زنجیزه

دانلود فیلم آموزش زنجیره بافی

زنجیره بافی

بعد از اتمام چله کشی از عملیات زنجیره بافی استفاده می کنیم.این عملیات به منظور ثابت نگه داشتن چله و استحکام دو انتهای قالی می باشد. جنس نخ زنجیره،از نخ چله می باشد. اندازه فایل: ۱۲mb قیمت:۳۰۰۰ تومان جهت خرید

تم وردپرس