلاب رو با دست راست بگیرین و گره بزنین.اون وقت دیگه کم کم عادت می کنید و سریعتر می بافین.
   نگران نباشید.آروم آروم با دست راست ، بافتن رو شروع کنید.به تدریج سرعت بافتتون بالا میره.
   هیچ کاری نشد نداره.کافیه که خودتون بخواهین و اراده کنید.
   ان شاءالله که موفق باشید

 88. خانم امانی گفت:

  سلام مشغول بافت یک تابلوفرش با رجشمار ۴۵ هستم ابعاد اون باید ۶۸در ۵۰ باشه که عرضش به جای ۶۸ ، ۶۵ است، میخواستم بدونم اشتباه چله کشی شده؟ آخه تو آموزشگاه تحت نظر مربی چله کشی کردم، در ضمن قبلا هم واسه گلیم کناره ازتون سوال کردم که گلیم کناره جمع شده که پاسخ داده بودید چون نخ پود کلفت رو سفت کشیدم اینطور شده، الان دیگه نمیکشم ولی هنوز خوب نشده، مربی آموزشگاه میگفت از دوطرف تابلو وقتی نخ پود کلفته رو میکشم به دار گره بزنم ولی این طوری که باز کشیده میشه لطفا راهنماییم کنید، یک سوال دیگه هم دارم اینه که حدود یک سانت کار من بالا زده و با وجود اینکه خیلی میکوبم هنوز مشگل وجود داره اگه تک لا ببافم خیلی تو هم رفته معلوم نمیشه؟ در ضمن به جای نخ پود بیست و هشت لا من از نخ شونزده لا که مخصوص ابریشمه استفاده میکنم که بالازدگیش خوب شه اشکال نداره؟ ممنون از راهنمایی تون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   دار شما به درستی چله کشی شده و مشکلی نداره.اندازه چله کشی،می تونه ۲ تا ۳ سانتی متر نسبت به اندازه دقیق متفاوت باشه.
   برای شیرازه پیچی(همونی که شما میگین گلیم کناره کار)دو روش وجود داره.شیرازه متصل و شیرازه منفصل.شیرازه منفصل یعنی نخ پود کلفت دور راست رو و چپ رو دار پیچیده بشه.سپس بعد از قیچی کردن توسط شخصی ماهری که کار پرداخت فرش رو انجام میده،دوخته می شه و شکل شیرازه متصل درمیاد.برای بافت تابلوفرش،خوبه که شیرازه به صورت منفصل انجام بشه همچنین دیگه مشکل جمع شدن کناره کار پیش نمیاد.
   برای راهنمایی بیشتر،به آدرس ایمیلتون لینک دانلود فیلم آموزش شیرازه پیچی رو ارسال کردم.لطفا آدرس ایمیلتون رو بررسی کنید.امیدوارم براتون مفید واقع بشه.
   برای رفع بالازدگی،فقط یک یا دو رج با نخ تک لا ببافین تا به زیبایی طرحتون لطمه وارد نشه.چون رجشمار ۴۵ دارین می بافین،شماره ۱۵ یا ۱۶ برای نخ پود مناسب تر هستش.
   به طور کلی بعد از اینکه بافتین کامل تموم شدکارتون می تونه ۱ تا ۲ سانت نسبت به اندازه دقیق کوچکتر یا بزرگتر باشه.پس نگران نباشید به کارتون ادامه بدین کارتون مشکل بالا زدگی نداره.فقط کنترل کنید بیشتر از این نشه.نخ پود ۱۵ لا بکشین،کمی محکمتر دفه بکوبین،یک یا دو رج با نخ تک لا ببافین،ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا می بافین.
   موفق باشید

 89. خانم امانی گفت:

  بسیار متشکرم از نگرانی من کم کردید.

 90. خانم فرخی گفت:

  سلام خواهش می کنم یه راهنمایی به من بکنین تازه شروع به بافت یه تابلو کردم اولین کارم هم هست ولی به شدت پایین زدگی داره در ۷ سانت باید ۴۵ رج جا می شده اما ۴۵ رجی که من بافتم در ۵ سانت بود به همین دلیل پود ضخیمم رو عوض کردم و شماره ۲۴ رو گرفتم اما بازم هیچ تغییری نکرده الان من ۴۵ رج دوم رو هم بافتم یعنی باید ۱۴ سانت فرشم بالا اومده باشه اما حدودا ۱۰ سانته نمی دونم باید چی کار کنم اینم بگم که زیاد نمی کوبم و پود نازکم رو هم خیلی با دقت میزنم و شل و سفت نیست فقط یه مورد وجود داره اونم اینکه من چله کشیم رو دادم بیرون برام انجام دادن عرض کارم ۳۳۰ گره است اما بیرون واسم به اندازه ۴۵۰ گره چله کشی کردن یعنی عرض چله کشیم بیشتر از عرض کارمه آیا این میتونه تاثیر داشته باشه؟ اگر آره راه حلش چیه؟ خیلی متشکرم اگه راهنماییم کنین چون این مساله خیلی رو روحیه ام اثر بدی داشته بازم ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   خدمتتون عرض شود باید بررسی بشه که شماره نخ چله با نوع نخی که درحال بافت هستین،تناسب داره یا نه.به عنوان مثال کار شما با رجشمار ۴۵ چله کشی شده.بنابراین شماره نخ چله ای که برای چله کشی کارتون باید استفاده می شد، بین ۹ تا۱۲ مناسب هستش.همچنین نخی که برای بافت رجشمار کارتون مناسبه،نخ مرینوس هستش.اول برسسی کنید آیا شماره نخ چله تون با نخی که می بافین،تناسب داره یا نه.
   من فکر می کنم رجشمار کار شما بیشتر از ۴۵ هستش.لطفا یک بار دیگه با دقت بشمارین آیا در هر ۷سانت ،۹۰ تار چله کشی انجام شده یا نه؟
   به طور کلی چون الان چندین رج بافتین،دیگه نمی شه کار خاصی انجام داد اما برای چند رج می تونید کارهای زیر رو انجام بدین: در یک رج،دو بار پود کلفت بکشین تا کمی بالا بیاد،پود نازک رو کمی سفت بکشین تا کمی بالا بیاد،چند رج نختون رو چند لا کنید تا کلفت شه و ببافین،آهسته دفه بکوبین.این کارها رو چند رج انجام بدین ان شاءالله مشکل کارتون کمی حل می شه.نگران نباشید به طور کلی فرشتون وقتی بافتین تموم شد می تونه نسبت به اندازه واقعی،۳ تا ۴ سانت بزرگتر یا کوچکتر باشه و این طبیعیه و عیب محسوب نمی شه.
   باز هم اگه سوالی داشتین بفرمایید بپرسین در خدمتم.
   موفق باشید

 91. خانم فرخی گفت:

  با عرض سلام لطفا راه حل ازبین رفتن سایه در تابلو فرش و اینکه چرا بعضی گرهها دربافت با وجود اینکه میکشم شل میشه چیست؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه منظورتون این هستش که در نقشه فرشتون،طرح سایه داره.می تونید موقع بافت،مربع هایی که مربوط به طرح سایه هستن رو نبافین بلکه رنگ زمینه گره بزنید و ببافین.علت شل شدن گره ها،این هستش که تارهای چله به اندازه کافی سفت نیستن.اول بررسی کنید که تارهاتون شل نباشن سپس نوع گره ای که می زنید رو هم بررسی کنید.ممکنه به نحو صحیح گره نمی زنید.

 92. خانم قدوسی گفت:

  سلام من دارم تابلو فرش میبافم نخ چله ام ابریشم و با مرینوس میبافم و پود ضخیم هم ده لا هست تا الان هر ۱/۵ سانت ده رج شده با پود ضخیم ده لا .بنظر شما با این توضیحات فرش در نهایت دچار پایین زدگی نمیشه؟ در کل میخواهم بدونم برای نخ چله ابریشم کدام پود مناسب است؟ ده لا یا دوازده لا
  البته ابتدای بافتم از دوازده استفاده کردم بعد از ده لا استفاده کردم که پشت کار تمیز باشه که از شما هم پرسیدم .ممنون میشم خیالم راحت کنید با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   طبق محاسباتی که انجام دادم،رجشمار فرش شما ۴۵ هستش و هر ۷ سانتی متر باید شامل ۴۵ رج باشه.شما تا الان خیلی خوب بافتین.هیچ مشکلی نداره و دقیق هستش.همین طور ادامه بدین.برای نخ چله ابریشم پود ضخیم شماره ۱۰ مناسبه و شما به درستی انتخاب کردین.
   موفق باشید

 93. خانم کریمی گفت:

  خیلی ممنونم از پاسختون اینبار با دقت شمردم و دیدم که در ۷ سانت ۹۰ تار هست یعنی همون رجشمار ۴۵ میشه شماره نخ چله ام هم ۹ هست نخ هایی که استفاده می کنم مرینوس هستن ظاهرا همه چی درسته ولی دیگه نمی دونم ایرادش از کجا می تونه باشه
  به نظرتون چله کشی بیشتر از عرض فرش اثری نداره رو این قضیه؟ و یه سوال دیگه اینکه اگر پود نازکم رو سفت بزنم و یا پود ضخمیمم رو تو یه رج دوبار بکشم پشت فرشم سفیدک می زنه این اشکال نداره؟؟ یه سوال دیگه ام دارم که به نظرتون میشه پود ضخیمم رو دوباره عوض کنم و ضخیمتر بگیرم؟ پود ضخیمم الان شماره ۲۴ هست
  خیلی ممنونم ازتون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   همون طور که اشاره کردین،شماره نخ چله و رجشمار و نوع نخی که می بافین همگی تناسب دارن و مشکلی نیست.پیشنهاد می کنم تارهای چله تون رو هم بررسی کنید.تارها اگه شل باشن،پایین زدگی ایجاد می شه.با استفاده از پیچوندن پیچی که بالای سردار هستش،تارها رو سفت کنید طوری که وقتی انگشتتون رو روی تار می کشین صدای تار(نوازندگی)بده.
   بیشتر بودن تارهای چله کشی شده،تاثیری در پایین زدگی نداره فقط قسمت ساده بافی کناره فرشتون زیاد می شه.
   دیده شدن خط های سفیدی که مربوط به پود ضخیم و نازک هستش،مشکلی ایجاد نمی کنه فقط کمی از زیبایی پشت فرش کاسته می شه که اگه قصد فروش فرش رو ندارین،اهمیت چندانی نداره.
   پود ضخیمتون شماره اش به اندازه کافی زیاد هست دیگه بیشتر از این مناسب نیست چون پشت کارتون خط خط دیده می شه.

 94. خانم فرخی گفت:

  با تشکر از جواب شما منطورم از سایه اینه که پود کشی دراثرکوبیدن دفتین ایجاد میشه

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه منظورتون این هستش که بعد از پود کشی،پشت کارتون خطهایی به شکل سایه دیده میشه،راه حل این هستش که موقع پودکشی،محکمتر دفه بکوبین و همچنین شماره نخ پود ضخیمتون زیاد کلفت نباشه و متناسب با نوع نخی که میبافین ضخامت داشته باشه.
   امیدوارم سوالتون رو به درستی متوجه شده باشم.
   موفق باشید

 95. خانم امینی گفت:

  سلام، من تابلو فرش ميبافم ميخوام خودم شيرازه پيچي كنم به نظرتون از كدوم نوع شيرازه استفاده كنم بهتره؟

 96. خانم میر حسینی گفت:

  سلام. با توجه به توضیحات شما در هنگام بافت و زدن پود کلفت بعد از دفنه زدن نباید پود کلفت در پشت کار دیده شود. ولی برای من بعد از هر رج پود کلفت علیرغم دفنه زدن زیاد پود کلفت به طور واضح و به صورت یک رج سفید در پشت کار معلوم است. لطفا راهنمایی کنید.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   نخ پود ضخیم شما خیلی کلفته و مناسب کارتون نیست.باید از نخ پود ضخیم نازکتری استفاده کنید.لطفا بفرمایید رجشمار فرشتون چنده ،با نخ چله چند لا چله کشی شده و با چه نوع نخی در حال بافت هستین تا بیشتر راهنمایی کنم و خدممتون بگم که نخ پود ضخیم باید چند لا باشه.

 97. خانم میر حسینی گفت:

  ممنون از توجهتون. رج شمار فرشم ۴۶ ، پود کلفت ۱۲ لا ، نخ چله کشی به نظرم ۹ لا و با خامه می بافم

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   با توجه به توضیحاتی که دادین،پود کلفت شما با رجشمار تناسب داره.اگه نخ خامه شما دولا باشه و از پشم گوسفند تهیه شده باشه،هیچ مشکلی نداره.اما اگه از جنس کرک و دو لا هستش،باید نختون رو حداقل ۶لا بکنید.چون نخ کرک نازکه.
   به نظر همه چیز عادی هستش و نباید مشکلی در زمینه دیده شدن خط هایی پشت کارتون وجود داشته باشه.
   احتمالا نخ پود نازک رو سفت می کشین و باعث به وجود اومدن خط های سفیدی در پشت کارتون شده.سعی کنید پود نازک رو به درستی بکشین و دفه بکوبین،در این صورت پشت فرشتون هم فاقد خط های ناموزون می شه.
   در صورت تمایل می تونید از بخش فیلم های آموزشی وب سایت،فیلم آموزش پود کشی رو دانلود کنید.
   موفق باشید

 98. مهسا خانم گفت:

  سلام.وققتون بخیر،برای بافت تابلو فرش در ابتدا وانتها وقتی گلیم میزنیم حتما باید زنجیره هم درطرفین گلیم وجود داشته باشد؟یعنی در ابتدای کار زنجیره،سپس گلیم و سپس زنجیره و کار بافت را شروع کنیم؟و کنارکار تابلو فرش باید شیرازه وجود داشته باشد در این زمینه اگربیشترتوضیح دهید ممنون میشم.واقعا سایت عالیییی دارید.

  • moeini moeini گفت:

   سلام وقت شما هم بخیر ممنون از حسن توجهتون
   برای شروع بافت، ابتدا لازم هستش که یک رج زنجیره ببافین.بعدش دو الی چهار رج گلیم ببافین.در صورت تمایل صرفا جهت زیبایی می تونید وسط گلیم،ملیله هم ببافین.پس از بافت گلیم،تعدادی تار برای شیرازه انتخاب کرده و در طرفین کارتون به وسیله نخی جدا می کنید.حالا باید بافت رو شروع کنید و بعد از هر رج که بافتین،یه بار پود ضخیم و یه بار پود نازک بکشین و همچنین یک دور هم نخ رو به دور شیرازه بپیچین.بعد از اینکه بافتین کارتون تموم شد،در نهایت مثل ابتدای کارتون،اول گلیم می بافین بعد زنجیره می بافین.اگه ابتدای کارتون وسط گلیم ،ملیله بافته بودین،انتهای کارتون هم همون طور می بافین.سپس یک رج زنجیره می بافین و کارتون تموم می شه.از فاصله ۱۰ سانتی تارهای چله رو قیچی می کنید و فرشتون رو از روی دار پایین می کشین.
   شیرازه پیچی دو نوع داریم:شامل شیرازه منفصل و شیرازه متصل.
   در صورت تمایل می تونید روی لینک زیر کلیک کنید و فیلم آموزش شیرازه پیچی رو دانلود کنید.در فیلم آموزشی ،هر دو نوع شیرازه پیچی کامل توضیح داده شده.
   http://qalibafi.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C/
   امیدوارم براتون مفید واقع بشه.
   باز هم سوالی داشتین بفرمایید، برای پاسخ گویی درخدمتم.
   موفق باشید

 99. مهسا خانم گفت:

  سلام.واقعا ممنونم که انقد زود جواب میدید.ی سوالی داشتم نقشه های کد دار تابلو فرش یا همون نقشه های کامپیوتری رو از کدوم سمت باید ببافیم؟وقتی زده گره ی شماره ی یک از سمت راست شروع میشه یا سمت چپ؟در ضمن من تابلو منظره کلیسل رو میبافم.ممنون میشم از راهنماییتون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   خواهش می کنم.انجام وظیفه ست.
   برای بافت نقشه های سراسری مثل طرح های منظره و چهره،از هر سمتی که نقشه خوانی انجام میشه،باید بافت هم از همون سمت شروع بشه.به عنوان مثال به رنگ ها نگاه کنید اگر نقشه خوانی از سمت چپ به راست صورت گرفته،بنابراین،بافت هم باید از سمت چپ به راست انجام بشه.در ضمن اگه نقشه یک دوم یا یک چهارم باشه،برای بافت قرینه،باید حتما از وسط چله،شروع به بافت کنید.به این صورت که هر تعداد گره سمت راست زدین،به همون تعداد،گره سمت چپ بزنید.
   موفق باشید

 100. خانم یاسمن گفت:

  سلام خسته نباشید من دارم تابلو فرش می بافم کار اولمم هست من اصلا عرض کارم اندازه نگرفتم الان اندازه گرفتم ولی از سمت چپ ۱/۵یک ونیم سانت جمع شده حالا بایدچه کار کنم الانم وسط کارمم میشه درستش کرد باید چه کارکنم بقیه کارم از این بیشتر جمع نشه

 101. خانم عباسی گفت:

  با سلام،من یک نقشه هریس دارم،عرض ۵۶۰ _طول ۸۸۰
  این نقشه را با رجشماره ۲۸ برای قالیچه ۱۴۰سانت در ۲۲۰سانت چله کشی کردم ولی برای بافت با خامه(پشم دست ریس ) به مشکل برخوردم،گره ها در بعضی از قسمت ها روی هم قرار میگیرن و جای کافی ندارن البته اینم بگم که نخ هارو دولا میبافم،نخ پودمم ۳۲ لای است. وقتی چند رج به این شکل بافتم حس کردم ارتفاع رج های بافته شده بیشتر از حدی که علامت زده بودم بالا میره،سعی کردم در بعضی از جاها که پشم ضخیمتره یک لا ببافم تا گره ها بهتر جای بگیرن،همین طور نخ پودمم ۱۶ لای استفاده کردم،تقریبا تا حدی بالا رفتگی را تعدیل کردم ولی برام سوال شده که چرا نخهای قالیچه من خوب و به طور طبیعی روی دارم قرار نمیگیرن
  آیا از اول چله کشی مشکل داشته؟ خودم احساس میکنم کاش با رجشماره ۲۵ چله کشی میکردم تا پشم های دست ریس جای کافی برای گره می داشتن و شاید نیازی به نازک کردن پودم نمی شد! میشه لطف کنید من را راهنمایی کنید تا مشکلم حل شود؟ خیلی ممنون میشم

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   چون نختون خامه (پشم دست ریس)هستش،ضخامت بالایی داره بنابراین بهتر بود با رجشمار ۲۵ چله کشی میکردین.در ضمن سفتی و شلی تارها رو هم بررسی کنید.در صورتی که تارهای چله شل باشن،عیب بالازدگی پیش میاد.اگه تارها شل بودن،با چرخوندن پیچ سره دار،تارها رو سفت کنید طوری که وقتی انگشتتون رو روشون میکشین صدای تار (نوازندگی)بده.بعدش نخ پود نازکتر همون طور که اشاره کردین ۱۶لای رو استفاده کنید.کمی محکمتر دفه بکوبین.ان شاءالله که مشکل بالازدگی برطرف میشه.توجه داشته باشین که برای سری بعد خواستین چله کشی انجام بدین،حتما رجشمار ۲۵باشه تا مشکلی پیش نیاد.
   موفق باشید

 102. خانم عباسی گفت:

  خیلی خیلی ازتون ممنونم بابت پاسخ،من هنوز ۱۰ رج بافتم و چون تو اوایل کار با این مشکل برخوردم و دوست دارم قالیچه ام بر مبنای اصول درست قالیبافی بافته بشه،حتی مشکلی برای شکافتن این ۱۰رج ندارم، فقط اگر تعداد رجشمارم را ۲۵ کنم،سایز قالیچه ام ۱٫۵۶*۲٫۴۶ می شود،آیا این سایز در سایز قالیچه های مرسوم در بازار هست یا عیب محسوب میشود؟و اینکه نخ چله ی من ۲۱ لای است،برای رجشماره ۲۵ مناسب است؟و در آخر اگر رجشمارم ۲۵ شود همان پود ۳۲ لای را استفاده کنم؟

  • moeini moeini گفت:

   خواهش میکنم.انجام وظیفه ست.اگه براتون سخت نیست،پیشنهاد من هم اینه که بشکافین و با رجشمار ۲۵ چله کشی رو انجام بدین.کافیه فاصله بین تارها رو کمی بیشتر کنید طوری که در هر ۷ سانتی متر ، ۵۰ عدد تار جای بگیره.همون طور که محاسبه کردین سایز قالیچه تون ۱٫۵۶*۲٫۴۶ میشه و درسته.متناسب با نوع نقشه ای که دارین حتما این سایز قابل قبول هستش.نکته ای رو خدمتتون عرض کنم.اگه قصد فروش فرشی که می بافین رو دارین،لطفا اول توی بازار خریدار برای فرشتون پیدا کنید و جویا شین که چه سایزی و با چه نوع نخی نیاز دارن و همچنین سایر مشخصات رو هم اگه چیز خاصی مدنظرشون بود بگن به عنوان مثال شماره نخ چله ، شماره نخ پود،جنس نخ چله،کیفیت کارتون و زمان تحویل کارتون که ازتون می خوان بخرن.اگه برای کاری که می خواهین انجام بدین مشتری پیدا کردین،اون وقت ادامه بدین و با انگیزه بیشتری ببافین.اگه هم مشتری پیدا نکردین،مشکلی نیست.فرشی که با سرانگشتان هنرمندتون بافتین رو یادگاری نگه می دارین و از دیدنش لذت می برین.
   شماره نخ چله شما برای رج شمار ۲۵ مناسب هستش.و همچنین نمره ۳۲نخ پود کلفتتون هم مناسب رجشمار ۲۵ هستش.
   ان شاءالله با همت و پشتکاری که دارین به اهدافتون میرسین.
   موفق باشید.

 103. خانم عباسی گفت:

  خانم معینی یک سوالم فراموش کردم در صورتی که برایتان زحمتی نبود همراه با سوالهای زیاده قبلیم راهنماییم کنید،خیلی ببخشین من بافنده با تجربه ای نیستم و نیاز به کمک و راهنمایی دارم
  خیلی ها به من میگفتن که باید پشم دست ریس را
  یک لا ببافم که مشکلم حل شود،آیا این کار درست است یا دولا؟ آیا یک لا بودن در بافت طرح و نقشه های قالی مشکل توخالی بودن ایجاد نمی کند؟

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   چون رجشمار فرشتون بالا بود و کارتون داشته دچار عیب بالازدگی می شده،بهتون پیشنهاد دادن نخ تک لا ببافین.
   اما اگه رجشمار ۲۵ چله کشی کنید خوبه که با نخ ۲ لا ببافین و فرشتون دچار عیب توخالی بودن نشه.

 104. خانم عباسی گفت:

  واقعا نمی دونم به چه طریقی ازتون تشکر کنم و خیلی خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم،بسیار ممنونم

 105. سلام من بعدازکاشف کردن فرشم ازوسط بالا تر بنظرمیاد دلیلش چیه

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   شما با کمک علامت هایی که قبلاً زدین، بافت رو ادامه بدین و به کج شدن فرش ، توجه نکنید .بعد از تمام شدن فرش و جدا کردن از دار متوجه می شید که فرشتون صاف بافته شده.
   همچنین به خاطر سفت زدن پود نازک فرش بالا ميزنه که بايد تمرين کنيد تا پود نازک رو درست دفه بکوبین.اگه بعد از زدن پود نازک تونستین با ناخن آن را کمي بالا و پايين بکنيد، يعني اينکه پود نازک خوب زده شده. ولي اگه به سختي جا به جا شد و به چله ها چسبيده بود يعني پود نازک رو سفت زدین و باعث بالازدگی شده.

   • سلام من باید بگم پود نازک عالی زدم قبل از کاشف صاف بود حالا از کنارها پایین زدگی داره درصورتی که قبلش اینطورنبودمیشه بازم جواب بدین

    • moeini moeini گفت:

     سلام بر شما
     بعد از کاشف کردن،احتمالا چله ها رو زیاد سفت کردین و باعث پایین زدگی شده.مي تونيد با شل کردن چله ها با کمک پيچهاي سر دار اين مشکل رو رفع کنيد.

 106. صدف خانم گفت:

  حاشیه ی بافت اول که با نخ چله هست چجوری بافته میشود کلا بافتن قالیچه درس فرهنگ و هنر هفتم چگونه است

 107. زهرا خانم گفت:

  سلام
  دربافت تابلوفرش دانه اضاف آورده ایم باید چه کارکنیم؟؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه منظورتون از اضافه اومدن دانه,تار چله هستش,خدمتتون عرض شود که اگه یک رج بافین و یک تار اضافه تنها موند,اون تار رو به عنوان یکی از تارهای شیرازه در نظر بگیرین.البته اگه نوع شیرازه,متصل بود این کار رو میتونید انجام بدین.اگه نوع شیرازه منفصل بود,باید بررسی کنید در اون رج,کجای کارتون اشتباه گره زدین.ممکنه برای یک گره از سه تار استفاده کرده باشین و یا تاری رو جا انداخته و نبافتین.در این صورت باید اون رج رو تا جایی که اشتباه گره زده شده بشکافین و دوباره صحیح گره بزنید.

 108. خانم شهباز گفت:

  سلام خدمت خانم معینی عزیز .من در شهر اصفهان زندگی میکنم .کار تابلو فرشم تموم شده برای پرداخت کردن کجا میتونم ببرم .اگه لطف کنین ادرس یه جای مطمعن بهم بدین ممنون میشم.

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   در شهر محل زندگیتون میتونید به تعاونی های قالی بافی یا کارگاههای قالی بافی که مجهز به بخش پرداخت فرش هستن مراجعه کنید و فرشتون رو بدین پرداخت کنن.
   کار پرداخت بسیار حساس هستش بنابراین افرادی که این کار رو انجام میدن،ماهر هستن.
   می تونید در مراکز قالی بافی،نمونه کارهای پرداخت شده شون رو ببینید و در صورت تمایل بدین کار شما رو هم پرداخت کنن.
   موفق باشید

 109. خانم شهباز گفت:

  سلام خدمت خانم معینی و عرض خسته نباشی .من تصمیم داشتم از سایت شرکت دارکوب امروز طرح ساعت دیواری برای کارم انتخاب کنم ولی نتونستم چیزی پیدا کنم.خواستم بدونم اصلا همچین طرحی هستو چجور میتونم پیدا کنم .ممنون میشم راهنایی کنید.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   در فروشگاه سایت استاد فرش ، طرح های زیادی موجود هستش.روی لینک زیر کلیک کنید.
   http://store.carpetmaster.ir/
   در صورتی که طرح مد نظرتون رو پیدا نکردین،با شماره تماس ها ی موجود در بخش تماس با مای وب سایت استاد فرش تماس بگیرین.
   امیدوارم براتون مفید واقع بشه.
   موفق باشید.

 110. خانم اشراقی گفت:

  سلام خسته نباشید چله کشی تابلو فرش من در اول و آخرش خیلی فشرده هستن هم پود کشی مشکلتر میشه هم گره ها روی هم میان یعنی برای زدن گره اول و دوم تار رو را به سختی پیدا میکنم روی هم رفتن گره ها مشکلی تو بافت پیدا نمیکنه؟

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما سلامت باشید
   قسمت هایی که تارها فشرده هستن و گره ها روی هم سوار می شن،باید در اون قسمت ها نخ رو تک لا کنید و با نخ نازک تر ببافین تا گره ها روی هم قرار نگیرن.اگه گره ها روی هم قرار بگیرن، بعد از چند رج بافتن،حالت بالازدگی و تپه مانند ایجادمیشه.همچنین اون قسمتها می تونید محکمتر دفه بکوبید تا با سایر جاها سطح صاف و یکنواخت بشه.
   اگه هنوز بافتن رو شروع نکردین،کمی فاصله تارهای اون بخش های فشرده رو بیشتر کنید.اگه چندین رج بافته باشین،دیگه تنظیم کردن فاصله بین تارها امکان پذیر نیست.فقط می تونید با نازک کردن نختون کنترل کنید بالازدگی زیاد نشه.

 111. خانم اشراقی گفت:

  یه سوال دیگه هم دارم برای زدن هر گره تار رو را از سمت چپ هر تار زیر انتخاب میکنیم برای زدن گره اول تار زیر از کجا باید بگیریم چون از ملیله بافی بغل که نمیشه گرفت؟

  • moeini moeini گفت:

   بغل فرش ملیله بافته نمی شه.ملیله بین گلیم ابتدای کار بافته می شه.احتمالا منظور شما شیرازه بافی کنار فرش هستش.برای شروع گره زدن،ابتدا تعدای تار برای شیرازه مد نظر می گیرین.به عنو.ان مثال اگه تعداد فرد مثلا ۷ عدد تار برای شیرازه انتخاب کردین،اولین تاری که برای زدن گره انتخاب کنید،چند میلی جلو هستش اونو انتخاب می کنید و گره می زنید.اما اگه تعداد زوج مثلا ۸عدد تار برای شیرازه انتخاب کردین،اولین تاری که برای زدن گره انتخاب کنید،چند میلی عقب هستش اونو انتخاب می کنید و گره می زنید.
   در صورت تمایل می تونید فیلم های آموزش بافت قالی رو از منوی فیلم های آموزشی وب سایت دانلود کنید.
   موفق باشید.

 112. مینا خانم گفت:

  سلام لطفا بگید چرا قیمت بعضی تابلو فرشها خیلی ارزونه مثلا یک میلیون تومان ولی بعضی از تابلو فرشها گرونن شاید تا ۵۰ میلیون تومان در صورتی که هر دوتا یه اندازه و یک سایز هستند

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   قیمت تبلوفرشها،بر اساس عوامل مختلفی قیمت گذاری میشن.از جمله مهمترین عوامل شامل:
   جنس نخ بافته شده،تعداد تنوع رنگ در بافت،رجشمار فرش،دست بافت بودن فرش هستش.
   هر چه قدر مقدار نخ ابریشمی که در بافت به کار برده شده باشه،بیشتر باشه،فرش قیمت گرونی داره و همچنین رجشمار فرش بیشتر باشه اصطلاحا میگن فرش نفیس هستش و نقش و نگار ظریفی بافته شده،بنابراین قیمت و ارزش فرش بیشتر هستش.رجشمار فرش،یعنی تعداد تارها در هر ۷سانتی متر.به عنوان مثال اگه رجشمار فرشی ۶۰باشه یعنی در هر ۷سانتی متر،۱۲۰تار،چله کشی انجام شده و طرح ظریفی هم بافته شده.معمولا فرشهای نفیس،رجشمار ۶۰به بالا دارن.و نیز فرشهای دست بافت نسبت به فرش های ماشینی،خیلی گرونتر هستن چون کار دست هستن ارزش بالایی دارن.

   • مینا خانم گفت:

    خیلی ممنونم عزیزم اصلا فکر نمیکردم اینقدر سریع جوابمو بدین، عاشق سایتتون شدم

   • مینا خانم گفت:

    میشه بگین در رجشمار ۵۰ در هر ۷ سانتیمتر چند گره هستش؟

    • moeini moeini گفت:

     رجشمار ۵۰ یعنی در هر ۷ سانتی متر،۱۰۰ عدد تار باید چله کشی انجام بشه.هر گره برای بافت نیاز به ۲ تار داره بنابراین هر ۱۰۰تار معادل ۵۰ گره هستش.

    • مینا خانم گفت:

     باز هم سلام و خسته نباشید، من شنیده ام که وقتی چله کشی میکنیم بالای دار باید ۳ سانتیمتر بیشتر از پایین فرش باشه منم اینو توی چله کشی فرشم اعمال کردم، لطفا بگید این کاری که کردم درسته؟ و اگه درسته من باید بعد از کاشف کردن فرشم باز هم این ۳ سانت اضافه رو داشته باشم یا نه، باید چیکار کنم؟ ممنونم

     • moeini moeini گفت:

      درود بر شما
      عرض چله ها باید روی سره دار حدودا۵سانتی متر بیشتر از زیره دار باشه.این عمل بخاطر این هستش که بالای فرشمون مثل کیسه جمع نشه.بعد از کاشف هم تارهای چله رو باید مرتب کنید و مقداری عریضتر از پایین دار مثل گذشته تارها رو کنار هم قرار بدین.

 113. سلام فرش من ی کم چین داره از وسط کار آ یا درست میشه؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   نگران نباشید.کمی چین به وجود اومده عیبی نداره بعدا درست میشه.بعد از اینکه فرشتون رو از روی دار قیچی کردین و پایین اوردین،حالت چین از بین میره.

 114. معصومه خانم گفت:

  جطوربفهمیم نخ چله رو چقدر باید سفت کنیم؟

  • moeini moeini گفت:

   نخ چله رو باید انقدر سفت بکشین که وقتی انگشتتون رو بعد از اتمام چله کشی روی تارها می کشین،صدای تار(نوازندگی بده)
   موقع چله کشی تارها رو یکنواخت بکشین بعد از اتمام کار،پیچ های سره دار رو میپیچونید تارها کاملا سفت می شن.

 115. معصومه خانم گفت:

  رج شمار یعنی چی؟

  • moeini moeini گفت:

   به عنوان مثال رجشمار ۵۰ یعنی در هر ۷ سانتی متر،۱۰۰ عدد تار باید چله کشی انجام بشه.هر گره برای بافت نیاز به ۲ تار داره بنابراین هر ۱۰۰تار معادل ۵۰ گره هستش.به عبارت ساده تر، رجشمار یعنی تعداد تار ها در هر ۷ سانتی متر.

 116. خانم کاکاوندی گفت:

  باسلام وخسته نباشی من یک فرش دارم میبافم به نام احساس بازمینه مشکی ازرج اول که پودکلفت روزدم همینکه پودراکشیدم ابتداوآخرفرش به اندازه۲۰گره روی هم افتادن وبه سختی میتونم زیروروراازهم تشخیص بدم وگره بزنم حالاچیکارکنم؟کناره فرش هم شیرازه میپیچم

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   اگه فاصله بین تارها در قسمت ابتدا و اخر فرشتون کم باشه، بخاطر همین گره ها روی هم می افتن.اگه نختون دولا هستش، سعی کنید اون قسمت ها رو با نخ تک لا گره بزنید تا مشکل رو هم رفتن گره ها حل بشه. اگه پود نازک رو خوب و صحیح بکشین یعنی سفت نکشین،پود کلفت راحت کشیده میشه و میتونید تار زیر و رو رو تشخیص بدین.

 117. سلام من همین حالا از سایت شما خرید کردم(فیلم اموزش شبه فرش)چطور فیلم رو دانلود کنم؟

 118. خانم اکبری گفت:

  سلام چه جوری رنگا اویزون کنم؟؟؟؟؟؟؟تعداد زیاده و دار قالیم کوتاهه.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   سپاس از حسن توجهتون.
   خدمتتون عرض شود که می تونید لوله ای بالای دارتون قرار بدین و به صورت چند ردیفه توپ های نخ رو ازش آویزون کنید.
   به عنوان مثال روی لینک زیر کلیک کنید.لینک زیر حاوی عکسی هستش که برای آویزون کزدن ۷۰ توپ نخ،از میله لوله ای استفاده کردن و دو ردیف توپ نخ رو آویزون کردن.شما هم می تونید چنین کاری انجام بدین.
   http://qalibafi.ir/wp-content/uploads/20151013_165408-e1444903516751.jpg
   امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه.
   موفق باشید

 119. سلام خسته نباشید من خیلی ازراهنمایی هاتون استفاده بردم من تابلو فرش می بافم وسط تابلوفرشم نسبت به بقیش بالا رفته به اندازه یک سانت چی کار کنم کهبر طرف بشه با تشکر

 120. خانم عزیزی گفت:

  زمان مناسب برای چرخاندن فرش روی دار کیه؟ بلنذی دار من ۱۳۰ سانتی متره الان ۶۰ سانت از فرشم رو بافتم تارها سفت شده الان میشه بچرخونمش؟
  ممنون از سایت بسیار عالیتون

 121. تارا خانم گفت:

  سلام.
  من حدود ۸ ماه قالی ابریشم میبافم اما دستم خیلی کند است بطوریکه هر ۵ ساعت یک رج میبافم . اگه میشه راهنمایی کنید که چجوری دستمو تند کنم. دیگه از قالی بافی زده شدم به خاطر سرعت پایینم.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   به مرور زمان هر چه قدر که میبافید،حرکات انگشتتان خودبه خود سریع می شود.
   با کمی تمرین و تکرار ،می توانید سریع بافندگی کنین اما نکته قابل توجه این است که کار بافندکی باید پی در پی باشد.یعنی هر روز حداقل یک رج ببافین.این طور نباشد که یک روز ببافین و یه هفته نبافین.از روزی یک رج شروع کنین رفته رفته بعد از چند روز خودبه خود سرعت بافتتان بالا می رود و می توانید کم کم تعداد رج های بیشتری در روز ببافین.
   همچنین فرش هایی که رجشمار ۸۰ دارن،خیلی خیلی زیربافتن و بدیهی هستش که بافت ظریفتر نیازمند صرف وقت و دقت بیشتره. به همین دلیله که هر چه قدر فرش ریزبافت تر باشه، ارزش و قیمت بیشتری هم داره و اصطلاحا میگن فرش نفیس هستش.

 122. معصومه خانم گفت:

  باسلام
  خانم معینی نمی دونم ازدستم خسته میشید اماچیکار کنم من سایت شمارو بطوراتفاقی پیداکزدم اصلافکر نمی کردم اینقدر بدزم بخوره،من سعی می کنم تمام مطالب وسوال وجوابهارو بخونم به همین دلیل برام سوال پیش میادامیدوارم خسته وناراحت نشین،حالادوتاسوال دارم.
  ۱-شماگفتین زیر پای بازارخوبی داره منظورتون اززیرپای همون فرشهای باابعادکوچیکه جلوی درب ورودی اتاقها می اندازن اکرغیرازاینه لطفا توضیح بدین وابعادشم بگین وبگین چطورنخ ونقشه وتهیه کنم البته اگرازطریق سایت شمابصورت اینترنتی بتونم خرید کنم بهتر.
  ۲-من چندین باراقدام به دانلود نرم افزاراتون کردم ولی ناموفق بود ،جواب میده خرید شما امن نیست چیکارکنم؟
  درآخربازم تشکر می کنم هم جوابگویتون وصبوریتون

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما بزرگوار
   خوشحالم که با علاقه، هنر زیبای بافت قالی رو دنبال می کنید و با دقت اطلاعات کسب می کنید.
   خدمتتون عرض شود ، فرشی که زمین پهن می شه بهش می گن فرش زیرپایی.حالا می تونه سایز بندی های مختلفی هم داشته باشه.
   به طور کلی فرش دستباف از لحاظ ابعاد به ۷ گروه تقسیم بندی می شه که انواع آن عبارتند از :
   ۱ـ قالی: (كوچك ۳*۲) و (متوسط (۴*۳) و (بزرگ۴/۵*۵/۵) و (بسیار بزرگ۴/۵ به بالا ۶*۴ و . . . )
   ۲ـ قالیچه: (سجاده‌ای یا دوذرعی : كمتر از ۴ متر مساحت دارند(۲/۲۰*۱/۴۰) و (پرده‌ای: ریزبافت (۲/۵*۱/۵)
   ۳ـ گلكی: از عرض قالی كمتر و از درازا از ۴ متر كمتر (۳*۱/۵)
   ۴ـ كناره: برای راهروها و راه پله‌ها كاربرد دارد (۰/۵ متر الی ۱۰ـ۳ متر)
   ۵ـ ذرع و نیم: (۱/۵*۱/۴۰) ـ ذرع و چارك: ۱/۳۰*۰/۸۰
   ۶ـ پشتی: (۹۰*۶۰)
   ۷ـ پادری: به اندازه پاگرد در بافته می شود.
   در مورد سوال دومتون عرض شود که احتمالا نوع مرورگری که استفاده می کنید در تلفن همراهتون کمی نسخه پایین هستش و به علت عدم به روز بودن خطای امنیتی میده.
   بهتون اطمینان خاطر میدم هیچ مشکلی پیش نمیاد.وقتی خطای امنیتی داد،شما ادامه رو بزنید و مراحل خرید رو انجام بدین.
   بهتون پیشنهاد می کنم با مرورگر دیگه ای عملیات خرید رو انجام بدین هیچ مشکلی پیش نمیاد و آسودگی خاطر عملیات خرید انجام میشه.
   در وب سایت قالی بافی،نرم افزار طوبی موجود نیست. همون طور که قبلا اشاره کردم از سایت استاد فرش تهیه کنید.
   نرم افزار اندروید آموزش بافت قالی و سایر فیلم های آموزش بافت قالی رو می تونید به راحتی از وب سایت قالی بافی خرید کنید
   ان شاءالله به زودی تا قبل از پایان سال ۹۴، نخ و نقشه و دار و ابزار هم در فروشگاه قالی بافی برای شما علاقه مندان به هنر بافت قالی قرار خواهیم داد تا به راحتی خرید اینترنتی انجام بدین و درب منزل تحویل بگیرین.

   • معصومه خانم گفت:

    واقعاازمتانت تون تشکر می کنم.
    اگرمیشه لطف منو راهنمای یاتوصیه ایی بکنید که بنظرشماازاین زیر پایی هاکدامش بازارپسندتره که اقدام کنم به تهیه وسایلش

    • moeini moeini گفت:

     خواهش میکنم.انجام وظیفه ست.
     به نظرم بهتره برای شروع، سایز کوچیک انتخاب کنید وقتی مهارت کافی به دست اوردین،کارهای بزرگتری می بافین ان شاءالله

 123. زهرا خانم گفت:

  سلام تابلو فرش جز قالیبافی ترکی محسوب میشه یا جزء قالیبفای درجه۲ یا قالیباف تابلویی.
  میخوام تو آزمون فنی حرفه ای شرکت کنم این سه رشته رو داره حالا نمیدونم تابلو فرش کدومشون میشه

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   تابلوفرش جزء شاخه قالیباف تابلویی محسوب می شه که در آزمون نظری فنی حرفه ای از کتاب قالی بافی درجه۲ سوال طرح می شه.

 124. خانم شعبان گفت:

  سلام
  خانم معینی من الان دچار مشکل شدم یعنی پایین کشی فرشم رو انجام دادم وشروع به بافت کردم و طبق معمول پود ضخیم رو به راست رو های دار رد کردم و الان بعد از چندین رج که بافتم وقتی دفه می کوبم وسط فرش به سمت پایین هدایت میشه منظورم آینه که فرش میچرخه و به پشت دار میره ولی ابتدا و انتها فرش به خاطر پود ضخیم هایی که به دار بسته شده کمی بالاتر و نگه داشته شده .الان وسط کارم یکم پایین تره میخواهم بیشتر از این نشه .چله ام ابریشمه.
  راهنمایی کنید لطفا

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   پیشنهاد می کنم قسمتی از فرشتون که پایینتر از سایر قسمت ها هستش،به این صورت عمل کنید: یه چیز لوله ای شکل مثل چوب هاف دقیقا در زیر چوب هاف قرار بدین تا تارهای اون قسمت از فرشتون که پایین تره،سفت بشه. در این صورت بعد از چند رج بافتن،فرشتون صاف می شه. در واقع علت پایینتر بودن وسط فرشتون این هستش که تارهای اون قسمت کمی شل تز از کناره های فرشتون هستش.همچنین پیشنهاد می کنم وسط فرشتون رو آهسته تر دفه بکوبین تا کاملا مشکل پایین زدگی وسط فرشتون از بین بره.
   موفق باشید

 125. سمیه خانم گفت:

  سلام خانوم معینی.خسته نباشید.دارم.یکم از وسط خم شده.الان با چله های کناری مشکلی ندارم
  راحت میبافم
  ولی وسطش شله
  اگه بخام کناره هام مثله وسط کنم خیلی بد میشه
  چیکار کنم
  میخاستم مداد بذارم زیر چله های شلم
  نشد هر کاری کردم.
  دستم نمیرفت.
  از طرفی هم چله هام روی سردار بهم میریخت.الان رج ۴هستم.میخوام در رج های بعدی مشکلی پیش نیاد
  کمکم کنید.
  ممنون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   وقتی میله افقی دارتون قطر کمی داشته باشه، بعد از انجام چله کشی و سفت کردن تارها،میله از وسط به حالت غوصی خم می شه اصطلاحا می گن شکم داده. وقتی میله دار به پایین خم می شه،تارهای وسط دارتون شل می شه بنابراین اگه کاری انجام ندین و با همون تارهای شل،بافتن رو ادامه بدین،کارتون دچار عیب بالا و پایین زدگی می شه. برای حل مشکل شل شدن تارهای وسط چله تون می تونید به این صورت عمل کنید که ابتدا پیچ سره دارتون رو کمی بچرخونید تا تارها کمی شل بشه بعد یه چیز لوله ای شکل به طول تارهایی که می خواهین سفت کنید بردارین و مثل چوب هاف دقیقا زیر چوب هاف بین تارها قرار بدین. بعد پیچ سره دارتون رو سفت کنید تا تارها کاملا سفت بشن.با انجام این کار دیگه بخشی از تارها نسبت به سایر تارها شل تر یا سفتر نیستن و همگی یک دست سفت می شن.
   در صورت نیاز می تونید روی لینک زیر کلیک کنید . لینک زیر حاوی فیلم آموزش اصلاح بالا و پایین زدگی هستش همچنین توضیح داده شده چطور شی لوله ای شکل مثل جوب هاف در بین تارها قرار بدین تا تارها سفت بشن.
   http://qalibafi.ir/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86/
   موفق باشید

   • سمیه خانم گفت:

    ممنونم از راهنماییتون.متوجه شدم ک باید چیکار کنم.فقط قطر چوب چقدر باشه.از چوب هاف بیشتر باشه یا کمتر؟در مورد قطور بودنشم ی توضیحی بدید لطفا.ممنونم

    • moeini moeini گفت:

     درود بر شما
     چیزی که می خواهین در بین تارها زیر چوب هاف قرار بدین،بستگی داره به این که می خواهین چه قدر تارها سفت بشه. پیشنهاد می کنم چند شی رو امتحان کنید ببینید کدوم قطر می تونه تارهاتون رو به اندازه سایر تارها سفت کنه. قطعا نباید قطری بیشتر از چوب هاف داشته باشه چون شما می خواهین کمی تارها سفت بشن به عنوان مثال فکر کنم لوله ای به قطر یه خودکار کافی باشه.اگر دیدین پس از پیجوندن پیچ سره دار،همچنان تارها کمی شل هستن،پس شی لوله ای شکل با قطر کمی بیشتر انتخاب کنید.

 126. فرزانه خانم گفت:

  باسلام
  علت درامدن پرزهاى فرش( در واقع همون گره هاى فرش) با دست کشيدن به پشت فرش چيه؟ يک قسمت از فرش من توى حاشيه اينطوره که گره بافته شده رو از زىر فرش که با ناخن مى کشم جدا ميشه
  لطفا راهنماىى کنيد

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   ممکنه گره ها رو به روش نادرستی زده باشین که از استحکام کافی برخوردار نیستن.اگه با روش گره ترکی بافته باشین،گره ها کاملا محکم میشن و به راحتی باز نمیشن. ممکنه تارهای کناری فرشتون شل شده باشن و باعث ایجاد کاهش استحکام گره ها شده. و یا ممکنه قیچی کردنی طول گره هاتون رو خیلی کوتاه گرفته باشین.همچنین ممکنه فاصله بین تارها نسبت به ضخامت نخی که بافتین،زیاد باشه و باعث عدم استحکام کافی برای گره شده باشه.

 127. فرزانه خانم گفت:

  سپاسگذارم که پاسخ داديد. راستش اين فرشو خودم نبافتم خريدم .فرش ماهى تبرىزه و دو سال گارانتى شده به نظرتون لازم به فروشنده اطلاع بدم

  • moeini moeini گفت:

   خواهش میکنم. انجام وظیفه ست.
   به نظرم به بافنده اطلاع بدین خیلی بهتره چون همون طور که خودتون اشاره کردین، گارانتی هم داره پس خوبه که از گارانتی استفاده کنید و مشکل رو رفع کنن.
   موفق باشید

 128. ستاره خانم گفت:

  سلام خانوم معینی. خسته نباشید. میخوام لوله بالای دارمو (همون لوله ک چله کشی شده )عوض کنم قطورتر بذارم. لطفا ر اهنماییم کنید چجوری این کارو بکنم. اینم بگم ک چله کشی کردم و ۷رج بافتم. مرسی

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   لوله ای که بالای دار بین تارها قرار دادین، اصطلاحا چوب هاف نام داره. ابتدا قبل از خارج کردن لوله، به دقت تارها رو نگاه کنید.قسمتی که درحال بافتن هستین بررسی کنید.اولین تاری که برمیدارین گره بزنید، می بینید که چند میلی عقب قرار داره و از بالا نگاه کنید می بینید که این تار در روی چوب هاف قرار داره. بنابراین وقتی لوله جدید رو می خواهین بین تارها قرار بدین، باید تارهایی رو انتخاب کنید که در پایین گره زدنی چند میلی عقب قرار داره. ابتدا پیچ سره دار رو بچرخونید تا تارها شل بشن و لوله به راحتی خارج بشه. سپس سیخ رو بردارین. با کمک قلاب،اولین تاری که از پایین بافتین و چند میلی عقب هستش رو بذارین روی سیخ، به این ترتیب یکی درمیون تارها رو به روی سیخ هدایت کنید و سیخ رو از زیر تارها عبور بدین.سپس سیخ رو بچرخونید تا برجستگی ایجاد بشه. حالا لوله جدید رو بین تارها فرو کنید.درنهایت روی سره دار بررسی کنید تارها مرتب سره جای خودشون باشن سپس پیچ سره دار رو سفت کنید.
   امیدوارم توضیحاتم براتون مفید واقع شده باشه
   موفق باشید

   • ستاره خانم گفت:

    ممنون.من منظورم لوله ی آهنی دار هستش ک ب وسیله پیچ ب سردار متصل شده.اون لوله رو میخوام عوض کنم.

    • moeini moeini گفت:

     درود بر شما
     اگه اهن بالای دارتون رو الان بکشین بیرون که کل تارهای چله بهم میریزه. امکان نداره اهن اون قسمت رو الان که روش چله کشی کردین و بافت هم انجام شده، تعویض کنید.

     • ستاره خانم گفت:

      ممنونم ک وقت میذارید جواب همه سوالا رو میدین.از چندتا بافنده و مربی پرسیدم هرکی ی روش خاصی گفتن.گفتم شاید شمام روشی داشته باشید.بازم ممنون

     • moeini moeini گفت:

      خواهش میکنم. انجام وظیفه ست.
      منونم که با وب سایت قالی بافی ارتباط برقرار نمودین.
      موفق باشید

 129. سلام فرش سه بعدی چطور فرشیه؟ و چطوری بافته میشه؟لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید.ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   فرش سه بعدی نوعی از فرش های حجیم بافی هستش.
   ان شاءالله تا چند روز آینده، در این زمینه برای شما علاقه مندان به هنر، مطالب مفیدی جمع اوری می کنیم و در اختیارتون قرار میدیم.

 130. خانم یوسفی گفت:

  آیا در تابلو فرش شیرازه منفصل لازم هست؟ و چگونه انجام می شود؟

 131. سمیرا خانم گفت:

  سلام.خسته نباشید.خانون معینی من چله کشی کردم و با پیچا سفت کردم .الان چله هام صافو یکدست شدن.ولی از دور ک نگاه میکنم لوله بالا یکم کجه.مشکلی پیش میاد تو بافت؟

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   نگران نباشید. کج بودن لوله بالا، ایرادی توی بافتتون ایجاد نمیکنه. اما اگه کمی از وسط قوس پیدا کرده و خم شده، انگشتتون رو ببرین لای تارها و لوله رو به سمت بالا فشار بدین صافش کنید. بعدش برای مرتب کردن تارها، کافی هستش که از سمت راست به چپ، ناخنتون رو سریع روی همه تارها بکشین تا فاصله های تارها یکنواخت بشه.
   موفق باشید

   • سمیرا خانم گفت:

    ممنونم بابت پاسخگوییتون.نه خم نشده از وسط.فقط قسمت سمت راست لوله ی ذره بالاتر از سمت چپه.خیلی کمه.از دور یکم ب چشم میاد.

    • moeini moeini گفت:

     سلام
     خواهش میکنم. انجام وظیفه ست. به بافت ادامه بدین هیچ مشکلی نداره.
     موفق باشید

     • سمیرا خانم گفت:

      سلام خانم معینی.توی طرح تابلو فرش من نوشته ک عرض کارم ۷۰سانته.دادم بیرون واسم چله کشی کردن و الان رج ۱۱م.امروز اندازه گرفتم عرض چله کشی بدون گلیم کنارش ۶۵وبا گلیم کنارش ۶۷سانته.این طبیعیه؟

     • moeini moeini گفت:

      درود بر شما
      کار چله کشیتون ایرادی نداره. چون با توجه به ضخامت نخ چله و مقدار رجشمار، اون قدر عرض کارتون شده و خیلی هم خوب انجام شده.
      کلا در فرشها، بزرگ بودن یا کوچیک بودن تا ۳یا۴ سانتی متر، ایراد محسوب نمیشه و طبیعیه.

 132. سمیرا خانم گفت:

  سلام خانم معینی.راه کاری بگید ک موقع قالیبافی و دفه زدن صدا پایین نره و طبقه پایین اذیت نشن.ممنونم

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   موقع کوبیدن دفه، هر طور باشه کمی در آپارتمانها برای طبقه پایینی صدا ایجاد می کنه. پیشنهاد می کنم زمانهای خاصی رو که وقت استراحت نیست و معمولا همه در حال فعالیت هستن، انتخاب کنید و کوبیدن دفه رو زمانهای خاصی انجام بدین. همچنین دفه رو بیش از حد و خیلی محکم نکوبین.
   در بازار دفه انواع مختلفی داره. دفه های بزرگی که باید با دو دست کوبیده شن و دفه های سبک یک دستی. البته هر دو یک کار انجام می دن، اما این که هر کدام کجا مورد استفاده قرار می گیره اهمیت داره. به طور معمول زمانی که بافت قالی به نیمه یا ۵۰ درصد رسید از دفه دو دستی استفاده می کنن. به این دلیل که پرزهای فرش دیگه اجازه ورود دفه یکدستی رو که گره به درون تار بفرسته نداره و دفه های سبک توانایی این کار رو ندارن. پس باید از دفه های بزرگ دودستی استفاده بشه تا این گره ها زیر تار و پود فرش قرار بگیرن.
   به نظرم برین طبقه پایین و از همسایه تون بابت صدایی که گاهی از کوبیدن دفه ایجاد می شه عذرخواهی کنید و بگین که تلاشتون بر این هستش که مزاحمت ایجاد نشه. با ملایمت صحبت کردن همیشه می شه به نتایج مطلوبی رسید.
   امیدوارم با سرانگشتان هنرمندون فرشی زیبا ببافین.
   موفق باشید

 133. فاطمه خانم گفت:

  سلام خیلی ممنون از وب خوبتون واقعا بهم کمک کرد. میخواستم بدونم من گرهاهای نخمو نمیتونم بهاندازه هم بزنم مثلا نزدیک پنج سانت یه اندازه و دو سه میلی با هم فرق مکنن میترسم فرشم در اخر پرداخت شد بد در بیاد چکار کنم لطفا راهنماییکنید.

  • فاطمه خانم گفت:

   سلام من خیلی با علاقه میبافم فرشمو اما فرشم باید الان که لایه صدو هفتادو سه هستم بیستو و پنج سانت و دو میلی میشد اندازش اما بیستو هشت سانت هست چکار کنم تابعد از این فرش دیگه درست دربیاد

   • moeini moeini گفت:

    سلام بر شما
    خوشحالم با علاقه فرش میبافید.
    به طور کلی پس از اتمام بافت، فرش میتونه نسبت به اندازه دقیق، ۳الی۴سانتی متر بزرگتر یا کوچیکتر باشه و این عیب محسوب نمیشه. الان که متوجه شدین چند سانتی متر کارتون بالازده هستش، بابد کنترل کنید تا دیگه بیشتر نشه تا کارتون ایراد پیدا نکنه.
    به چند دليل فرش موقع بافت بالا میزنه :
    -به دليل چله کشي شل ،که براي اين مشکل مي تونيد از پيچهاي سردار استفاده کنيد و کارتون رو سفت کنيد .
    – به خاطر کم کوبيدن ، که براي فهميدن اين مساله مي توانيد علامت گذاری کنید با توجه به رجشمار فرشتون بررسی کنید هر ۷سانتی متر دقیقا چند رج باید باشه. اگه بالا زده بود يعني علت بالا زدگي فرش شما کم کوبيدن و یا اهسته کوبیدن دفه هستش .
    -به خاطر تراکم زياد چله ها ممکنه باشه. که بايد سعي کنيد چله ها رو مرتب کنيد. معمولاً بعد از شرو ع بافت اين کار خيلي سخته و بهتره همون ابتدا بعد از چله کشي ، چله ها رو مرتب کنيد تا بعداً دچار مشکل نشید.
    -ممکنه بخاطر سفت زدن پود نازک فرش بالا بزنه ، که بايد تمرين کنيد تا پود نازک رو شل تر بزنيد تا مشکلتون بر طرف بشه.
    امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه.
    موفق باشید

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   خوشحالم مطالب سایت قالی بافی براتون مفید واقع شده. خدمتتون عرض شود که نیازی نیست گره هایی که میزنید دقیقا یک اندازه باشن. حدودا یه اندازه باشن کافیه چند میلی کوچیک بزرگ باشن مشکلی نداره. موقعی که میدین پرداخت میکنن، فرش کاملا صاف و یکدست میشه. ضخامت فرشتون عین موکت نازک میشه و این عیب نیست. همه تابلوفرش ها وقتی پرداخت میشن، ضخامت کمی دارن.
   نگران نباشید کارتون ایرادی نداره به بافت ادامه بدین. ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا میبافید.

 134. مهشید خانم گفت:

  سلام خسته نباشید تشکر از لطفتون , من برا اولین بار تابلو فرش میبافم و چند روز پیش احساس کردمسه بار وقتی پود کشیدم دفعه رو بد زدم احساس مکنم زیگزاگ فرشم مثل قبل نیست قبلن پود نازک سخت پایین میومد اما الان کمی سخت هست دفه زدنمو مثل قبل کردم اما نگرانم زیگزاک درسرساز بشه یه راهنمایی کنید بجز خراب کردن لایه بافته شده

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   در نحوه دفه کوبیدن پود نازک باید دقت زیادی داشته باشین سفت نباشه. یعنی نخ پود نازک کاملا به صورت زیگ زاگ در بین تارها قرار بگیره. اگه بتونید با ناخن نخ پود نازک رو بالا بیارین یعنی خوب دفه کوبیدین. نحوه دفه کوبیدن به این صورت هستش که با نوک دفه نخ رو کم کم به پایین هدایت میکنید تا کامل بین تارها جای بگیره. اگه پود نازک رو سفت بکوبین ؛ به مرور زیگ زاگ فرش کم میشه و در فرش بالازدگی ایجاد میشه. و همچنین پود زدن هم در رجهای بعدی مشکلتر میشه.
   در صورت نیاز میتونید روی لینک زیر کلیک کنید. فیلم اموزش پود زدن هستش که کامل نحوه صحیح کوبیدن دفه در پود نازک و کلفت توضیح داده شده
   http://qalibafi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%af-%d8%b2%d8%af%d9%86/

 135. مهناز خانم گفت:

  سلام درود برشما , واقعا خدا قوت میگم , میشه بگید دفعه رو هنگام زدن به پود کلفت از زیر زیگزاف بزنیم یا بالایه زیگزاک لطفا مشگلو بگید ممنون و یسوال اندازه پرز یا همون نخ فرش هشت میلی خوبه من قبلانا چهار میلی زدم بعد هفت و الان هشت اندازه چهار سانت هم یک زدم واقعا ناراحت خراب بشه

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   وقتی پود کلفت رو در زیره زیگزاگ و بین تارها کشیدین، دفه میکوبید تا کاملا روی گره ها قرار بگیره. طول گره هایی که میزنید، بستگی داره پرداخت برجسته میخواهید انجام بشه یا نه. اگه میخواهید موقع پرداخت کارتون صاف و یکدست باشه، اندازه گره ها،نیم سانتی متر الی نزدیک های یک سانتی متر هم کافی هستش. برای پرداخت برجسته حداقل ۱ونیم الی۲سانت باید طول گره ها باشه.
   کار شما خوبه. به بافت ادامه بدین.
   موفق باشید

 136. سلام فرش من در رج ۸۱ هست اما متاسفانه از راست و چپ دچار فرو رفتگی شده ممکنه دلیل رو بفرمایید؟اگر زحمتی نیست جواب رو به ایمیلم بفرستید

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   احتمالا کناره های گلیم ابتدای کارتون رو محکم کوبیدین و باعث شده موقع بافت،مشکل پایین زدگی پیش بیاد یا اینکه ممکنه تارهای کناری فرشتون نسبت به سایر تارها سفتر باشه و مشکل پایین زدگی پیش بیاد. اگه تارهای کناریتون سفت هستن، کمی به کمک پیجوندن پیچ سره دار، تارها رو شل کنید سپس چون سایر تارها نسبت به تارهای کناری شل تر می شن، می تونید مثل چوب هاف که بالای دار قرار داره، یه میله لوله ای شل لاغری دقیقا عین چوب هاف، پایین چوب هاف قرار بدین تا تارها رو بکشه کمی سفت شن و مثل تارهای کناریتون کشش یک دستی داشته باشن.
   اگه تراکم تارهای کناری فرشتون کمه یعنی فاصله بین تارها زیاده، چون بافت صورت گرفته دیگه نمی شه فاصله تارها رو کم کرد. بنابراین بهتره قسمت هایی که دچار پایین زدگی شدن، نختون رو چند لا کنید تا کلفت شه بعد گره بزنید تا ارتفاع بافت بالا بیاد و با سایر قسمت ها یک سطح شه. این کار رو چند رج در میان انجام بدین دیگه مشکل فرو رفتگی کنار فرشتون برطرف می شه.همچنین موقع کوبیدن دفه هم دقت کنید که آهسته بکوبین تا مشکل پایین زدگی پیش نیاد.
   موفق باشید

 137. سمیرا خانم گفت:

  سلام.خسته نباشید خانوم معینی.رجشمار کار من ۴۸باید باشه .واسم چله کشی کردن دیدم تو هر هفت سانت ۵۶گره ست.یعنی عرض کارم نسبت ب طرح کوچیک شده.چله هام سفته.پود نازکو عالی میزنم پود کلفتم ۱۲لاست. ودفه هم خوب میزنم.ولی کارم نسبت ب اونی ک تو طرح زده نیم سانت بالا زده.چیکار کنم؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   بابت تاخیر در پاسخ دهی عذر می خوام.
   به علت اینکه رجشمار فرشتون رو موقع چله کشی نسبت به اندازه واقعی، بیشتر گرفتن، کمی عرض کارتون کمتر و ارتفاعش بیشتر شده.
   نگران نباشد. در کار بافت، اگه طول و عرض کارتون نسبت به اندازه دقیق محاسبه شده، ۳ الی ۴ سانتی متر بزرگتر یا کوچیکتر باشه، ایرادی نداره.
   کار بافتتون خیلی عالیه. ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا می بافید
   موفق باشید

 138. خانم احمدی گفت:

  سلام، یه سوال داشتم منظور از اینکه میگین طول گره. یک سانت باشه خوبه، یعنی بعد از گره زدن باید دنباله گره رو اندازه بگیریم؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   بله. وقتی گره میزنید،نباید طول گره ها، خیلی بلند یا کوتاه باشن.نیاز نیست دقیق اندازه گیری کنید. سعی کنید یک دست حدودا یک سانتی متر بلندی گره رو در نظر بگیرید سپس با قلاب سریع نخ رو ببرین و گره بعدی رو بزنید.در نهایت وقتی یک رج رو بافتین تموم شد، با استفاده از قیچی،بلندی کوتاهی گره ها رو مرتب کنید. البته می تونید کار قیچی رو انجام ندین بمونه وقتی فرش رو از روی دار پایین آوردین، میدین شخصی که فرش رو پرداخت می کنه، کاملا یک دست و یک نواخت فرشتون رو صاف می کنن.

 139. مرضیه خانم گفت:

  با سلام
  ببخشید من مجددا مزاحم شما میشم. چند تا سوال داشتم واقعا نیاز به کمک و راهنمایی شما دارم، خداوند خیر دنیا و آخرت را به شما بدهد که راهنمایی می کنید:
  ۱) نمی دانم به چه دلیل دو تا از شماره های تارهای تابلو فرش من، که اولین بار توسط استاد شماره گذاری شده بود نمی دانم به چه دلیل جابجا شده یعنی شماره های ۳۷۰ و ۳۶۹ جایشان عوض شده یعنی بعد از شماره ۳۶۸، تار ۳۷۰ قرار گرفته و بعد از آن تار ۳۶۹ . البته شماره ۳۷۰ دو تا تار رو قرار گرفته و ۳۶۹ که در کنار آن قرار گرفته دو تار آن زیر شده. حالا چکار کنم. البته چند رج اول اینگونه نبود و طبق شماره های آن گره می خورد و مشکلی نبود و حالا این دو شماره جایشان عوض شده. به این نکته هم اشاره کنم که این همان تارهایی بودند که جلوتر از رج آمده بودند و اینکه من در پودکشی نازک هم مشکل دارم. تو رو خدا کمک کنید چکار کنم.ممنونم
  ۲) چهار تار اول به عنوان کناره توسط استاد کناره پیچ شده(توسط نخ القاج که دور ۴ تار پیچیده می شود) به عنوان پود ضخیم هم بکار می رود حالا بعد از چند رج کناره پیچ ها کمی پایین تر از رجی است که باید پودکشی ضخیم (نخ القاج شود). سوال من این است که به جای یک دور پیچیدن دور ۴ تار، آیا می توان چند دور بپیچیم و بعد که همسطح رج شد، پودکشی کنیم؟
  ۳) برای پودکشی نازک و ضخیم توضیح دهید چون واقعا من در این دو قسمت مشکل دارم؟
  ۴) وسط رج تابلو فرش من کمی بالاتر از دو طرف آن شده یعنی به جای یک رج صاف و همسطح، دو طرف آن صاف، اما وسط آن کمی بالاتر شده. به این نکته هم اشاره کنم که اولین بار یادم هست که استاد مربوطه، بعد از زنجیره بافی وسط آن را مانند دو زطرف خوب دفه نزد. حالا سوال من این است که ممکن است بالا زدگی وسط رج برای بافت و اندازه تابلو فرش مشکل ایجاد کند؟

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   خواهش می کنم انجام وظیفه ست. برای راهنمایی و پاسخ گویی درخدمتم.
   درمورد سوال اولتون عرض شود که ممکنه نخ پود ضخیم یا پود نازک رو وقتی از لابه لای تارها عبور میدادین، اشتباهی دوتا رو یا دوتا زیر تار کنار هم رد کردین و باعث ایجاد اختلال در ترتیب شماره تارها شده. اگه تازه متوجه شدین که دوتا تار رو یا دوتا تار کنار هم زیر قرار گرفته، پیشنهاد می کنم چند گره رو بشکافید نخ پود زیرش رو که اشتباه کشیده رو با قیچی ببرین و دوباره فقط اون تیکه رو با مقداری نخ کوتاه، پود بکشین. سپس چند تا گره رو مجدد روش ببافین و ادامه کارتون رو انجام بدین. نحوه کوبیدن پود نازک خیلی اهمیت داره. اگه خوب نکوبید کارتون دچار بالا و پایین زدگی میشه. باید موقع کوبیدن پود نازک، با نوک دفه، نخ پود رو حالت دونه دونه کم کم پایین بکشین تا حالت زیگزاگ بین تارها جای بگیره.
   پیشنهاد می کنم روی لینک زیر کلیک کنید. حاوی فیلم آموزش پود کشی ضخیم و نازک هستش. کاملا واضح مرحله به مرحله توضیح دادم که چطور صحیح عمل پود کشی رو انجام بدین.

   http://qalibafi.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%86/

   امیدوارم براتون مفید واقع بشه.
   درمورد سوال دومتون عرض شود که برای شیرازه پیچی کنار کارتون، معمولا از نخ خامه(نخی که از پشم گوسفند ساخته شده) یا نخ مرینوس استفاده می کنن. یعنی با همون نخی که می بافید، مقداری نخ به شکل توپ کوچیک کنار کارتون آویزون می کنید بعد از هر رج بافتن، یک یا دو روز به دور تارهای شیرازه می پیچید. اگه سطح شیرازه تون با رجی که می بافید، کوتاهتره، می تونید چند دور بپیچید تا کمی ارتفاعش بالا بیاد اما سعی کنید زیاد ضخیم نشه و زیبایی بهم نخوره. به این صورت عمل کنید که بعد از هر رج به صورت یک نواخت، دو دور بپیچید تا کم کم ارتفاع شیرازه بالا بیاد.
   در مورد سوال اخرتون عرض شود که عوامل مختلفی باعث بالا زدگی می شن. باید از همون اول که احساس کردین داره کارتون موج دار میشه، کنترل کنید تا بیشتر نشه و مشکل ایجاد نشه. اول تارهاتون رو بررسی کنید اگه تارها ی وسط کارتون نسبت به کناره ها، شل باشن باعث بالا زدگی میشه. اگه چندتا تار شل بودن، می تونید یه میله لوله ای شکل بردارین مثل خودکار و مثل چوب هاف در بین تار ها در بالای دارتون قرار بدین تا تارها کشیده بشه و سفت بشه. موقع کوبیدن دفه هم دقت کنید هر جا حس کردین بالازده شده، کمی محکمتر بکوبین تا یک سطح بشه. تراکم تارهای چله هم تاثیر در بالازدگی داره. اگه فاصله تارها خیلی فشرده هستش، کمی فاصله بدین. البته اگه چند رج بافته باشین، دیگه زیاد فاصله دادن به تارها فایده نداره. فقط باید در کوبین پود نازک و کوبین دفه خیلی دقت کنید تا بالازدگی کنترل بشه.
   موفق باشید

 140. خانم کریمی گفت:

  باسلام وتبریک سال جدید
  اگر قسمتی از بافت فرش پایین تر از قسمت دیگر باشد چگونه آن را اصلاح کنیم؟
  باتشکر وآرزوی سال خوب برای شما.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما هنرجوی گرامی سال نو مبارک!
   اگه در حین بافت احساس کردین که فرشتون داره دچار بالازدگی یا پایین زدگی میشه،موقع دفه کوبیدن و پود کشیدن،تنظیم کنید.جاهایی که بالازده هستش،محکمتر دفه بکوبین و جاهایی که پایین زده هستش،چند لا پود ضخیم بکشید و کمی آهسته تر دفه بکوبید.
   همیشه موقع بافتن،متر کنارتون باشه از هر ۷سانتی متر که بافتین،اندازه گیری کنید ببینین اگر یک سمت فرشتون بالا یا پایین بود،همون موقع در چند رج با دفه زدن و پود زدن کنترلش کنین تا تنطیم شه.وگرنه بعد از اتمام کار در حین پایین کشی از دار،دیگه نمیشه کاری کرد.
   عوامل مختلفی باعث ایجاد بالا و پایین زدگی در بافت فرش میشه که باید کنترل شن. از جمله شلی یا سفتی تارها و یا تراکم تارها یعنی فاصله نامناسب تارها همچنین ضخامت نخ بافت.
   برای رفع بالا و پایین زدگی،فیلم آموزشی تهیه کردم که می تونید روی لینک زیر کلیک کنید و فیلم آموزشی رو دانلود کنید.
   http://qalibafi.ir/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86/
   نگران نباشید.اگه کارهایی که در فیلم آموزشی توضیح دادم ، انجام بدین،نتیجه مطلوبی می گیرین و تا حدودی می تونین از روند ایجاد بالازدگی و پایین زدگی جلوگیری کنید.
   موفق باشید

 141. خانم کریمی گفت:

  باسلام
  برای پایین کشی فرش چه کار باید کرد.باتشکر

 142. خانم کریمی گفت:

  با سلام وتشکر فراوان بابت راهنمایی های مفیدتان
  اگر روی یک دار دوتابلو فرش باشد پایین کش فرش چگونه است؟

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   ممنون که از وب سایت قالی بافی خرید انجام دادین.خوشحالم براتون مفید واقع شده.
   روی دار می تونید چندین فرش ببافید. ابتدا فرشی که از همه بالاتر هستش رو قیچی می کنید سپس فرش زیری رو قیچی می کنید. به همین ترتیب هر چند تا فرش که بافته باشید، به ترتیب از دار،پایین می کشید.
   روی لینک زیر کلیک نمایید.تصویری از نمونه داری است که چندین فرش روی آن بافته شده.
   http://qalibafi.ir/wp-content/uploads/chand-farsh1.jpg
   توجه نمایید، حتما وقتی چوب تسمه رو وارد می کنید تا فرش دوم رو ببافید، چوب تسمه، خیلی عریض باشه. حداقل ۱۰ سانتی متر عرض داشته باشه چون وقتی می خواهید فرش زیری رو قیچی کنید، از وسط چوب تسمه باید قیچی کنید تا مقداری از نخ چله برای فرش اول به عنوان ریشه فرش محسوب بشه و مقداری هم برای فرش دوم محسوب بشه.
   در تصویر که ملاحظه کنید، چوب و خط کش هایی با عرض کم استفاده شده. شما حتما از چوب هایی عریض استفاده کنید. البته اندازه ریشه فرش، بستگی داره به اندازه فرش که چه قدر باشه. چون ما فرش کوچکی بافتیم، از چوب تسمه با عرض کمی استفاده کردیم اما بهتره حتما حداقل ۱۰ سانتی متر باشه تا ریشه های آویزانی فرش کوتاه نباشه و زنجیره بافته شده ابتدا و انتهای فرش، سر نخوره بیاد سمت بیرون.
   امیدوارم توضیحاتم براتون مفید واقع شده باشه.
   موفق باشید.

 143. خانم زمانی گفت:

  سلام
  خيلي خيلي ممنونم از سايت خوب و موثرتون خدا خيرتون بده واقعا كمكم كرديد.ميخواستم اگه ميشه بفرماييد يه فرش تمام ابريشم چقدر مايه(هزينه)ميخواد و اينكه بعد از بافتش بازار براي فروش خوبه؟ميشه راحت بفروش رسوند؟با تشكر

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   ممنونم از حسن توجهتون. خوشحالم براتون مفید واقع شده.
   نخ چله ابریشمی، کیلویی حدودا ۲۵۰هزار تومان است. نخ ابریشمی برای بافت هم کیلویی حدودا ۱۲۰هزار تومان است.
   معمولا یک کیلو نخ چله و متناسب با نقشه فرش، چند گرمی نخ ابریشمی از هر رنگ برای بافت تهیه می کنن.
   اگه با نخ ابریشمی چله کشی انجام بدین، و طرحی ریز، برای فرش زیرپایی ببافین. بازار فروش خوبی داره.
   به عنوان مثال برای فرش ۱متر در۱متر با طرح ریز ماهی، اگه یک و نیم ملیون هزینه کرده باشین، حدودا ۵ملیون در بازار فرش فروشان، ازتون میخرن.
   موفق باشید

 144. خانم شهباز گفت:

  سلام خدمت خانم معینی .من میخاستم تابلو فرشی با ۵۲۰ گره بزنم و چون دار قالی من ۱۳۰ هست میخاستم بدونم چند گرم چله ۹ لا نیاز دارم.و سوال دیگم اینه که وختی میپرسند دار تون را یک طرفه میخاید بزنید یا دو طرفه منظورشون چیه مگه نباید کلا دو طرفه باشه اگه ممکنه منا راهنمایی کنید .ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   بستگی داره ارتفاع فرشتون چه قدر باشه. احتمالا اگه ۱۵۰ گرم نخ چله بخرین کافی میشه.
   بعضی از دارها رو می شه یک طرفه چله کشی کرد اما بیشتر این کار رو عشایر روی دارهای زمینی انجام میدن. شما که چله کشی ترکی روی دار عمودی انجام میدین، بهتره برای بافت فرشتون، دو طرفه چله کشی کنید و کمی که بافتین، می تونید بچرخونید و تارها پشتی رو بیارین جلو و ادامه بافت رو انجام بدین. همچنین می تونید پشت دارهم چوب هاف و چوب تسمه وارد کنید، دو طرف دار، دو نوع فرش متفاوت ببافید.

 145. مریم خانم گفت:

  باسلام
  ریشه فرشم رو به تناسب کوچکی تابلو فرشم کوتاه کردم ریشه حدودا ۲٫۵ سانت میباشد وزنجیره ها به پایین سور میخورن .چه کارکنم؟ آیا تو فروشش تاثیر داره
  با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   برای اینکه زنجیره سر نخوره از تارهای ریشه بیرون نیاد، میتونید تارهای ریشه رو سه تا سه تا بردارین و حالت گیس بافت ببافین یا اینکه دوتا دوتا تارها رو بهم ساده گره بزنید تا زنجیره سرنخوره بیاد پایین.
   بهتره طول ریشه ها بلند باشه تا حالت گیس بافت،بافته بشه هم زیباتر میشه هم زنجیره سر نمیخوره بیاد پایین. در کل زیاد تاثیر چشم گیری روی کاهش قیمت فرشی که بافتین نداره. از این به بعد سعی کنید بلند تر بگیرین.
   موفق باشید

 146. مریم خانم گفت:

  باتشکر فراوان از راهنمایی های خوبتون ممنون از لطفتون

 147. مهلا خانم گفت:

  سلام خسته نباشید ، من در حال بافت یه تابلو فرش هستم ، نخ چلم موقع چله کشی تموم شد و از نخ دیگه ای استفاده کردم ، حالا به گره ای که ایجاد شده رسیدم ،این گره پشت قاليم هست ، این گره رو باید چکار کنم ؟ موقع بافت بیارم جلو قالی تا بین نخ های دیگه دیده نشه یا همون پشت قالی باید باشه ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

 148. خانم ابراهیمیان گفت:

  سلام عزیزم..دوست عزیز من علاقه زیادی به یادگیری قالی بافی دارم..و هیچ سر رشته ای در این مهارت ندارم..میخام با سایت خوبتون شروع به یادگیری کنم اما چندتا سوال دارم..
  هزینه شروع کار چقدر است و اینکه ایا در تمام مراحل کار پر خرجی هست !??
  من یه دار قالی میخام بخرم که هم برای کارهای کوچک مثل تابلو فرش و فرش زیر پایی استفاده بشه !ایا امکانش هست!??اگر هست دار چند در چند باید خرید!?چه جنسی!?و در چه قیمتی !?
  از کجا باید لوازم قالی بافیو تهیه کرد!??
  ایا میشه درامد زایی کرد!??
  معذرت میخام که زیاد سوال پرسیدم.اگر امکانش هست لینک دانلود فیلم اموزشیو برای من ایمیل کنید
  خیلی ممنون از توجه و سایت خوبتون

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما بزرگوار!
   خوشحالم که با عشق و علاقه،هنر زیبا و اصیل ایرانی رو میخواهین یاد بگیرین.
   ان شاءالله ما هم کمکتون می کنم تا با سرانگشتان هنرمندتونٰ فرشی زیبا ببافین و از دیدنش لذت ببرین.
   قالی بافی رو اگه با علاقه و پشتکار انجام بدین ،هم درآمد زا هستش و هم باعث آرامش روح و لطافت قلب می شه.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کسب درآمد با قالی، روی لینک زیر کلیک بفرمایید
   http://qalibafi.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C/

   سایت قالی بافی،فروش ویژه پکیج کامل آموزش قالی بافی رو برای شما تدارک دیده.به شما تمامی مراحل قالی بافی رو همراه فیلم های آموزشی و کتاب و طرح های شطرنجی برای بافت،آموزش می دهیم.
   با استفاده از خرید پکیج آموزش قالیبافی، شما با نازل ترین قیمت،آمادگی لازم رو به دست میارین و به راحتی بافت قالی رو می تونید با نگاه کردن به فیلم های آموزشی شروع کنید بدون اینکه نیاز به کلاسهای پرهزینه و وقت گیر فنی حرفه ای داشته باشین.
   همچنین همواره پشتیبان شما هستم و پس از خرید پکیج آموزشی،برای راهنمایی و پاسخ گویی درخدمتم.
   پیشنهاد من به شما این هستش که دی وی دی پکیج کامل آموزش قالی بافی رو از وب سایت قالی بافی ما خرید کنید تا با فیلم های آموزشی که کیفیت فوق العاده بالایی دارند، بتونین آمادگی لازم رو برای بافت به دست بیارین.و دیگه نیازی نباشه برای آموزش،وقت صرف کنید خارج از منزل برین.پس از خرید، بسته حاوی دی وی دی آموزش بافت قالی، دو روزه از طریق پست، درب منزل تحویل میگیرین.
   بهتون اطمینان خاطر میدم که با تماشای فیلم های آموزشی که براتون تدارک دیده شده،می تونید با ابزارهای بافت آشنا بشین و مرحله به مرحله کار بافت فرش رو در منزل از صفر شروع کنید و با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا ببافین و از دیدنش لذت ببرین.
   من هم کمکتون می کنم و پاسخگوی سوالاتتون هستم.
   موفقیت از آن شماست.
   با همت و پشتکاری که دارین،حتما به خواسته هاتون می رسین.ان شاءالله
   جهت خرید دی وی دی اموزش بافت قالی، روی لینک زیر کلیک بفرمایید
   http://qalibafi.ir/shop

   اگه دار کوچیک برای آموزش می خواهیدحدودا ۳۵ هزار تومان قیمتش می شه. اگه در منزلتون فضای کافی دارین و می خواهین آینده قالیچه کوچکی ببافین، اندار دار استاندارد یعنی ۱۲۰ در ۱۳۰ سانتی متر مناسب هستش.در زمینه قیمت دقیق انواع دار ، ان شاءالله هفته آینده در سایت برای فروش قرار می دهیم. در حال حاضر پکیج کامل تجهیزات بافت فرش، که شامل دفه، قلاب، سیخ و قیچی از بهترین نوع می باشد، ۶۱ هزار تومان هستش. برای خرید می تونید روی لینک زیر کلیک بفرمایید. قیمت تکی ابزارها هم موجود هستش.
   http://maharati20.ir/shop/
   به طور کلی می شه حدودا با ۱۵۰هزار تومان، کار بافت فرش رو شروع کرد.که شامل ۶۰ هزار تومان ابزار بافت، ۳۰ هزار تومان دار ، ۱۸ هزار خرید دی وی دی اموزشی، حدودا ۱۵ هزار هزینه حمل ابزار و دار و دی وی دی آموزشی درب منزل. مقداری نخ برای بافت، حدودا ۳۰ هزار تومان.
   موفق باشید.

 149. خانم ابراهیمیان گفت:

  مرسی از محبت و پاسختون…آخه در سایتتون من دیدم یجایی قیمت نخ های ابریشمی رو قیمت بالایی گفته بودین…من اتوکد بلدم میتونم با کد نقشه طراحی کنم؟؟نقشه چهره هم میشه طراحی کرد؟؟و اینکه نکفتین دار رو از کوجا تهیه کنم؟؟
  مرسی از لطفتون

  • moeini moeini گفت:

   خواهش می کنم. انجام وظیفه ست.
   نخ های ابریشمی بسیار ظریف و گرون هستن. برای شروع بافت ، اصلا توصیه نمی کنم نخ ابریشمی تهیه کنید چون چشمهاتون آسیب می بینه. اول باید نا نخ های درشت ببافید بعد رفته رفته با نخ های ریز،طرح های ظریف ببافید.به این ترتیب سلامتیتون هم به خطر نمی افته.
   برای شروع بافت، خوبه با نخ خامه یا مرینوس شروع کنید. نخ خامه کیلویی حدودا۲۰هزار تومان هستش. نخ مرینوس کیلویی حدودا ۷۰ هزار تومان هستش. برای شروع بافت یه طرح کوچیک،۲۰۰ گرمی بخرین کافی میشه.
   در وب سایت قالی بافی، فیلم آموزش طراحی نقشه فرش با نرم افزار اتوکد قرار دادیم. جهت دانلود فیلم آموزشی می تونید روی لینک زیر کلیک بفرمایید.
   http://qalibafi.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-2/
   البته اموزشهای جامعتر در زمینه طراحی نقشه فرش با اتوکد، ان شاءالله به زودی در قالب دی وی دی ارائه خواهیم داد و از طریق وب سایت قالی بافی در اختیار شما بزرگواران قرار می دهیم.
   دار قالی بافی رو می تونید به مغازه های جوشکاری هم سفارش بدین براتون بسازن و یا اینکه در منطقه خودتون اگه تعاونی قالی بافی وجود داشته باشه می تونید مراجعه کنید و بخرین.
   ما هم ان شاءالله هفته آینده، انواع دار قالی بافی همراه قیمت و دکمه خرید در سایت قرار میدیم تا شما علاقه مندان به بافت قالی، بتونید اینترنتی خرید انجام بدین همراه همه ابزارهای بافت قالی و دی وی دی آموزشی، درب منزل تحویل بگیرین.

 150. خانم ابراهیمیان گفت:

  عزیزم من اگه بشه میخام دانلود کنم ..باید چیکا کنم؟؟

  • moeini moeini گفت:

   خوشحالیم که وب سایت قالی بافی رو برای آموزش بافت قالی انتخاب کردین.
   برای خرید پکیج کامل آموزش بافت قالی، روی لینک زیر کلیک بفرمایید
   http://qalibafi.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C/

   سپس در صفحه باز شده روی دکمه خرید کلیک بفرمایید.
   سپس دکمه خرید به دکمه پرداخت تبدیل میشود روش کلیک می کنید.
   سپس در صفحه باز شده، آدرس ایمیلتون رو دقیق وارد می کنید. نام و نام خانوادگی هم تایپ می کنید و روی دکمه خرید کلیک می کنید.
   سپس در صفحه باز شده، روی دکمه سبز رنگ وسط صفحه که نوشته واریز از طریق کارتهای شتاب،کلیک بکنید.
   سپس در صفحه باز شده، اطلاعات کارتتون رو وارد کنید و روی دکمه پرداخت کلیک بفرمایید. عملیات خرید تمام می شود.
   لینک دانلود فیلم آموزشی نمایش داده میشه می تونید روش کلیک کنید تا دانلود شروع بشه همچننین لینک دانلود به آدرس ایمیلتون هم ارسال می شه می تونید بعدا هم دانلود بکنید.
   هنرجوی گرامی، پیشنهاد می کنم دی وی دی آموزش قالی بافی رو بخرین خیلی بهتر هستش و فیلم ها با کیفیت عالی مفصل آموزش داده شده.
   اگه تمایل داشته باشین، می تونم برای اینکه کارتون راحت تر بشه، شماره کارت بانکی بدم خدمتتون، مبلغ ۲۳هزار تومان واریز کنید.(قابل شما رو نداره)که ۱۸ هزار تومان پول دی وی دی هستش و ۵ هزار تومان هزینه پستی. بلافاصله براتون پست می کنیم یک روزه مامور پستی بسته حاوی دی وی دی آموزش قالی بافی میاره درب منزل تحویل میگیرین.
   باز هم اختیار با خودتون هستش. هر طور تمایل داشتین، می تونید از طریق فروشگاه قالی بافی،خرید انجام بدین یا اینکه به ما اطلاع بدین، شماره کارت میفرستیم،پس از واریز وجه،براتون پست می کنیم.
   امیدوارم براتون مفید واقع بشه
   باز هم سوالی داشتین، درخدمتم.
   موفق باشید

 151. خانم ابراهیمیان گفت:

  عزیزم من سفارش دادم هم دی وی وی هم پکیج وسایل بافت.کی بدستم میرسه؟

  • moeini moeini گفت:

   خیلی ممنون که از وب سایت قالی بافی خرید انجام دادین.
   ان شاءالله فردا بعداز ظهر با شماره موبایلتون تماس می گیریم و جزیات قیمت و اندازه دار رو هم خدمتتون ارایه می دیم. اگه تمایل داشتین، دار هم به همراه دی وی دی آموزشی و سایر ابزارهای بافت قالی، براتون پست می کنیم.حداکثر دو روز بعد درب منزلتون میارن.

 152. ازاده خانم گفت:

  سلام خسته نباشین من دارم تابلو فرش میبافم که الان تخته مهار من کج شده و باعث شده کار منم کج بشه الان من باید چیکار کنم؟پیچ های سردار هم شل کردم ولی تخته مهار درست نشد لطفا کمکم کنید

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   خیالتون راحت باشه. ایرادی نداره تخته شما که کج شده، کار بافتتون کج نمیشه. همون طور کار بافتتون رو طبق روال ادامه بدین. وقتی فرشتون رو از دار پایین بکشین، میبینین که صاف هستش. برای خود من هم این مشکل پیش اومده بود. بعد از اینکه فرش رو از دار پایین آوردم دیدم کج نیست مشکلی نداره.
   موفق باشید

 153. مهشید خانم گفت:

  سلام. وقتی بیمه برای بازرسی میاد روزی حداقل چند گره باید زده باشم؟
  یکی میگه ۳۰۰۰ گره ، یکی میگه ۳ رج…
  راستش من گیج شدم میشه شما بفرمایید حداقل چقدر لازمه؟
  با سپاس فراوان.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   استانداردی که بیمه قالی بافی تعیین کرده به این صورت هستش که هر ۳ ماه، یه قالیچه نیم متری ببافی. اینطور نیست که روزی چند گره یا چند رج ببافی.معمولا هر۶ ماه، بازرسی انجام میشه اما در قوانین اومده در سه ماه، نیم متر بافته باشین.

 154. سلام فغانی هستم.من قالی زرع چرک میبافم حدود ۵۰رج از قالی رو قبلا دوستم بافته بوده و من الان ک کار را دستم گرفتم متوجه شدم ی سمت قالی ی چله اضاف هست لطفا بگید با اون یک تار چ کنم

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   ممکنه بافنده قبلی، موقع گره زدن، بجای اینکه دوتا تار برداره، ۳ تا برداشته و باعث شده یک تار اضافه بیاد یا اینکه یه تار رو جا انداخته و نبافته. شما اون یه دونه تار در کنار کارتون، به عنوان تار شیرازه مد نظر بگیرین و یک رج که بافتین ، یک دور به دورش شیرازه بپیچین. در رج بعدی دقت کنید برای هر گره دقیقا دوتار استفاده کنید و تاری رو جا نذارین تا در نهایت تاری اضافه نیاد. و به این ترتیب مشکلی پیش نمیاد.

 155. نسیم خانم گفت:

  سلام.
  یه طرف قالیم حدود ۶ میلیمتر بالا زده بود.چون بافت سخت شده بود قالی رو چرخوندم طوری که همون ۶ میلیمتر بالا زده باشد که بتونم درستش کنم. ولی وقتی پود میزنم با ضربه دفه سمت راست پایین میره . چله ها هم سفته ولی نمیدونم چرا میچرخه. لطفا زودتر راهنمایی کنید.
  ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   وقتی میخواهید قالی رو بچرخونید، چوب تسمه رو خارج میکنید. بخاطر همین موقع کوبیدن دفه، فرشتون کمی میچرخه. سعی کنید یک نواخت دفه بکوبید یه طرف رو محکم دفه نکوبید که بیشتر بچرخه. البته اگه پیچ سره دار رو سفت کنید، زیاد فرش نمیچرخه و سفت باقی میمونه.
   موفق باشید

 156. سارا خانم گفت:

  سلام
  من یکی از هنرجویان قالی هستم و برای اولین بار دارم تابلو فرش میبافم فقط یه مشکلی دارم اینکه نمیدونم نخ هامو چجوری بچینم که راحت بهشون دسترسی پیدا کنم و همین سرعت بافتم رو پایین میاره و وقتی میبینم که چقدر کم بافتم انگیزم رو از دست میدم.
  لطفا کمک کنید که چطوری نخ هارو درست کنم.
  ممنون میشم اگه جوابم رو بدید و بهتون تبریک میگم بخاطر سایت بی نطیرتون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بانوی هنرمند
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.سپاس از حسن توجهتون.
   خدمتتون عرض شود که می تونید لوله ای بالای دارتون قرار بدین و به صورت چند ردیفه توپ های نخ رو ازش آویزون کنید.
   به عنوان مثال روی لینک زیر کلیک کنید.لینک زیر حاوی عکسی هستش که برای آویزون کزدن ۷۰ توپ نخ،از میله لوله ای استفاده کردن و دو ردیف توپ نخ رو آویزون کردن.شما هم می تونید چنین کاری انجام بدین.
   http://qalibafi.ir/wp-content/uploads/20151013_165408-e1444903516751.jpg
   امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه.
   موفق باشید

 157. حوا خانم گفت:

  سلام خانم معینی خسته نباشید .باز مزاحم شدم ..میشه کمکم کنید .. ی جدول کامل بگید ک مثلا چ نخی برای چ رجشماری استفاده میبشه ؟ مثلا این سوال میپرسن در چله کشی ترکی با نخ ۹ لا در ۷ سانتی متر چ مقدار باید تار نخ باشد .جوابش زده ۹۸ ..این ۹۸ چجور بدست میاد ؟یا این سوال ک کدامیک از نمرات خامه زیر برای فرش ۲۵ رجع است ؟ جوابش زده ۵٫٫ این چجور میشه فهمید ؟ و این سوال برای بافت فرش ۴۰ رجع کدامیک از نخ چله های زیر مطلوب است جوابش زده ۱۲ .. من دو هفته دیگه امتحان دارم بار اول قبول نشدم این بار میخوام یاد هم بگیرم .. جزوه هم از سایت شما خریدم .. اگه میشه کمکم کنید ی توضیح بدید . یا جدول خودتون زحمت بکشید بنویسید .. تا بدونم شماره های مختلف نخ برای چ رجشمارهایی استفاده میشه .. هر سایتی سر زدم نبود ک بدونم .. ممنون از شما

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   برای شما تصویری از جدولی قرار دادیم که نسبت بین مواد اولیه و رجشمار نخ ها نشان داده شده. لطفا روی لینک های زیر کلیک بفرمایید.
   http://qalibafi.ir/wp-content/uploads/94.jpg

   http://qalibafi.ir/wp-content/uploads/95.jpg

   خدمتتون عرض شود که بر اساس تجربه هم می شه فهمید چه نمره نخی برای چه رجشماری مناسب هستش. به عنوان مثال نخ چله شماره ۱۲ برای رجشمار۴۵ مناسب هستش. نخ چله شماره۱۵ برای رجشمار ۴۰ مناسب هستش. نخ چله شماره ۱۸ برای رجشمار ۳۵ مناسب هستش. به عنوان مثال رجشمار۵۰ یعنی در هر ۷ سانتی متر باید با نخ چله ۹ لا، ۱۰۰تار چله کشی انجام بدهید. چون هر گره نیاز به دو عدد تار داره. بنابراین عدد رجشمار را دوبرابر می کنید تعداد تارها در ۷ سانتی متر به دست می آید. ۹۸را تقسیم بر۲ کنید میشه ۴۹٫ یعنی رجشمار اون فرش ۴۹ بوده. رجشمار هم که یعنی تعداد تارها در هر۷ سانتی متر. اینجا هم میشه ۹۸ عدد تار.
   به هر حال باید کمی حفظ کنید. اینکه چه نمره نخی برای چه رجشماری استفاده می شه.
   برای راهنمایی بیشتر می تونید کتاب آموزش هنر قالی بافی خانم پوران دخت نیرومند رو از کتابفروشی ها خرید بفرمایید. همچنین در وب سایت قالی بافی نیز کتابی قرار دادیم می تونید خرید بفرمایید. روی لینک زیر کلیک بفرمایید.
   http://qalibafi.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7/

   برای قبولی در آزمون قالی بافی، حتما کتاب خانم پوران دخت نیرومند رو خریداری بفرمایید. حتما قبول می شید.
   موفق باشید

 158. زهرا خانم گفت:

  سلام. من در حال بافت تابلو فرش (بافت تبریزی) هستم. میخواستم بدونم اگه نخ دو لایه استفاده کنم کارمو خراب میکنه؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بانوی هنرمند
   اگه کمی از کارتون رو با نخ تک لا بافتین، دیگه نباید دولا کنید. چون در تابلوفرشتون مشخص میشه جاهایی ضخیم و نازک هستش و طرح بهم میریزه. از همه مهمتر اینکه زود نختون تموم میشه و نخ کم میارین.

 159. نرگس خانم گفت:

  سلام
  من میخواستم یه تابلو فرش تمام ابریشم با رج شمار ۸۰ از تابلو عصر عاشورای استاد فرشچیان ببافم میشه راهنماییم کنید که:
  اصلا شدنیه؟
  و نخ و نقشه خوب و با کیفیت از کجا میتونم تهیه کنم؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بانوی هنرمند
   رجشمار ۸۰، فوق العاده ریز هستش. اگه پول به اندازه کافی دارین و نیز تجربه کافی در بافت فرش دارید، میتونید ببافین. ولی چون خیلی ریزه، هم چشمهاتون اسیب میبینه و هم خیلی کند پیش میره. پیشنهاد میکنیم رجشمار ۶۰ببافین بهتره.
   جهت کسب اطلاعات در زمینه نخ باکیفیت ابریشمی برای بافت،با شماره اقای مهارتی ۰۹۳۵ ۲۵۳ ۰۴۲۴ تماس حاصل بفرمایید.
   موفق باشید.

 160. نگین خانم گفت:

  سلام ببخشید من درحال بافت تابلو فرش هستم یکی از نخ های چله ام پوکیده چطور میتونم ترمیم کنم

 161. مریم خانم گفت:

  با سلام.
  اگر بخواهیم پایین یک قالیچه که میخواهیم ببافیم اسم خودمون رو بنویسیم لطفا راهنمایی میکنید که چه تغییری در نقشه بدهیم؟واینکه امکانش هست که از جایی که نقشه رو میخریم بخواهیم که اسمم رو زیر نقشه بنویسه یا خودمون حتما باید نقشه رو کشیده باشیم؟با تشکر فراوان از شما.خیلی ممنون میشم اگر پاسخ روبه ایمیلم بفرستید چون سوال ها زیاد هست شاید نتوانم جوابم رو پیدا کنم.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بانوی بزرگوار
   ممنون که با وب سایت قالی بافی ارتباط برقرار نمودین.
   برای اینکه اسمتون رو پایین فرشتون ببافید، میتونید روی کاغذ شطرنجی اسمتون رو بنویسید به این صورت که مربع ها رو رنگ کنید سپس در کادر کنار فرش که ساده بافی انجام دادین، رج به رج طبق نقشه شطرنجی که کشیدین، ببافید.
   پاسخ به ادرس ایمیلتون هم ارسال گردید.
   موفق باشید

 162. مریم خانم گفت:

  سلام.میشه لطفا طرز نقشه خوانی قالی و قالیچه رو بهم یاد بدهید؟بنده به صورت تجربی بافت ترکی را از یه دوست که بهش دسترسی ندارم یاد گرفته ام وروی کوچکترین دارتا به حال ۴فرش بافته ام وبه علت کوچکی رج راگم نمی کردم والان میخواهم قالیچه بزنم میشه برایم توضیح دهید نقشه خوانی سنتی راحت تر چگونه است؟خیلی ممنون.خداقوت

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   شما که نقشه های کوچک رو تونستین ببافین پس در زمینه نقشه خوانی سنتی مشکلی ندارین. منظور از نقشه های سنتی، همون نقشه هایی هستن که روی کاغذ های شطرنجی کشیده شدن. نقشه خوانی نقشه های شطرنجی هم به این صورت هستش که سطر به سطر نقشه خوانی انجام می دهید بدین ترتیب که از یک سمت شروع می کنید به نقشه خوانی و روی دار هم از همون سمت شروع می کنید به بافتن. به عنوان مثال از سمت راست نقشه نگاه می کنید در سطر اول مثلا ۵تا مربع ابی رنگ هستش بنابراین شما هم روی دار از سمت راست ۵ عدد گره با نخ ابی میزنید. بعدش مثلا ۷تا مربع قرمز هستش. شما هم روی دار ۷تا با نخ قرمز گره می زنید. … به همین ترتیب تا انتهای سطر را می خونید و می بافید بعد پود می کشین سپس سطر بعدی نقشه رو می بافید که اصطلاحا می گن رج. یعنی به هر سطر نقشه که می بافید ، اصطلاحا “رج” گفته می شه.
   فرقی نمیکنه نقشه بزرگ باشه یا کوچیک، نقشه خوانی نقشه های سنتی به همین صورت هستش.
   برای نقشه خوانی سنتی کمی باید زیاد دقت کنید چون در نقشه های بزرگ ، ترکیب رنگی کمی بیشتره و چشمهاتون هم ممکنه در شمارش مربع های ریز دچای خطای دید بشه بخاطر همین برای راحتی کار، امروزه از نقشه های کامپیوتری که در اصطلاح نقشه کددار هم گفته می شه، استفاده می کنن. نقشه خوانی خیلی راحته چون به وسیله کامپیوتر نقشه خوانی روی کاغذ انجام شده شما فقط به شماره رنگی که نوشته شده، تارهایی رو گره میزنید.
   برای راهنمایی بیشتر، روی لینک زیر کلیک بفرمایید. می تونید فیلم آموزشی نقشه خوانی کددار رو دانلود کنید تا بهتر متوجه توضیحاتم بشید.
   http://qalibafi.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C/
   باز هم سوالی داشتین، برای راهنمایی درخدمت هستیم.
   موفق باشید

 163. نرگس خانم گفت:

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  من توی تابلو فرشم از شیرازه متصل استفاده میکنم اما الان وسط های بافت تابلو فرش هستم که نخ شیراز داره تموم میشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید که برای ادامه کار چه کار باید بکنم؟؟؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   ممنون از حسن توجهتون. بابت تاخیر در پاسخ دهی عذر میخواهیم.
   خدمتتون عرض شود که وقتی نخ شیرازتون تموم شد؛ میتونید دوباره مثل شروع کارتون، مقداری نخ بردارین، به تارهای شیرازه وصل کنید به این صورت که مقداری نخ بردارین از وسط تا کنید، قسمت تا شده رو از پشت تارهای شیرازه رد کنید و نوک نخ رو از داخل حلقه ای که ایجاد کردین خارج کنید. به این صورت یک گره ایجاد میشه پس از بافت هر رج، شیرازه میپیچید. اضافه نخ شیرازه قبلی هیچ معلوم نمیشه نگران نباشید نخ جدید که گره میزنید، روی ادامه شیرازه قبلی قرار میگیره.
   موفق باشید

 164. مریم خانم گفت:

  سلام.ممنون بابت سایت خوبتون.من فیلم بافت کامپیوتری رو دانلود کردم و خیلی خوب بود فقط سه تا سوال دارم.۱اینکه تو بافت کامپیوتری تعداد چله چقدر باشه وچجوری محاسبه میشه۲اینکه رجشمار یه فرش رو چجوری به دست میارن۳اینکه من فقط بافت ترکی بلدم میشه کامپیوتری ببافم یا باید حتما بافت هنری بلد باشم؟ببخشید که سوالات طولانی شد.خیلی ممنون از شما.
  ببخشید این آخرین سوال منه اینکه توی اینترنت دیدم برای بافت ترکی خامه رو از تاری که عقب تر است رد می کنه وگره میزنه اما من از تاری که جلوتر است به عقبی گره میزنم.آیا اشتباه میکنم؟آیا از قیمت فرش کم نمی شود با این کار.مرسی که راهنمایی ام میکنیم.خدا بهتون برکت بده.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   ممنون که از وب سایت قالی بافی خرید انجام دادین. خوشحالیم براتون مفید واقع شده. سپاس از حسن توجهتون.
   خدمتتون عرض شود که در نفشه های کامپیوتری، برگه راهنمایی وجود داره توش نوشته تعداد تارهای چله باید چند عدد باشه. برای نقشه های شطرنجی و سنتی، نحوه محاسبه تعداد تارهای چله به این صورت هستش که مربع های یک سطر رو میشمارن، ضربدر ۲میکنن. برای نقشه های کامپیتری، در کامپیتر نرم افزارهایی مثل طوبی، این کار رو اتوماتیک انجام میده.
   رجشمار یعنی تعداد تارها در ۷سانتی متر. به عنوان مثال، رجشمار ۴۵یعنی در هر ۷سانتی متر باید ۹۰عدد تار چله کشی انجام بدهید. موقع خرید نقشه کامپیوتری، در برگه راهنما رجشمار نوشته شده. در نقشه های شطرنجی، با توجه به نخی که میخواهین ببافین، خودتون رجشماری رو مد نظر میگیرین. معمولا برای طرح ریز بافت، رجشمار ۴۵تا۵۰مناسب هستش. برای طرح درشت بافت، رجشمار ۳۰ تا ۳۵مناسب هستش.
   دو نوع گره داریم. گره فارسی و ترکی. در گذشته مخصوصا عشایر از گره فارسی همراه چند گره هنری استفاده میکردن. ولی امروزه همه جا از گره ترکی برای بافت استفاده میشه چون از گره فارسی محکمتر هستش و چون با قلاب گره زده میشه، انگشت اسیب نمیبینه. نقشه چه کامپیتری باشه چه شطرنجی، برای بافت، از گره ترکی استفاده میشه.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه گره های هنری میتونید روی لینک زیر کلیک بفرمایید.
   http://qalibafi.ir/فیلم-آموزش-گره-های-هنری-در-چهره-بافی-و-م/

   برای گره ترکی زدن، باید تاری که چند میلی عقب هستش رو انتخاب کنید. این تار رو اگه از بالا بررسی کنید روی چوب هاف هستش. سپس گره ترکی میزنید. اگه قصد فروش فرش دارین، به روش صحیح گره بزنید تا استحکام کافی داشته باشه. در هنگام چله کشی هم دقت کنید به روش ترکی چله کشی کنید یعنی اولین تاری که چله کشی میکنید از زیره نخ تسمه سپس از روی نخ هاف عبور کنه. اگه برعکس عمل کنید، چله کشی فارسی میشه و نوع گره زدن ، به سبکی که شما میزنید میشه. روی چله کشی فارسی، گره فارسی میزنن روی چله کشی ترکی، گره ترکی. به دلایلی که قبلا ذکر کردم، در حال حاضر همه جا از چله کشی ترکی و گره ترکی استفاده میشه.
   در صورت نیاز، میتونید فیلم های اموزش چله کشی و بافت قالی دانلود نمایید.
   امیدوارم توضیحاتم براتون مفید واقع شده باشه
   موفق باشید

 165. نرگس خانم گفت:

  سلام.من اولین تابلو فرشمو دارم میبافم.جنس نخش کرک هست.با این که نخو به اندازه میبرم ولی روی کارم خیلی کرک پس میده جوری که طرحش از رو مشخص نیس ولی از پشت مشخصه.😞😞😞😞هرکی میبینه میگه چرا اینجوریه

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   نگران نباشید . وقتی فرشتون رو از دار پایین اوردین، میدین شخص ماهری، عملیات پرداخت روی فرش انجام میده. سطح فرشتون صاف و یکدست میشه طرح هم کاملا واضح مشخص میشه.
   پیشنهاد میکنم بعد از اینکه هر رج رو بافتین، کمی نخ های بافته شده رو مرتب کنید به این صورت که گره ها کاملا صاف و در جای خودشون باشن. قالی بافها، در گذشته ابزاری به نام شانه مخصوص داشتن که بعد از بافت هر رج، بین گره ها میکشیدن تا گره ها صاف در جای خودشون قرار داشته باشن. شما میتونید با انگشت هم این کارو انجام بدین کمی مرتب کنید. ولی اگه مرتب هم نکردین،موقع پرداخت فرش بافته شده طرحش واضح میشه.
   موفق باشید

 166. نرگس خانم گفت:

  سلام.خسته نباشین ممنون از سایت خوبتون.من دارم یه تابلوفرش میبافم یه مدت گزاشته بودم کنار.چن تا بید دیدم که خیلی کوچیک بودن و دورشون کرک فرش پیچیده بود ولی مرده بودن.من چن تا نفتالین هم داخل دار گزاشته بودم ولی فک کنم خاصیتشو از دست داده بود. اکثرشون مردن.ولی ظاهر فرشم سالمه .فرشوتمیز کردم.بازم نفتالین تازه گزاشتم توش.ولی چن روز پیشم یه دونه روی فرش دیدم ولی مرده بود.یعنی ممکنه فرشم آسیب دیده باشه؟؟؟ظاهرش که نشون نمیده.بعد چیکار کنم که کلا از بین برن.خیلی نگرانم.با تشکر.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   رشد حشرات تا حدود زیادی به رطوبت هوا و دمای اون بستگی داره. به طور کلی رشد حشرات در آب و هوای گرم و مرطوب بیشتر از سایر شرایط آب و هوایی هستش.
   وقتی که بید به پروانة کامل تبدیل شد و به اصطلاح بال در آورد، دیگه نمی تونه خسارت خاصی به فرش وارد کنه. چون دیگه قادر به تغذیه از طریق کراتین های الیاف نیست . بهترین راه برای از بین بردن بید، نظافت و تمیز کردن قالیها هستش . استفاده از انواع جاروهای دستی و برقی و همچنین برس های مخصوص باعث بیرون اومدن تخم های بید از لا به لای پرزهای قالی می شه. لازمه قالیها رو هر از گاهی (مثلا سه ماه یکبار) جا به جا کنید و تمام سطوح پشت و روی اونو در معرض جریان هوا به ویژه نور آفتاب قرار بدین. نور آفتاب از عوامل اصلی در مبارزه با بید هستش . از اونجائیکه بید عموما درانتهای پرز قالی تخم گذاری می کنه، بهتره سالی یک الی دو بار اونا رو به پشت بخوابونید و چند ساعت در مقابل نور آفتاب قرار بدین و در همین زمان جارو هم بکنید.
   نگران نباشید ان شاءالله برای فرشتون مشکلی پیش نمیاد.
   موفق باشید

 167. خانم زارعی گفت:

  با عرض سلام خدمت شما..از شما خواهش میکنم که به من پاسخ بدید…من تار های تابلو فرشم رو ده تا ده تا برای راحتی بافت با ماژیک رنگ کردم.ایا امکانش هست در پرداخت قالی(شستن) رنگ تارها پس بده؟این موضوع خیلی نگرانم کرده
  خیلی ممنون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   ممنون که با وب سایت قالی بافی ارتباط برقرار نمودین.
   نگران نباشید تارهای رنگی، رنگ پس نمیده. سعی کنید تارها رو با ماژیک که روی تخته وایت برد مینویسی پاک نمیشه، از اون مدل ماژیک ها استفاده کنید بهتره. و همچنین زیاد پر رنگ تارها رو رنگ نکنید. در کل جای نگرانی نیست رنگ پس نمیده چون موقع شستشو، ماده تثبیت کننده رنگ هم به فرش میزنن تا ترکیب رنگی نخ ها بهم نریزه.
   موفق باشید

 168. خانم سلیمانی گفت:

  سلام خسته نباشید خواهش میکنم کمکم کنید دارم تابلو فرشی میبافم که هر رج ۷۰۰ گره داره چله اش هم ابریشمه الان رج ۲۱۲ هستم از رج ۱۵۷ نخهای زیر ورو ده تا گره اول وده تا گره آخرم بهم خورده یعنی ۳تا نخ رو کنار هم افتاده ۳تا نخ زیر کنار هم خواهش میکنم بهم بگین میشه درستش کرد یا فرشم خراب شده خیلی نگران وناراحتم اخه کلی هزینه کردم ووقت گذاشتم ممنون از زحماتتون

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   احتمالا وقتی پود رد میکردین، تارهای زیر و رو را دقت نکردین چند تار پیش هم رو یا زیر شدن. پیشنهاد میکنم چوب هاف که بالای دار قرار داره، بکشین بیرون نخ هاف رو هم از راست روی دار باز کنید و کمی از بین تارها خارج کنید. فقط قسمت ابتدایی و انتهایی چله رو که میگفتین تارها بهم ریختن، با دقت یکی در میون تارها رو بردارین از زیره نخ هاف رد کنید. بعد نخ رو به راست رو های دار گره بزنید و چوب هاف رو وارد کنید. سپس میتونید بافت رو شروع کنید.
   امیدوارم براتون مفید واقع بشه.
   موفق باشید

   • خانم سلیمانی گفت:

    شبتون بخیر خیلی ممنون از راهنماییتون واقعا سپاسگزار زحمات شما هستم که وقت میزارید وجواب میدید خدا اجرتون بده شرمنده یه سوال دیگه اون مقدار از فرشم که بافتم پشتش بعضی جاها پود ضخیمش دیده میشه تو همون ده رج اول وآخر خواستم ببینم این ایراد خیلی بزرگی محسوب میشه ؟؟؟وآیا راهی هست که بشه درست کرد اون قسمت رو

    • moeini moeini گفت:

     درود بر شما بانوی گرامی
     خواهش میکنم. انجام وظیفه ست. خوشحالیم براتون مفید واقع شده.
     هر چه قدر پشت فرشتون تمیز باشه سفیدک نخ های پود دیده نشه، کیفیت و قیمتش بالاتر میره. اگه قصد فروش ندارین، مشکلی نیست ولی از این به بعد سعی کنید در پود کشی، دقیقا تارها رو یکی درمیون رد کنید و محکمتر دفه بکوبین تا سفیدک معلوم نشه. اگه قصد فروش دارین، این ایراد باعث افت قیمت میشه. ولی چون نخ چله تون ابریشمیه، فرشتون خیلی باارزشه با قیمت خوبی میتونید بفروشین.

 169. خانم حسین پور گفت:

  سلام خانم معینی.خیلی ممنون که سوال هارومیخونید وپاسخ میدهید.متشکرم.من دوتاسوال ازحضورتون داشتم.
  ۱٫من یک تابلوفرش عصرعاشوراگرفتم با نقشه ی کامپیوتری و شروع کردم ازراست به چپ شماره گذاری کرده ام وبافتم .پس از ۷ رج بافتن متوجه شدم دارم برعکس میبافم و باید ازچپ به راست شماره گذاری میکردم.باتوجه به اینکه نقشه ام نوشته دارد.حالامیخوام بدونم بادرست کردن شماره گذاریم ازابتداببافم یاازرج هشتم ادامه بدم؟اگرازابتداببافم باکمبودنخ مواجه نمیشم؟
  ۲٫برای رنگ گردن چله به منظورعلامت گذاری چطورآنهارارنگ کنم؟چله ام ابریشم است.
  خیلی ممنونم ازپاسخگوییتون.فقط اگرزحمتی نیس به ایمیلم ارسال کنید.باتشکرفراوان اززحماتتون واین سایت خوبتون.من بیشتر نکات آموزشی روازسایت شماخواندم ویادگرفتم.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بانوی بزرگوار
   ممنون که با وب سایت قالی بافی ارتباط برقرار نمودین. سپاس از حسن توجهتون. ما هم از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی؛ متشکریم. خوشحالیم براتون مفید واقع شده.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه رنگ امیزی تارهای چله برای نقشه کددار، روی لینک زیر کلیک بفرمایید
   http://qalibafi.ir/دانلود-فیلم-آموزش-نقشه-خوانی-فرش-کامپی/
   حتما چند رجی که بافتین رو بشکافین و از اول به صورت صحیح از چپ به راست عملیات شماره گذاری و سپس بافت رو انجام بدین.
   ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا میبافید.
   نقشه کددار رو از هر شرکتی که خریده باشین، نخ کم اومد، سفارش بدین براتون میفرستن هیچ مشکلی نداره.
   همچنین پاسخ سوالتون، به ادرس ایمیلتون هم ارسال گردید.
   موفق باشید

 170. خانم حسین پور گفت:

  سلام خانم معینی خیلی ممنونم ازپاسخگویی سریعتون.
  اینکه میفرمایید بشکافم ودوباره ببافم درست است امابرای من خیلی سخت است چون باید طبق نقشه بشکافم تاهرنخ راروی کلاف همرنگ خودش بگذارم تا باکمبودنخ مواجه نشم میدونمکه نخ رابرایم میفرستند اما بسیارشنیدم که افرادباگرفتن نخ دوباره تابلویشان دورنگ شده چون نخ ها بارنگ های قبلی منطبق نبوده وبسیاربراشون سخت بوده تانخ مشابه راپیداکنند.لطفادلیل شکافتن رابمن بگویید تاانگیزه پیداکنم .اینکاربسیارسخت است!!!!!!!
  خیلی منونم خانم معینی عزیز.باپاسخگوییتون بسیارلطف میکنید.ممنون اززحماتتون برای این سایت.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   با عرض پوزش از تاخیر در پاسخ دهی.
   اگه نشکافین، بافت و نوشته هاتون برعکس میشه. اگه از شرکتهای معتبری نخ و نقشه خریداری کنید، دقیقا نخ مورد نظر رو رنگ رزی میکنن میفرستن. هر وقت نختون تموم شد، مقداری نگه دارین برای شرکت ارسال کنید بگین دقیقا این رنگی بفرستن. دیگه مشکلی پیش نمیاد. میتونید یه کار دیگه هم انجام بدین. اگه شکافتن براتون سخته، نشکافین. یه چوب مثل چوب تسمه که پایین دار گذاشتین، بردارین بالای چند رجی که بافتین در بین تارها قرار بدین بعد مجددا از رج اول شروع به بافت کنید. اول به شرکتی که نخ و نقشه تهیه کردین، تماس بگیرین اطلاع بدین که میخواهین چند رج اول رو دوباره ببافید تا رنگ هایی که باید بفرستن رو رنگرزی کنن براتون ارسال کنن. بینید حتما رنگها عین هم باشه دورنگی نباشه بعد بافت رو شروع کنید.
   موفق باشید

 171. خانم حسین پور گفت:

  سلام خانم معینی عزیز.برای من یک سوال دیگه هم درموردشیرازه بافی پیش اومده من برای این تابلوفرشم شیرازه بافی نمیکنم یعنی نخ رو به اندازه عرض دارمیبرم ودفه میزنم وبعدپودنازک رارد میکنم.آیاشیرازه نبافتن اشکالی دارد؟لطفاکمکم کنیدم.منتطرپاسخ شماهستم.
  ای کاش میتونستید امروزپاسخ بدهید.
  خیلی متشکرم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   با عرض پوزش از تاخیر در پاسخ دهی.
   برای شیرازه پیچی، دو روش وجود داره.شیرازه متصل و شیرازه منفصل.شیرازه منفصل یعنی نخ پود کلفت دور راست رو و چپ رو دار پیچیده بشه. به این صورت که به اندازه ۵الی ۶رج نخ پود ضخیم بردارین بعد هر رج که پود کشیدین، دور میله های دار بپیچین. سپس بعد از قیچی کردن پود ها از میله دار، توسط شخصی ماهری که کار پرداخت فرش رو انجام میده،نخ های پود اویزون شده، دوخته می شه و شکل شیرازه متصل درمیاد.برای بافت تابلوفرش،خوبه که شیرازه به صورت منفصل انجام بشه همچنین دیگه مشکل جمع شدن کناره کار پیش نمیاد چون بعد هر رج که پود میکشین دور دار میپیچین، سفت کشیده میشه.
   فیلم اموزش شیرازه پیچی در وب سایت قالی بافی موجود هستش. روی لینک زیر کلیک بفرمایید. شیرازه نوع متصل و منفصل اموزش داده شده.
   http://qalibafi.ir/دانلود-فیلم-آمورش-شیرازه-بافی/
   موفق باشید

 172. خانم ساره گفت:

  سلام روزتون بخیر ببخشید من کوبیدنم درسته ولی بیست تا گره از سمت راست و چپ تابلوم فاصله گره ها بیشتر از حد معمول شده.هر ده رج هم پود رو به دوطرف میبندم ولی فاصله افتاده بین گرها .چیکارباید بکنم ممنونم از کمکتون

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   چون فاصله بین چند تار کناری چله ، بیشتر بوده بخاطر همین گره هایی هم که زدین، با فاصله دراومدن و باعث ایجاد پایین زدگی در اون قسمت های تابلوفرشتون شده.
   برای رفع پایین زدگی میتونید در اون قسمت ها ، دوبار پود ضخیم بکشین تا کمی بالا بیاید و همچنین نخی که باهاش میبافید رو چند لا کنید و گره بزنید به عنوان مثال اگه با نخ دولا می بافید، نخ رو ۴لا کنید و گره بزنید تا در اون قسمت ها که فاصله تارها زیاده، کمی پایین زدگی رفع بشه. همچنین آهسته تر دفه بکوبین تا گره ها کمتر پایین برن.
   موفق باشید

 173. مینا خانم گفت:

  سلام. عذر میخام تابلو فرش اولین باره میبافم میخام کاشف کنم بچرخه عرض کارم یک متره میترسم نتونم. بنظر شما انجام بدم مشکلی پیش نمیاد یا ببرم جایی برام بچرخونن؟ ممنون میشم رراهنماییم کنید

 174. مهربان گفت:

  سلام. در حین چله کشی روی چلم گره افتاده. الان به رجی رسیدم که اون گره هست. چطور باید با نخ چله جدا اون گره رو برطرف کنم؟

 175. مینا خانم گفت:

  سلام و ممنون از حوصله ای که برای پاسخگویی دارید
  سوال من اینه که در بافت تابلو فرش گره ترکی ، آیا ضروری هست که بعد از پایان هر رج حتما پود نازک بزنیم؟ یا میشه مثلا یک رج در میان پود نازک بزنیم؟؟ آخه زدن پود نازک یکمی سخته 😢

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حسن توجهتون.
   در تابلوفرشها علت اینکه میگن هر رج پود نازک کشیده بشه، این هستش که باعث میشه فرش صاف عمودی بمونه. چون پود نازک رو وقتی برخلاف مسیر پود ضخیم که میکشن، باعث میشه حالت قفلی در رجها ایجاد شه و همین عمل باعث سفتی و افزایش استحکام فرش و تابلوفرشها . اما برای فرش زیرپایی، زیاد لازم نیست پود نازک در هر رج رعایت بشه. البته این نکته هم قابل ذکر هستش که بگم نقش پود نازک، استحکام بخشی به فرش هستش. بنابراین اگه قصد فروش دارین، حتما باید هر رج پود نازک بکشین تا کارتون با کیفیت تر بشه ولی اگه مال خودتونه، میتونید چند رج درمیان پود نازک بکشین. به عنوان مثال ۳الی ۴رج درمیان میتونید پود نازک بکشین. مشکلی پیش نمیاد.
   موفق باشید

 176. مینا خانم گفت:

  سلام ببخشید دارم تابلو فرش میبافم از پشت دوتا گره زده بیرون خیلی ناراحتم چون میخام بفروشمش جزو عیوب فرش محسوب میشه؟ رجشمارش ۵۰ هست و خیلی میکوبم تا بخابن میتونم از پود ضخیم نازکتر استفاده کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   با عرض پوزش از تاخیر در پاسخ دهی.
   دقیقا متوجه منظورتون نشدم از پشت دوتا گره چطور ممکنه بیرون زده باشه؟ اگه قصد فروش دارین، (البته اگه ایراد دیگه ای نباشه) روی قیمت فروش،تاثیر منفی نمی ذاره. بنابراین نگران نباشید کارتون عالیه همین طور ادامه بدین.
   باید متناسب با نمره نخ چله، نخ پود ضخیم استفاده کنید. اگه نمره نخ چله تون ۹ لا هستش، نمره نخ پود، ۱۲ الی ۱۵ لا مناسب کارتون میشه.
   البته این نکته رو هم بگم که نخ های شرکت دارکوب، تعداد لاشون بالاست طوری که وقتی دفه کوبیده می شه، اصلا پشت کار، سفیدک معلوم نمیشه.
   موفق باشید

 177. مینا خانم گفت:

  سلام ممنون که جواب سوالات رو ميدين. ببخشید رجشمار تابلوم ۵۰ اگه توی هر ۱۰ رج ۱٫۵ سانت بشه فرشم بالا نمیزنه؟ اینجوری اخه توی ۷ سانت نمیشه ۵۰ گره بیشتر میشه.
  استاد من گفته بودن تابلو نیازی نیست زنجیره بزنی گلیم سوف و کرباس زدم ولی حالا نگرانم که از هم باز شه بعد از پایین آوردن میتونم الان پایینش زنجیره بزنم؟ راهی هست؟
  ممنون از وقتتون که در اختیار ما میذارین

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   با عرض پوزش از تاخیر در پاسخ دهی.
   اگه رجشمار تابلوفرشتون ۵۰ هستش بنابراین در ۱ونیم سانتی متر تقریبا ۹الی ۱۰رج ببافین. تقریبا ۵تا یک ونیم میشه ۷ ونیم سانتی متر. به طور کلی در ۷ سانتی متر، ۵۰ رج باید بافته باشین.
   اگه زنجیره نبافتین، ایرادی نداره. بعد از اینکه فرش رو از روی دار پایین آوردین، ریشه های فرش رو از هر چند تا یه گره ساده می زنید بعد حالت گیس بافت می بافین زیباتر می شه. تا گلیم هایی که حالت سوف و کربال رد کردین، سر نخوره از هم باز شه. کلا نقش زنجیره بافی ابتدا و انتهای فرش این هستش که باعث استحکام بیشتر میشه تا گلیم بافته شده از هم باز نشه از ریشه فرش سر نخوره بیاد پایین.
   موفق باشید

 178. مهسا خانم گفت:

  با سلام و خسته نباشيد..خواهش ميكنم منو راهنمايي كنيد.من در حال بافت يه تابلو فرش به ابعاد ٥٥٠در ٣٩٠ هستم كه كارم چله كشي اماده گرفته بودم و تا الان كه رج ٤٨ هستم مشكلي نداشتم تا اينكه رج كه تموم شد متوجه شدم نخ شماره ٣٥٩ نخ زير نداره اصلا هم پاره نشده پشت كارمم همه چي درسته.من نميدونم بايد الان چيكار كنم.

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   احتمالا در رج قبلی، موقع پود کشی، دوتا تار زیر یا دوتا تار رو کنار هم رد کردین که باعث شده تارها یکی زیر یا یکی رو نباشن. و یا اینکه احتمال داره موقع گره زدن، اشتباهی ۳تا تار برداشته باشین و همین مساله باعث شده یک تار کم بیارین.
   یک بار دیگه گره هایی که زدین رو بررسی کنید اگه همه گره ها دوتا تار داشتن، پس موقع پود کشی اشتباه صورت گرفته. می تونید نخ پود رو از همون قسمت که اشتباه شده، پاره کنید و دوباره صحیح بکشین.
   موفق باشید

 179. فرشته خانم گفت:

  سلام خانوم معینی ، خسته نباشید. موقع چله کشی فندکه دار قالیم قوس برداشته کج شده وسطش براثر فشار چله ها ، و یه طرف چله ها شل شده. اگه پیچ یه طرفو سفت کنم درست میشه؟ چیکار کنم؟ آیا بعدا توو بافت تابلوفرشم مشکل ایجاد میشه؟ توو این دار فرش ببافم یا کلا بیخیالش شم و یه داره دیگه بگیرم؟ خیلی فکرم بهم ریخته چیکار کنم؟ لطفا زودتر جوابمو بدید خیلی ممنونم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.
   نگران نباشید به راحتی میتونید مشکل پیش اومده رو حل کنید. همون طور که خودتون اشاره کردین، اگه پیچ سره دار رو بچرخونید، تارهای یه سمت سفت میشه ولی وسط چله ها شل باقی میمونن چون میله فندک قوس پیدا کرده. راه حل این هستش که اول پیچ دار رو کمی برعکس بچرخونید تا تارها کمی شل بشن بعد یه چیز لوله ای شکل مثل ماژیک یا خودکار پیدا کنید بعد بالای دار، بذارین زیره تارهای وسط دار که میله فندک قوس پیدا کرده باعث شده شل بشن. بعد پیچ سره دار رو بچرخونید تارها سفت بشن. به این ترتیب تارهای وسط چون یه چیز لوله ای شکل هم زیرش گذاشتین، بیشتر کشیده میشن و مثل تارهای کناری سفت میشن.
   امیدوارم توضیحاتم براتون مفید واقع شده باشه.
   موفق باشید

 180. طاهره خانم گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشی من مشغول بافت تابلو فرشی هستم با عرض ۴۸ و طول ۱متر اما الان که ۱۰ سانتشا بافتم یکونیم سانتش تو رفته نمیدونم چیکارش کنم خیلی ناراحتم بیشتر از یک طرفشم تو رفته از بالای دار کمی تونه هاش را پخش تر کردم اما فایده نداشت.بعد اندازه ی طول دار ۱۳۰ هستش ممکنه علتش همین باشه که طرحی که میبافم با دار حدود ۴۰ سانت فاصله داره و برای مهار کردن پود فاصلش خیلیه میشه یه راهی نشونم بدی که برگرده یا حداقل بیشتر نشه .ممنون از لطفتون.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   جهت جلوگیری از جمع شدگی عرض کارتون، باید نخ پود رو از دور میله های دار(راست رو های دار)رد کنید ومحکم بکشین. در واقع نوع شیرازه میشه منفصل. یعنی بعدا شخصی که فرش رو پرداخت میکنه، نخ های پود رو طوری میدوزه که حالت شیرازه متصل میشه. ولی اگه نوع شیرازه متصل میبافین، یعنی چند تا تار به عنوان شیرازه دارین و بعد از هر رج، یک بار به دور تارهای شیرازه میپیچین، حتما وقتی نخ پود رو میکشین به تارهای شیرازه نزدیک شدنی، اهسته بکشین تا تارهای شیرازه مثل کیسه جمع نشه سمت داخل. اگه نخ پود رو وقتی به تارهای شیرازه نزدیک میشه، محکم نکشین، دیگه مشکل جمع شدگی پیش نمیاد.
   موفق باشید

 181. فرشته خانم گفت:

  سلام خانم معینی عزیز خسته نباشید.
  من یه نقشه گرفتم ابعاد به سانت ۹۱*۶۶ و ابعاد به گره ۶۰۰*۴۳۱ رجشمار ۴۶ . چطوری باید اینو چله کشی کنم؟ تقسیم بندیش چطوریه؟ اگه کلا چله کشیش و تقسیم بندیشو توضیح بدید ممنون میشم.

 182. خانم شریفی گفت:

  سلام خسته نباشید
  عرض تابلو فرشی که دارم میبافم تقریبا نیم سانت نسبت به اول کارم بیشتر شده.راهکاری برای حل این مشکل میخواستم؟!
  سپاسگذارم.موفق باشید

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   اگه نوع شیرازه تون متصل هستش، موقعی که نخ پود رو از بین تارهای شیرازه میکشین، وقتی یه انتها رسید کمی محکم تر کشین تا فرش به سمت داخل جمع بشه. البته دقت کنید زیاد نکشین که مثل کیسه فرشتون جمع نشه. اگه نوع شیرازه منفصل باشه یعنی نخ پود رو به دوره راست روهای دار گره میزنید،چنین مشکلاتی پیش نمیاد.
   موفق باشید

 183. خانم شریفی گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  من دوتا سوال داشتم
  اول اینکه پود نازک و ضخیم را هر دو از طرف چپ میدم میخواستم بدونم مشکلی نداره؟
  دوم هم اینکه اگه از پشت تابلو فرش پود بدیم مشکلی نداره؟
  با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   جواب سوال اولتون، نخیر. مشکلی نداره.
   سوال دوم؛ متوجه نشدم پشت دار یعنی چطور. مسیر پودکشیدن مشخصه باید از همیشه همون طور صحیح از بین تارها رد بشه.

 184. خانم اسدی گفت:

  سلام
  وقتتون بخیر

  به نظر شما بهتره نخ ابریشم در تابلو فرش چطور بافته بشه؟ یک لایه نخ کافی هست یا اگر دولایه باشه بافت زیباتر میشه؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   نخ دولا برای بافت مناسب هستش چون استحکام کافی رو داره. اگه می خواهید فرشی با رجشمار بالایی، به عنوان مثال رجشمار ۶۰ الی ۷۰ ببافید، از نخ ابریشمی نازک استفاده می کنید. نخ های ابریشمی ضخامت های متفاوتی دارند که متناسب با رجشمار می تونید تهیه کنید و ببافین.

 185. مهسا خانم گفت:

  سلام من در حال بافت تابلو فرش هستم گره ترکی.اگر یکی از گره ها جا افتاد یا گره اشتباه زده شد چه باید بکنم؟؟
  ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   سال نو مبارک
   بعد از اینکه یک رج را بافتین تموم شد، موقعی که پود می کشین، متوجه می شین که یک جفت تاری را جا گذاشتین. به راحتی می تونید قبل از پود کشی، اون قسمت یک عدد گره بزنید که خالی نمونه. ولی اگه یک عدد تار جا انداخته باشین، نمیشه گره زد. پود بکشین و رج بعدی رو با دقت بیشتری ببافین که تاری جا نمونه. اگه تاری رو جا بذارین، ممکنه زیر و رو بودن تارها رو کلا بهم بزنید و بافت غلط انجام بشه. بنابراین به محض اینکه متوجه شدین تاری که میگیرین گره بزنید، چند میلی جلو و زیره چوب هاف هستش، حتما گره رو بشکافین تا جایی که تار جا مونده. سپس به درستی گره بزنید. ولی اگه گره ها درست بودن یعنی تاری که برای گره زدن می گیرین، چند میلی عقب و روی چوب هاف بودش، نیازی به شکافتن نیست.
   اگه به دفعات زیاد، تاری رو جا بندازین، پشت فرش، مشخص می شه. سعی کنید با دقت بیشتری ببافید. اگه زیر و رو تارها بهم بخوره، راهی جز شکافتن و دوباره بافتن نیست.
   موفق باشید

 186. مرضیه خانم گفت:

  با سلام و احترام
  از راهنمایی هاتون واقعا سپاسگزارم.
  یک سوال دیگر دارم ممنون میشم پاسخ دهید و آن این است که چندین رج هست که من در حال بافتن هستم، به جای اینکه رج، یک خط صاف باشد، در برخی جاها دچار چین شده و به صورت مارپیچ درآمده. بعضی جاها رج عقب رفته و یا جلو زده. نمی دانم مشکل از کجاست؟؟؟؟ با تشکر

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   خوشحالیم براتون مفید واقع شده.
   علت مشکل به وجود اومده این هستش که بعضی تارها کمی شل شدن. یه چیز لوله ای شکل مثل مداد یا خودکار بردارین بالای دار زیره تارهای چله اون هایی که حالت پیچی پیدا کردن، بذارین تا سفت بشن. به این ترتیب مشکل پیش اومده به مرور رفع می شه و سطح بافتتون صاف می شه. البته بعضی قسمتها اگه تغییر نوع نخ بافتتون زیاد باشه هم باعث میشه مشکل چین دار شدن به وجود بیاد. اول اون چند تا تار رو که چین دار شدن ، سفت کنید بعد در رجهای بعدی که کمی یک نواخت تر می بافید یعنی اون قسمت زیاد رنگ عوض نمی شه، رفته رفته چین خوردگی هم برطرف می شه. چون ضخامت نخ ها گاهی متفاوت هستش در یک قسمت با چندین نخ ببافید چین به وجود میاد.
   موفق باشید

 187. روشن گفت:

  با سلام و تبریک سال نو . میخواستم بدونم مارک زدن به فرش چطور کاریه و مارک رو معمولا کجای فرش نصب میکنند ؟ مرسی از لطف شما

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   سال نو مبارک
   فرش ها رو ابتدا در کیسه های نایلونی محفوظ می کنن بعد به تعداد مناسبی داخل کارتن بسته بندی می کنن. باید به طور واضح روی برچسب فرشها ، موارد زیر قید بشه:
   نام کالا، جنس کالا، نام کشور تولید کننده، محل تولید، نام کارگاه یا نشانه تجاری، ابعاد و شماره گواهینامه موسسه استاندارد.

 188. آقای علیرضا گفت:

  سلام.وقت بخیر
  من در حال بافت تابلوفرش دایره هستی هستم ۷۴۷ رج در ۱۱۰۰ گره…قبلا هم مزاحم شدم چندباری
  سوالی پیش اومده برام
  ممنون میشم راهنمایی کنید.
  رج ۲۰ هستم الان پود صخیمی که دارم استفاده میکنم الان فکر میکنم کمی نازکه،البته شرکتی که نخ و نقشه رو گرفتم گفت این ضخامت خوبه.
  الان رو نقشه کامپیوتری زده رج ۲۰ باید ۳ سانت و ۲ میل باشه ولی کمتر شده…خاستم بمرسم میتونم پودضخیم رو از این به بعد ضخیمتر بگیرم؟چلم ابریشمه.مشکلی پیش نمیاد پشت فرش؟ممونم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   علت پایین زدگی ممکنه محکم کوبیدن دفه هم باشه. کمی آهسته تر دفه بکوبین اگه ارتفاع بافتتون بهتر نشد، لطفا بفرمایید نخ پود ضخیمتون چند لا هستش و چند میل ارتفاع بافتتون کم اومده.

   • آقای علیرضا گفت:

    سلام.ممنون
    تقریبا از هر طرف نیم سانت کم اومده..
    پود ضخیمم ۱۵ لایه است.
    الان رج ۲۱ رو نقشه کامپیوتری زده ۳ سانت و ۳ میل باید باشه ولی ۲ سانت و ۸ میل شده تا رج ۲۱ که بافتم.
    دفه کوبیدنم فکر میکنم خوب باشه چون من دفه رو محکم نمیزنم.
    ممنون میشم راهنمایی کنید

    • moeini moeini گفت:

     سلام
     چله کشیتون ابریشمی هستش و نمره پود ضخیمتون مناسبه. بنابراین بهتره کمی آهسته تر دفه بکوبین، پیچ سره دار رو کمی بچرخونید تارها سفتتر بشن. هر چقدر تار های چله سفت تر باشه، رجهایی که می بافید کمی بالا تر میاد. نگران نباشید در رج های بعدی ارتفاع فرشتون کم کم درست طبق نقشه می شه. برای فرش ها رو از هر ۷سانتی متر بررسی می کنن ارتفاع چطور پیش رفته. چند میلی کم یا زیاد بودن ایرادی نیست. به کارتون ادامه بدین.
     موفق باشید

     • آقای علیرضا گفت:

      ممنونم از پاسختون بانو.
      اشاره به سفتی چله و پیچ های دار کردید.
      هر رج ۱۱۰۰ گره هست.تقریبا ۱۵۰ گره آخر((۹۵۰تا۱۱۰۰)) سفت تر از بقیه چله است..مخصوصا ۱۰۰ گره آخر…و در برخی جاها چله کمی شل به نظر میاد.رجشمارم ۵۰ هست.سانت که میگیرم در بعضی جاها در ۷ سانت ۵۰ گره..بعضی جاها ۴۰ گره..بعضی جاها ۵۵ گره..بعضی جاها ۴۵ گره هست..
      چرا چله من اینطور شده؟ایراده این یا اینکه مشکلی نیست؟باتوجه به اینکه قرار بوده چله کشی من رجشمار ۵۰ باشه!

     • moeini moeini گفت:

      درود بر شما
      به نکته مهمی اشاره کردین. تراکم تارهای چله به طور یکنواخت در هر ۷سانتی متر پخش نشدن. همین مساله و هم شلی و سفتی تارها باعث ایجاد موج در کارتون شده. چون الان دیگه بافت انجام شده،دیگه نمیشه فاصله تارها رو تنظیم کرد ولی شلی و سفتی تارها رو حتما یک نواخت کنید به این صورت که ابتدا پیچ سره دار رو بچرخونید تارها مثل سایر تارهای سفت، سفت بشن بعد اگه چند تا تار در وسط های کارتون باز هم با وجود سفت کردن پیچ، نسبت به سایر تارها شل بودن، یه چیز لوله ای شکل مثل خودکار یا ماژیک بردارین بذارین زیره چوب هاف . به این ترتیب اون چند تا تار هم کشیده می شن و مثل سایر تارها سفت میشن. اگه چله کشی رو دادین بیرون براتون انجام دادن، حتما بهشون اطلاع بدین که دقیقا رجشمار۵۰ چله کشی نکردن یعنی در هر ۷سانتی متر دقیقا ۱۰۰عدد تار جای ندادن باعث ایجاد مشکل بالازدگی و پایین زدگی شده چون جاهایی که تراکم تارهای چله بالاست، ارتفاع بافت رفته بالا و جاهایی که تراکم نخ چله کمه، ارتفاع بافت اومده پایین.
      جهت کسب اطلاعات بیشتر میتونید فیلم آموزش اصلاح بالازدگی و پایین زدگی رو از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید
      http://qalibafi.ir/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86/
      موفق باشید

     • آقای علیرضا گفت:

      سلام،ممنونم از صبرتون در پاسخودادن،متاسفانه آخرین پاسخی که به من دادید گزینه پاسخ دادن نداشت مجبور شدم اینجا جواب بدم.در مورد همون دایره هستی ۱۱۰۰ گره،گفتم رجشمار ۵۰ دادم چله کشی ولی در برخی جاها فرق داره فاصلهوجله،مثلای جایی در ۷وسانت ۵۰ گره،،در جای دیگه در ۷ سانت ۴۰ گره در جای دیگه در ۷ سانت ۵۵ گره در جای دیگه در ۷ سانت ۴۵ گره!فرمودید دادید براتون چله کشی کردن،،،بله دادم بیرون چله کشی کردن،،۵۵۰۰۰۰ تومن دادم فقط برلی چله کشی،،،فرنودید پیچ ها رو سفت کنم.وسطای چله شله ولی نه به انداره ای که خودکار یا مداد بشه رد کرد زیر چله،،،واقعاونمیدونم دیگه چیکار کنم،۱۵۰ گره آخرم خیلی سفته

     • moeini moeini گفت:

      سلام
      خواهش می کنم. انجام وظیفه ست.
      کسی که براتون کاره چله کشی رو انجام داده، ناشی بوده نتونسته با کشش یک دست و تقسیم بندی رو دقیق برای رجشمار۵۰ انجام بده. باید اول شلی و سفتی بودن تارهای چله رو تا جای ممکن یک نواخت کنید چون باعث ایجاد موج توی کارتون می شه. منظورتون از اینکه “وسط تارهای چله تون شله ولی نه به اندازه ای که خودکار یا مداد بشه رد کرد” چی هستش؟ یعنی خیلی شل هستن یا سفته نمی تونید خودکار از زیر تار رد کنید؟
      یه کمی پیچ سره دار رو بچرخونید تارها شل بشن بتونید راحت خودکار یا ماژیک حالا هر چیزی که فکر می کنید قطرش برای سفت کردن تارها مناسب هستش بردارین، زیره تارهای چله در بالای دار بذارین. بعدش پیچ سره دار رو سفت کنید ولی اون سمتی که ۱۵۰گره اخر که زیاد سفته، پیچ رو زیاد سفت نکنید به قدری پیچ رو بچرخونید که مثل سایر تارها سفت باشه. بعد هر چند تا تارکه وسطای چله کنار هم هستن فکر می کنید نسبت به سایرین شل تر هستن، با قرار دادن میله لوله ای شکل و کمی باریک روی چوب هاف، شل بودنش رو کنترل کنید که کشیده بشه سفت بکنه.
      امیدوارم که براتون مفید واقع بشه.

 189. الی گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  میخواستم ببینم برا کم کردن صدای دف زدن فرش که تو آپارتمان مشغول بافت آن هستیم باید چیکار کنیم .
  ممنون از پیشنهاداتتون

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   ممنون از حسن توجهتون
   در آپارتمان هر کاری بکنید باز صدا به طبقه پایین منتقل می شه. بهتره در ساعات استراحت نبافین. تایمی که همه مشغول کار هستن، شما هم می تونید مشغول بافتن بشین. همچنین با همسایگانتون هم صحبت کنید و بابت صدای ایجاد شده عذرخواهی کنید.
   البته کوبیدن دفه فقط در حد چند ثانیه یا یک دقیقه طول می کشه. زیاد زمان طولانی نیست که موجب ازار بشه. کمی آهسته تر بکوبین هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
   موفق باشید

 190. فرشته خانم گفت:

  سلام خانوم معینی خسته نباشید
  سال نوتون مبارک
  من نخو نقشه گرفتم نخای مرینوس رنگ میدن، یعنی بی کیفیته نخاش؟ پس بدم نخارو؟ اون اقایی که گرفتم میگن که مشکلی نیست وقتی میخاد بیاد واسه پرداخت یه موادی میزنن میشورن که رنگ نمیده. یه رج بافتم نخ چله هام رنگی شده. نگرانم ببافمو زحمتم هیچ بشه و رنگاش قاطی بشه. چیکار کنم به نظرتون چیز عادیه؟! من خودم تا الان چهارتا تابلو فرش بافتم که هیچ کدوم رنگ نمیدادن.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   سال نو شما هم مبارک باشه
   نخی که ثبات رنگ نداشته باشه، یعنی کیفیت خوبی نداره. موقع پرداخت، ماده ثبات رنگ می زنن که رنگها به هم ترکیب نشن. ولی در کل اگه خیلی رنگش درمیاد طوری که دستتون رنگی می شه، بهتره پس بدین نخ با کیفیت تری بخرین چون ماده ثبات رنگ هم زیاد مانع از ترکیب شدن رنگها نمی شه.
   موفق باشید

 191. بهار خانم گفت:

  سلام خسته نباشید
  من در حال بافت تابلو با رج شمار ۴۶ هستم
  ۷۹ رج هم بافتم … ارتفاع فرش من چقدر باید باشه؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   رجشمار ۴۶ یعنی در هر ۷سانتی متر، ۹۲عدد تار ، چله کشی انجام شده. بنابراین در ارتفاع هم باید هر ۷سانتی متر شامل ۴۶رج باشه. برای محاسبه اینکه ۷۹ رج، چند سانتی متر می شه، باید ۷۹رو ضربدر ۷کنید سپس جواب رو تقسیم بر ۴۶ کنید که تقریبا میشه ۱۳ سانتی متر ارتفاع فرشتون.

 192. مینا خانم گفت:

  سلام خسته نباشید
  من یک زیرپایی ابریشم دارم تازه شروع کردم چند لایه ناز پشت کارم افتاده پود نازک رو خوب میزنم نمیدونم چرا اینجوریه؟
  خیلی از تارهای چله بنظرم شل بود…وقتی پیچ دار رو سفت میکنم کناریها سفت میشه ولی وسطی ها زیاد تغییر نمیکنه…تارها رو با کاغذی که زیرشون گزاشتم تقریبا سفت کردم ولی بینشون فاصله افتاده…باید چیکار کنم؟
  چله ها تمام ابریشم اگه یه سال روی دار بمونه مشکلی پیش نمیاد؟
  ممنون از وقتی که میزارید

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه خط های نازکی پشت کارتون دیده می شه، مربوط به پود نازک هستش. اگه پود نازک رو خوب دفه می کوبید، پس احتمالا رنگش هم رنگ زمینه کارتون نست. اگه رنگ نخ پود نازکتون؛ هم رنگ زمینه طرحتون هستش، بنابراین زیاد حساس نشین. کارتون رو ادامه بدین مشکلی نداره.
   برای سفت کردن تارهای وسط چله که نسبت به سایر تارها شل تر هستن، می تونید یه چیز لوله ای شکل مثل خودکار یا مداد بذارین زیره تارها در قسمت بالای دار. کاغذ نذارین. یه چیز لوله ای شکل مناسب هستش. اول پیچ سره دار رو بچرخونید کمی تارها شل بشن بعد یه چیز لوله ای شکل، بذارین زیره تارها در بالای دار، بعد پیچ سره دار رو سفت کنید.
   خ چله ابرشمی خیلی با دوام هستش تا سالیان درازی دوام میاره بخاطر همین استحکامش هست که گرونه. اما نخ چله از جنس پنبه دوامش کمی کمتره در حد ۲۵ سال طاقت میاره. ولی نگهداری هم مهم هستش. نباید تارهای چله در معرض نور مستقیم خورشید باشن و همچنین محیط مرطوب و گردو خاکی هم باعث کاهش دوام تارهای چله می شه.
   اصلا نگران نباشید با آرامش کارتون رو انجام بدین. ان شاءالله با سرانگشتان هنرمندتون فرشی زیبا می بافید
   موفق باشید

 193. هانی گفت:

  سلام خانم معینی. سوالم اینکه از انجایی که الیاف فرش با مواد صبیعی و شیمیایی رنگرزی میشوند. می خوام بدونم ارزش و کیفیت فرش و تابویی که با مواد طبیعی رنگرزی شده بهتره یا غیر طبیعی.مخصوصا در بازار چگونه ارزیابی میشه و کدوم بیشتر خریدار داره و استفاده میشه. و دیگر اینکه ادرس یه مرکز در تهران که الیاف خوب و با کیفیت قالی داشته باشه معرفی کنید.خیلی مچکرم.

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   صد در صد الیافی که با رنگ طبیعی رنگ رزی می شن، خاصیت بهتری دارن. مخصوصا فرش زیرپایی که با رنگ طبیعی و پشم گوسفند ایرانی بافته شده، برای درمان پا درد خیلی توصیه شده استفاده شه. ولی از نظر قیمت، نخ های صادراتی گرونتر هستن بنابراین فرشهایی هم که با اون نخ ها بافته می شه ، گرونتر می شه. به طور کلی ، نخ ابریشمی بالاترین کیفیت و دوام رو داره بنابراین فرش تابلویی و زیرپایی هم که با نخ ابریشمی بافته شن، گرون هستن.
   بسته به درخواست مشتری، همه رقم فرش، فروش داره. از روی شفافیت رنگ و ترکیب رنگی، مشخص میشه رنگ مصنوعی یا طبیعی هستش. رنگ های طبیعی معمولا کدر هستن.
   جهت کسب اطلاعات در زمینه معرفی مرکز فروش نخ و نقشه خوب در تهران، می تونید با شماره ۰۹۳۵۲۵۳۰۴۲۴(اقای مهارتی) تماس حاصل بفرمایید. ایشون مسئول این بخش هستن.
   موفق باشید

 194. آقای اکبری گفت:

  با عرض سلام مجدد. سوال دیگه ای خدمنتون داشتم. اینکه ما سه روش بافت داشتیم در قالی که لول بافت و تخت بافت و نیمه لول است، علت اینکه این اسم رو گذاشتن روی قالی لول بافت اینکه قراره در اخر که از روی دار جدا بشه به صورت لول از کنار دربیاد یا خیر. اخه من یه تابل فرش بافتم که بعد از تمام شدن از کنار لول شده ؟و سوال دیگرم اینکه در شیرازه متصل میشه هر ۴ یا ۵ رج یکبار پود ها رو به راست رو ها بست و بقیه رجهامون شیرازه متصل بپیچیمیم در این صورت بعد اتمام بافت درسش کرد؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   فرشها از نظر پود، به سه دسته تقسیم می شن:
   بعضی از فرش ها رو فقط پود کلفت رد می کنن. بعضی از فرش ها رو گلیم کرباس مانند ، پود کلفت رد می کنن. بعضی از فرشها رو هم پود کلفت و هم پود نازک رد می کنن. فرش لول بافت یعنی چون پود نازک رد نمیکنن، وقتی فرش رو از دار میارن پایین و رو زمین پهن می کنن، نسبتا جمع میشه یعنی لوله می شه. در واقع لول بافت یعنی فرش در اثر رد نکردن پود نازک،کمی لوله می شه.
   شیرازه یا نوع متصل هستش یا منفصل. نمیشه هر دو رو ترکیبی بزنید زیباییش بهم می خوره. در شیرازه نوع متصل، به اندازه ۵ الی ۶ رج که پود کشیدین، اضافه نخ پود رو به اندازه ۲ الی ۳ تار، به صورت معکوس برگردونین در بین تارها جای بدین.
   موفق باشید

 195. خانم رضایی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید. بعد از پایین کشی قالیچه ابریشم، در هنگام کوبیدن پود قالیچه کمی به سمت پایین حرکت میکند و دور دار میچرخد. با وجود سفت کردن پیچ های سر دار تا حد ممکن، باز هم کمی چرخش در هنگام کوبیدن پود وجود دارد. آیا راه دیگری غیر از سف کردن پیچ ها برای جلوگیری از چرخش فرش به دور دار وجود دارد؟

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   وقتی میخواهید فرش رو بچرخونید، چوب تسمه رو درمیارین تا چرخش امکان پذیر باشه. بخاطر همین بعد از چرخوندن فرش و حتی سفت کردن تارها، موقع کوبیدن دفه، مقداری فرش میچرخه اما زیاد چشم گیر نیست. سعی کنید یک نواخت دفه بکوبین تا اگه فرش موقع کوبیدن دفه، کمی حرکت کرد، کج نشه.
   موفق باشید

 196. نگار خانم گفت:

  سلام.خسته نباشید.ببخشیدطول گره بایدچقدرباشه؟من یه قسمتایی طول گره هام ۲سانت بود،یکنفراومددیدوگفت خیلی کوتاهه،الان دارم بلندترمیزنم.اون ۲سانتی ها مشکلی ایجادمیکنه؟اینکه من درنهایت نمیخوام پرداخت برجسته کنم واصلاتابه حال پرزها رونچیدم.

 197. خانم مقدم زاده گفت:

  با سلام و خسته نباشید .من اولین بار هست که قصد دارم بافت یک تابلو فرش گل ابریشم رو انجام بدم .و نحوه کار با نخ ابریشم رو در بافت نمیدونم و نگران هستم که کار در قسمتهایی که ابریشم کار میکنم پایین بزنه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که آیا در قسمتهایی که میخوام ابریشم کار کنم نخ رو چند لا کنم یا اینکه همون یک لا گره گره ها رو بزنم .

 198. خانم مقدم زاده گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید .ممنون که جواب دادید سوالم و .من یک سوال دیگه از خدمدتون داشتم اینکه آیا بهتره من برای کناره های تابلو فرشم از شیرازه استفاده کنم یا اینکه همون گلیم ساده رو بزنم ؟

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما بزرگوار
   اگه تابلوفرش میبافید، میتونید شیرازه نوع منفصل بزنید. یعنی نخ پود رو دوره میله های راست و چپ دار رد کنید. هر ۵الی ۶رج ، گره بزنید به میله های دار. ولی اگه فرش زیرپایی میبافید، حتما شیرازه نوع متصل بزنید. یعنی تعدادی تار برای شیرازه در نظر بگیرین بعد از بافت هر رج، یک دور به دور اون چند تار شیرازه بچرخونید.
   فیلم اموزشی شیرازه متصل و منفصل هم اگه بخواهید، در سایت موجود هست.
   موفق باشید

 199. خانم اوجی گفت:

  با سلام و تشکر جهت راهنمایی هاتون.من تابلو فرش میبافم و تقریبا هر ۱یا۲ رج بعد بافتم قیچی کردم کوتاه شده حدودا ۱٫۵ سانت هست ایا بعداز اتمام کارم میتونم ببرم بیرون و کانل ی دست قیجیش کنند؟خراب نمیشه؟تشکر از شما

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما
   ممنون از حضور گرمتون در وب سایت قالی بافی.
   کارتون مشکلی نداره. حتی بافنده ها گاهی طول گره ها رو در بافت تابلوفرشها، نیم سانتی متر هم میگیرن. تابلو بعد از پرداخت، مثل موکت صاف و نازک و یک دست میشه.
   موفق باشید

   • آیدا خانم گفت:

    سلام خسته نباشید.
    آیا هر نخ شماره ثابت و استانداردی داره. هر برای هر نقشه شماره رنگ ها فرق میکنه.
    ممنونم

    • moeini moeini گفت:

     سلام بر شما
     بله نخ ها متناسب با رجشمار فرش، دارای شماره های مختلف هستن. اگه منظورتون این هستش که در نقشه کامپیوتری هر رنگ شماره داره، بله. شماره هر رنگ در هر نقشه فرق می کنه اصلا چیز ثابتی نیست.
     موفق باشید

     • آیدا خانم گفت:

      ممنونم از لطفتون.
      با عرض پوزش خواستم این رو بدونم که مثلا الان من در حال بافت فرشی هستم که مثلا کد رنگ قهوه ای پررنگ ۲۱هست.
      آیا این کد رنگ قهوه ای همیشه ۲۱ هست. یعنی تو بازار رنگ ۲۱ مختص رنگ قهوه ای پررنگ هست؟

     • moeini moeini گفت:

      درود بر شما
      نخیر. کدی که به رنگها اختصاص داده شده، ثابت نیست. هر شرکتی می تونه به رنگهاش یه کدی بده. شما اگه نخ نیاز دارین، باید با شرکتی که نخ و نقشه تهیه کردین، تماس بگیرین و کد رنگ رو همراه مقداری از نخ براشون ارسال کنید تا مجددا همون رنگی رنگ رزی کنن و براتون نخ بفرستن.

 200. مهسا خانم گفت:

  سلام وقتتون به خیر.ممنون بابت راهنمایی های خوبتون.من میخاستم بدونم چه زمانی باید چوب وسط تابلو فرش را در بیارم؟تابلو من ۴۲۵ رجه در ۶۲۰ گره.تا الان ۱۵۰ رج زدم.با رجشمار ۴۶٫
  باز هم ممنون

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   سپاس از حسن توجهتون.
   چوبی که بالای دار هستش رو در نمیارن. چوبی که پایین دار بین تارها قرار داره رو وقتی ارتفاع کارتون بالا رفت و دیگه نمیتونستین راحت پود بکشین، در میارین و فرش رو میچرخونید.
   موفق باشید

 201. آیدا خانم گفت:

  دوست گرامی ام معینی، ممنونم از راهنمایی تون.

 202. مبینا خانم گفت:

  سلام فرشی می بافم با رج شمار ۴۶اما چله کشی۵۰ کارم بالا نگرفته اما سوالی که برام پیش آیا میتونم این فرش رو ۱۶۰رج چله کشی کنم.

 203. آقا بابک گفت:

  سلام من فرشم ۹ متره از نصف به بعد فرش جعم شده چیکار کنم درست شه

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   بعد از اینکه فرش رو از روی دار پایین کشیدین، ببرین پیش شخصی که کارش رفوگر فرش هستش. تا حدودی می تونن ایراد فرش رو تنظیم کنن. سعی کنید پود کشیدنی ، نخ رو محکم نکشین تا فرش مثل کیسه جمع نشه.

 204. خانم محرمي گفت:

  سلام خسته نباشيد
  من ميخواستم بدونم واسه يه طرح منظره بهتره از چله كشي ابريشم استفاده بشه يا پنبه
  اصن تفاوتشون چيه و تو ظاهر كار چه فرقي باهم دارن؟
  براي كسيكه اولين باره ميخواد تابلوفرش ببافه بهتره از كدوم چله كشي استفاده كنه؟
  ممنون از اينكه وقت ميزارين و جواب ميدين.

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار
   نخ چله ابریشمی، خیلی محکم و با دوام هستش. بخاطر همین گرونه. کیلویی تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی می شه. اگه قصد فروش دارین، توصیه می کنم حتما از نخ چله ابریشمی استفاده کنید چون قیمت و ارزش فرشتون خیلی می ره بالا. ولی اگه قصد فروش ندارین مخصوصا کار اولتون هم هستش، پیشنهاد می کنم نخ چله جنس پنبه تهیه کنید. کیلویی تقریبا ۲۵ هزار تومانی می شه. هم مقرون به صرفه هستش و هم از لحاظ ظاهری توی کارتون فرقی با نخ چله ابریشمی نداره. ولی اگه بخواهید فرش خیلی ریز بافت یعنی رجشمار بالای ۵۰ رو ببافیدذ، توصیه می کنم حتما نخ چله ابریشمی استفاده کنید.
   موفق باشید

 205. آیدا خانم گفت:

  عرض سلام خدمت دوستان ساکت و آرام!
  من تازه قالیبافی رو یادگرفتم.خواستم بپرسم چطور باید وارد بازار این حرفه شد. اصلا چه تابلو و نقشه ایی بهتر فروش میره، چه ابعادی باشه خوبه، یا که اصلا اول باید مشتری پیدا کنم بعد شروع به بافتن کنم.چطور با خریداران تابلو فرش آشنا شم.

  ممنون میشم راهنماییم کننین.
  (از استان قزوین)

 206. خانم عیوضی گفت:

  سلام قالی من از عرض به اندازه یک و نیم سانت بیشتر شده،میشه بگید علتش چیه؟و اینکه چطوری درستش کنم؟ممنونم

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار طاعاتتون قبول حق ان شاءالله!
   احتمالا هر رج، نخ پود رو قیچی میکنید. باید نخ پود به اندازه ۵الی ۶رج بردارین هر رج پود کشیدین ، نخ پود رو از بین تارهای شیرازه رد کنید بعد برای رج بعدی بپیچین معکوس دوباره از بین تارها رد کنید. اگه محکم بکشین، تارهای شیرازه مثل کیسه سمت داخل جمع میشه و اگه شل بکشین،عرض کارتون رفته رفته زیاد میشه. هر چقدر کشش یکنواخت باشه،کار هم صاف بالا میاد. از این به بعد سعی کنید به این صورت کنترل کنید. بعد از پایین کشی فرش،افراد ماهر رفوگر میتونن تا حدی کم و زیاد شدن عرض کار رو یکنواخت کنن.
   موفق باشید

 207. زهرا خانم گفت:

  سلام خسته نباشید طاعاتتون قبول
  من در حال بافت تابلوفرشم یکی از نخهای چله حدودا نیمه پاره شده واحتمال میدم به زودی پاره بشه
  میخوام بدونم راهی برای جلوگیری از پاره شدن و ترمیمش هست یا نه باید صبر کنم پاره بشه و دوباره یک نخ جدید وصل کنم
  پیشاپیش ممنون و متشکر به خاطر وقتی که میگذارید
  وخدانگهدار

 208. مینا خانم گفت:

  سلام به خانوم معینی عزیز که اینقدر با حوصله جواب همه رو میدین….
  برای قالی من یه مشکلی پیش اومده اونم اینه که از سمت راست قالی ۴ میلی متر کم شده
  چطوری به حالت اول برگردونم؟
  و اینکه از نظر شما بازار فروش یه زیر پایی تمام ابریشم با رجشمار ۶۰ چطوریه؟
  قیمتش چنده؟
  شما پیشنهادی برای فروشش دارید؟
  با تشکر فراوان

  • moeini moeini گفت:

   سلام بر شما بزرگوار طاعاتتون قبول حق ان شاءالله!
   سپاس از حسن توجهتون.
   اگه منظورتون این هستش که عرض کارتون چند میلی کم شده،اشکالی نداره. سعی کنید پود کشیدنی، نخ رو محکم نکشین تا قسمت شیرازه فرش به حالت کیسه جمع نشه.
   بازار فروش فرش نفیس خوبه. برای قیمت گذاری،بهتره بازار فرش مراجعه کنید. ادرس: تهران_ بازار ۱۵خرداد_ سرای بو علی. اونجا افراد زیادی هستن که برای فروش فرش راهنماییتون کنن.
   موفق باشید

 209. زهرا خانم گفت:

  ممنون بابت وقتی که گذاشتید و پاسخ دادید.

 210. معصومه خانم گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید …من به تازگی یک کار واسه تابلو فرش خریداری کردم که در عرض ۴۲۰ عدد گره داره و دار واسه چله کشی بردم که الان متوجه شدم تعداد ۴۴۳ عدد (جفت تار )در عرض چله کشی شده یعنی ۲۳ تا بیشتر اگه دو تا از هر طرف واسه شیرازه در نظر بگیریم باز هم ۱۹ تار اضافه دارم سوالم اینه که آیا این ۱۹ جفت تار باید جهت حاشیه کنار تابلو فرش در نظر گرفته بشه و آیا اصلا تابلو فرش هم مثل فرش نیاز به حاشیه اطراف فرش داره یا خیر؟

  • moeini moeini گفت:

   درود بر شما
   برای تابلوفرش بهتره نوع شیرازه نوع منفصل انتخاب کنید یعنی تاری برای شیرازه در نظر نگیرید بلکه نخ پود رو از بین تارها رد کنید سپس دور میله دار بپیچین . بعد رج بعدی رو ببافین و نخ پود رو از بین تارها رد کنید. در واقع حالتی گلیم بافت در کناره های کارتون ایجاد می شه که بعد از پایین کشی فرش، توسط افراد پرداخت کننده، به نوع شیرازه متصل تبدیل می شه. تعداد تارهای اطراف کار شما کمی زیاده ایرادی نداره تقریبا از نصف تارها برای رد کردن نخ پود از بینشون استفاده کنید بقیش رو رها کنید بمونه بی استفاده.

 211. خانم لیانا گفت:

  سلام بعد از اینکه رجی بافته شد و میخواستم پود کلفت رو رد کنم دیدم یک تار رو مونده تکایف چیه باید چکار کنم ؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   اگه تارهای زیر و رو بهم نریخته و درست هستش،ایرادی نداره. رج جدید رو ببافین معمولی طبق روال عادی گره بزنید. برای رجهای بعدی اون یک تار هم درست سره جاش بافته میشه
   موفق باشید

 212. Golnoosh گفت:

  باسلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
  من تابلو فرشم روبافتم و الان برای پرداخت فرستادم
  در حین بافت در یکی از رج ها یک گره جا انداختم
  الان نگرانم که آیا بعد از پرداخت گره بافته نشده مشخص میشه یا نه؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 213. خانم زارعی گفت:

  سلام.وقت شما بخیر.یه سوالی داشتم..من بعد از بافت هر رج اول پودنازک وبعد پود زخیم رو زدم.ولی بعضیا میگن اول پود ضخیم رو بزنیم بعد نازک…حالا من چیکار کنم یعنی فرش رو اشتباه بافتم.خانم معینی خواهش میکنم کمکم کنید خیلی نگرانم

  • moeini moeini گفت:

   سلام
   نمیشه اول پود نازک کشید بعد ضخیم. همیشه بعد از هر رج، اول پود ضخیم کشیده میشه بعد پود نازک. به این صورت که تارهایی که از پایین چند میلی جلو هستن و از بالا،زیره چوب هاف هستن،نخ پود ضخیم رد میکنید بعد از مسیر چوب هاف،پود نازک رد میکنید. اگه از مسیر چوب هاف،به عکس پود ضخیم رد کنید که پشت فرشتون خط خط معلوم میشه حالت شکستگی ایجاد میشه بالازدگی ایجاد میشه اصلا همچین چیزی امکان نداره. اگه شما اول پود نازک بکشید بعد برای کشیدن پود ضخیم که زیر و رو بودن تاره