روش های پاک کردن لکه

روش های پاک کردن لکه ها از روی قالی

نحوه از بین بردن جوهر سیاه بر روی قالی: برای از بین بردن جوهر سیاه بر روی قالی، مقداری ماست روی محل لکه ریخته و با قاشق ماست را جمع کنید. چند مرتبه این کار را تکرار کنید، لکه کاملاً

تم وردپرس